Posibniki.com.uaБухгалтерський облікФінансовий облікРозділ 3. Облік дебіторської заборгованності


< Попередня  Змiст  Наступна >

Розділ 3. Облік дебіторської заборгованності


3.1. ВИЗНАННЯ ТА ВИДИ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Дебіторська заборгованість є складовою активів підприємства, яка розміщена в розрахунках з покупцями, іншими юридичними та фізичними особами. Вона обумовлена наявністю певного часу між моментом виникнення заборгованості і терміном її сплати.

Наявність дебіторської заборгованості показує, що споживча вартість готової продукції, виконаних робіт, наданих послуг тощо відображена в системі рахунків бухгалтерського обліку записом, що характеризує збільшення дебіторської заборгованості і зменшення вартості готової продукції, товарів, виконаних робіт, послуг тощо, котра не одержана продавцем від покупця.

Таким чином, природа дебіторської заборгованості обумовлена часовим чинником товарногрошових відносин ринкової економіки.

Методологічні засади обліку та порядок розкриття інформації про дебіторську заборгованість містяться у П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». Норми цього положення застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами, незалежно від форм власності, крім бюджетних установ.

Дебіторська заборгованість, згідно з П(С)БО 10, визначається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод, а її сума може бути достовірно визначена.

Під майбутньою економічною вигодою розуміється потенціал, який може сприяти надходженню на підприємство грошових коштів та їх еквівалентів.

Дебіторська заборгованість, як це випливає з П(С)БО 10, є сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. Відповідно дебіторами вважаються юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певну суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.

Даний стандарт застосовується з урахуванням особливостей оцінки та розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості, встановлених іншими П(С)БО. Це стосується таких видів дебіторської заборгованості:

— дебіторська заборгованість, що є фінансовим активом (П(С)БО 13 «Фінансові інвестиції»); — заборгованість орендаря (П(С)БО 14 «Оренда»);

— заборгованість з поточного податку на прибуток (П(С)БО 17 «Податок на прибуток»);

— заборгованість замовників за роботи по будівельних контрактах (П(С)БО 18 «Будівельні контракти»);

— заборгованість в іноземній валюті (П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів»);

— заборгованість пов’язаних сторін (П(С)БО 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін»).

У бухгалтерському обліку дебіторську заборгованість за терміном погашення класифікують на такі види:

· поточна дебіторська заборгованість — сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу;

· довгострокова дебіторська заборгованість — сума дебіторської заборгованості, яка не вини

кає в ході порівняльного операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

За об’єктами виникнення розрізняють таку дебіторську заборгованість: ¨ за продукцію (товари, роботи, послуги);

¨ векселі отримані;

¨ інша дебіторська заборгованість.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
3.3. ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ
3.4. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛІКУ РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ БОРГІВ
3.5. ОБЛІК ВЕКСЕЛІВ ОТРИМАНИХ
3.6. ОБЛІК ІНШОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
3.7. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДЕБІТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki