< Попередня  Змiст  Наступна >

7.3. Бухгалтерський облік цінних паперів


Цінні папери — це грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їхнім власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передавання грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам.

Відповідно до чинного законодавства в Україні можуть випускатися і обертатися такі види цінних паперів:

— акції;

— облігації внутрішніх республіканських і місцевих позик;

— облігації підприємств;

— казначейські зобов’язання республіки;

— ощадні сертифікати;

— векселі;

— приватизаційні папери.

На сьогодні в Україні існують такі види цінних паперів (рис.7.11):

Рис. 7.11. Види цінних паперів

Рис. 7.11. Види цінних паперів

До цінних паперів належать також опціони, ф’ючерси та варанти.

Важливою характеристикою побудови обліку в управлінні цінними паперами є поділ їх на три класи: дольові, боргові та похідні (рис.7.12).

Рис. 7.12. Класифікація цінних паперів

Рис. 7.12. Класифікація цінних паперів

До дольових цінних паперів належать акції:

• іменні;

• на пред’явника;

• привілейовані;

• прості. Іменні цінні папери, якщо інше не передбачено чинним законодавством або якщо в них спеціально не вказано, що вони не підлягають передаванню, передаються шляхом повного індосаменту (передавальним записом, який засвідчує перехід прав на цінні папери до іншої особи).

Цінні папери на пред’явника обертаються вільно.

Цінні папери можуть бути використані для проведення розрахунків, а також як застава для забезпечення платежів і кредитів.

Відновлення втрачених іменних цінних паперів провадиться державними органами, підприємствами, організаціями та установами, що випустили ці папери.

До боргових цінних паперів належать:

• облігації різних видів;

• казначейські зобов’язання;

• депозитні та ощадні сертифікати;

• векселі.

Спадкоємство цінних паперів здійснюється відповідно до цивільного законодавства України.

Поняття, особливі умови випуску, використання та обігу приватизаційних паперів визначаються спеціальним законодавством України.

Цінні папери як об’єкт управління мають певну структуру обліку, а тому їх слід попередньо класифікувати та згрупувати. Передусім цінні папери поділяються на дві великі групи за ознаками емітента: власної емісії та чужої емісії.

Емітентом цінних паперів є юридична особа, яка від свого імені випускає цінні папери і повинна виконувати обов’язки, що випливають з умов їх випуску.

Оскільки емітент повинен усі зобов’язання, що виникають у зв’язку з випуском цінних паперів, виконувати в строки і в порядку, передбачені чинним законодавством України і рішеннями про випуск цінних паперів, цей елемент є дуже істотним у побудові системи рахунків.

Права та обов’язки щодо цінних паперів установлюються з моменту їх передачі емітентом або уповноваженою ним особою одержувачу — покупцеві чи уповноваженій ним особі. Тому важливим елементом побудови бухгалтерського обліку в управлінні

цінними паперами є визначення типів операцій з ними (рис.7.13) і те, на якому ринку вони відбулися (рис.7.14).

Рис. 7.13. Типи операцій, які здійснюються з цінними паперами

Рис. 7.13. Типи операцій, які здійснюються з цінними паперами

Рис. 7.14. Первинний та вторинний ринки цінних паперів

Рис. 7.14. Первинний та вторинний ринки цінних паперів

Вплив господарських операцій на економіко-правовий та фінансовий стан господарства

Кожна господарська операція веде до зміни економікоправового стану господарства та може мати (або не мати) вплив на його фінансовий стан.

Аналіз окремих господарських фактів (операцій), характерних для обліку в управлінні цінними паперами, наведено у табл. 7.4.

Вплив на фінансовий стан І т. д.            
+            
Платоспроможність + 0 0 + +  
+ + 0 0 + +  
Ліквідність 0 0 + 0 0  
+ + 0 0 + +  
Фінансова стабільність 0 + 0 0 0  
+ 0 0 0 + 0  
Вплив на економікоправовий стан Пасиви (власність) 0 0 0 0  
+ 0 + 0 + 0  
Активи (ресурси) 0 0  
+ + 0 + + +  
Сума, грн 200 1500 13 200 3000 1600  
Зміст господарського факту (операції) Векселі, одержані за продані матеріальні цінності Векселі, видані за куплені товарноматеріальні цінності Виписка банку Придбані на фондовій біржі акції інших підприємств Виписка банку Зарахована на розрахунковий рахунок сума, одержана від реалізації облігацій власної емісії Виписка банку Зарахована сплачена сума одержаного векселя І т. д .
№ з/п 1 2 3 4 5  

< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
7.5. Облік розрахункових операцій
Загальне визначення та загальна побудова обліку запасів
Визначення вартості витрачених виробничих запасів
Загальна побудова обліку засобів праці
Метод амортизації основних засобів праці
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki