Posibniki.com.uaМенеджментУправління розвитком компаніїОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ


Портфель проектів

Проект розвитку

Зовнішні проекти розвитку компанії

Внутрішні проекти розвитку компанії Інвестиційні проекти розвитку компанії

Неінвестиційні проекти розвитку компанії

Проекти бізнес-розвитку

Проекти організаційного розвитку компанії

Проекти органічного або внутрішнього розвитку компанії

Проекти зовнішнього розвитку компанії

Продуктово-ринкові проекти розвитку компанії

Техніко-технологічні проекти розвитку компанії

Структурно-культурологічні проекти розвитку компанії

Основна команда проекту розвитку

Розширена команда

Зацікавлені особи

Активні учасники проектів розвитку

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Пасивні учасники проектів розвитку 1. На основі наведених вище результатів опитування представників зарубіжних компаній розкрити причини невдалого впровадження змін у компаніях. Прокоментуйте, наскільки актуальними є ці причини для вітчизняної практики управління розвитком підприємств.

2. Які можливості відкриваються в результаті запрова- дження в практику управління розвитком компанії проектного підходу?

3. Прокоментуйте, яке місце посідають проекти в системі управління розвитком компанії.

4. Які чинники перешкоджають застосуванню проектного підходу в управлінні розвитком вітчизняних підприємств?

5. Дайте визначення проекту розвитку компанії. Якими є його специфічні ознаки?

6. Чому виникає потреба в розширенні переліку традиційних класифікаційних ознак для проектів, спрямованих на впровадження змін у компанії?

7. Які існують різновиди проектів розвитку компанії? У чому полягають їхні відмітні характеристики?

8. Хто є учасниками проектів розвитку компанії?

9. Які завдання покладаються на різних учасників проектної команди під час реалізації проектів розвитку?

10. Розкрийте роль та опишіть сферу відповідальності керівника проекту розвитку компанії. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Грей К. Управление проектами / Грей К. Ларсон Э. //

Пер. с англ., 3-е полн. перераб. издание. ? М.: Дело, 2007. ?

608 с.

2. Фрайлингер К., Фишер Й. Управление изменениями в организации / Пер. с нем. Н.П. Береговой, И.А. Сергеевой. ?

М.: Книгописная палата, 2002. — 264 с.

3. Turner J.R., Cochrane R.A. The goals and methods matrix: coping with projects for which the goals and/or methods of achievement them are ill-defined // International Journal of Project Management. — 1993. ? № 11(2). 4. Фунтов В.Н. Управление проектами развития фирмы: теория и практика. ? СПб.: Питер, 2009. ? 496 с.

5. Ferns D. Developments in programmer management // International Journal of Project Management. — August 1991. — Vol. 9, № 3.

6. Белозеров А.С. Управление проектами развития: Материалы официального сайта консалтинговой компании ТЕКОРА // [Електронний ресурс]. — http://www.tekora.ru/info/present

7. Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBoK) / Пер. с англ. –– 3-е изд. –– М.: p. M. Office, 2004. –– 388 c.

8. Верба В.А. Передумови успішної реалізації проектів розвитку // Вісник Криворізького економічного інституту

КНЕУ. — 2009. — № 3(19).

— С. 34

—39.

9. Верба В.А. Проекти розвитку компанії: проблеми та ознаки ідентифікації // Менеджер» Вісника ДДНУУ. — 2009.

— № 4 (50).

— С. 207

—214.

10. Гребешкова О.М. Проекти розвитку компанії: специфіка визначення та класифікація // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ.

— 2009. — № 4 (20).

11. Тернер Д. Родни. Руководство по проектно ориентированному управлению / Пер. с англ. под общ ред. В.И. Воропаева. ? М.: Издательский дом Гребенникова, 2007. ? 552 с.

12. Управление проектами. Основы проектного менеджмента : Учебник / Под ред. М.Л. Разу. ? М.: КНОРУС, 2006. ? 768 с.

13. Управление проектами: Основы профессиональных знаний, Национальные требования к компетенции специалистов. — М.: Консалтинговое агентство «КУБС Групп — Кооперация, Бизнес-Сервис», 2001.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
14.2. ІНІЦІАЦІЯ ТА ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ РОЗВИТКУ
14.3. ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТУ РОЗВИТКУ
14.4. РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ЗАВЕРШЕННЯ ПРОЕКТУ РОЗВИТКУ
14.5. ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ
КЛЮЧОВІ ПОЛОЖЕННЯ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki