Posibniki.com.ua Інформатика Корпоративні інформаційні системи 10.2. СКЛАД, ХАРАКТЕРИСТИКА Й ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ СИСТЕМИ ORACLE APPLICATION


< Попередня  Змiст  Наступна >

10.2. СКЛАД, ХАРАКТЕРИСТИКА Й ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ СИСТЕМИ ORACLE APPLICATION


Першу версію корпоративних бізнес-додатків Oracle Application було створено 1989 року. Вона з’явилася як результат більш як чотирирічної роботи розробників американської фірми Oracle з узагальнення досвіду створення варіантів рішень на замовлення. Для створення першої версії було залучено близько 200 фахівців із комп’ютерних технологій, а капітальні витрати на її розроблення сягнули 165 млн доларів США.

Остання версія RII Oracle Application (1998 р.) має багатофункціональність і широкомасштабність прикладних програм, підтримує 29 мов. Узагалі корпоративні додатки Oracle використовуються у більш як 7700 організаціях і компаніях у 79 державах світу. Версія RII повністю реалізована в архітектурі інтернет/інтранет (ICA, Internet Computer Architecture) і за багатьма параметрами не має аналогів на ринку корпоративних інформаційних систем. Трудовитрати фірми Oracle на її створення оціненно у 700 людино-років.

Фірма Oracle є чи не єдиним постачальником, що пропонує не лише прикладні рішення для управління підприємством, а й усю лінійку базових програмних продуктів і технологічних рішень, починаючи від систем управління базами даних (СУБД Oracle 9) і засобів розроблення (Oracle Designer/2000, Oracle deve-loper/200) і до спеціалізованих продуктів для керівників вищої ланки управління (Oracle Express, DSS). Інноваційні технологічні рішення Oracle кардинально змінюють застаріле уявлення про робоче місце в інформаційній системі. Тепер усе, що потрібно мати користувачеві для роботи з додатками Oracle,

— це стандартна програма доступу до Інтернету, наприклад MS Internet Explorer чи Netscape Navigator. Відпадає традиційна в архітектурі клієнт-сервер необхідність у супроводі великого парку персональних комп’ютерів, на кожному з яких установлене недешеве програмне забезпечення, яке до того ж, періодично дає збої в роботі.

В Oracle Application інформацію можна вводити в систему звідусіль. Користувач тепер не прив’язаний до свого робочого місця. Необхідна інформація може бути доступною в будь-якому місці й у будь-який час — на роботі, у відрядженні, на території компанії-суміжника, на нараді в керівництві, за столом переговорів тощо.

Система управління потоком операцій (Oracle Workflow) автоматично обробляє документи і перерозподіляє потоки даних між користувачами всередині системи. При цьому скорочується не лише час оброблення операцій, а й виключаються зайві ланки управлінського ланцюга. Акценти зміщуються з процесу оброблення документів на завдання аналізу та прийняття управлінських рішень.

Закладена в Oracle Applications бібліотека бізнес-моделей узагальнює світовий досвід управління в різних галузях промисловості. Реструктурування ви-

Модульний підхід під час упровадження Oracle Applications дозволяє замовникові розпочати з мінімального набору модулів і поступово розширювати його, доповнюючи базову функціональність системи і позбавляючи необхідності придбання зайвих у певний момент функціональних блоків. Існують такі групи модулів.

Модулі Oracle Applications для управління фінансами (Oracle Financials): Головна книга (General Ledger), Кредитори (Accounts Payable), Дебітори (Ac-counts Receivable), Рух грошових засобів (Cash Management), Основні засоби (Fixed Assets), Фінансовий аналізатор (Financial Analyzer).

Модулі управління матеріальними потоками: Планування матеріальних потоків (Supply Chain Management), Управління матеріальними запасами (Inventory Managment), Планування постачальників (Supplier Sheduling), Закупівля (Purchasing), Введення замовлень (Order Entry), Конфігуратор продукції (Configuration Management), Послуги (Service Management), Контроль якості (Quality Management).

Модулі Oracle Applications для управління виробництвом: Технологічне проектування (Engineering), Конфігуратор продукції (Configuration Manage-ment), Специфікації (Bill of Materials), Планування матеріальних поставок (Supply Chain Planning), Планування виробництва (Master Production Schedu-ling), Планування виробничих потужностей (Capacity Planning), Управління матеріальними запасами (Inventory Management), Планування постачальників (Suppliers Scheduling), Закупівля (Purchasing), Незавершене виробництво (Work in Process), Управління витратами (Cost Management), Контроль якості (Quality Management), Управління безперервним виробництвом (Orac-le Process Manufacturing).

Модулі управління виробництвом Oracle вможливлюють розв’язання задач комплексної автоматизації як дискретного, так і безперервного типів виробництва, мобільно розвивати можливості виробництва від малосерійного складання прототипів до великих обсягів серійного складання і далі — до складного планування виробничих замовлень. Система точно моделює інтегроване виробниче середовище для контролю випуску продукції чи виробітку і допомагає контролювати виробничий процес, відстежуючи виробіток на кожній стадії виробничого циклу.

Модулі Oracle Applications з управління проектами: Облік витрат за проектами (Project Costing), Виставлення рахунків за проектами (Project Billing), Виробництво за проектами (Project Manufacturing), Облік персональних витрат і часу (Personal Time and Expenses).

Розглянемо основні функціональні можливості Oracle Applications.

Посилення зв’язків підприємством і бізнес-партнерами. За допомогою Oracle Applications компанія може досягти значних поліпшень у роботі з постачальниками та замовниками. Суть цих поліпшень у розширенні ринків збуту за рахунок залучення нових замовників і поліпшення рівня обслуговування наявних замовників. Замовники можуть працювати з інтернет-додатками Oracle так само, як і співробітники компанії. Вони самостійно можуть відвідувати Інтер-

робничих процесів підприємства із використанням Oracle Applications — це прибутковий і швидкий спосіб побудови продуктивної системи управління компанією будь-якої сфери діяльності.

Аналогічним чином, використовуючи Інтернет-додатки Oracle Applications, постачальники компанії можуть отримувати інформацію про потребу підрозділів підприємства в матеріалах і послугах і відповідно коригувати власні плани постачання. Скажімо, вони можуть мати доступ до інформації про виробничі запаси компанії. Коли кількість певних матеріалів на складі вичерпується, постачальники можуть за власною схемою організувати відвантаження і доставку їх. Цей процес дає змогу зробити постачальника реальним членом виробничої групи, скоротити дистанцію між компаніями, знизити витрати обох підприємств. Розподіл за допомогою Oracle Applications бізнес-процесів Інтернеті за межі окремого підприємства перетворює електронну торгівлю з інструменту маркетингу на новий ефективний різновид ведення бізнесу.

Додатки CRM (Customer Relationships Management) Oracle Applications дозволяють комплексно розв’язувати задачі побудови пов’язаних між собою бізнес-процесів у середині компанії, зорієнтованих на роботу з клієнтами (продаж, маркетинг, післяпродажне обслуговування).

Система інформаційної підтримки керівництва Система інформаційної. Система інформаційної підтримки керівництва (OBIS — Oracle Bisiness Intel-ligence System) є набором із 20 Інтернет-прикладних програм, призначених для відстежування й оперативного відображення для керівництва найбільш значущих, з точки зору управління, показників діяльності підприємства. Система виконує роль аналітичної надбудови над базовою системою управління ресурсами підприємства ERP (Enterprise Resource Planning). За її допомогою керівники підрозділів і відділів можуть отримувати оперативну звітність про функціонування своїх підрозділів. OBIS автоматично виконує семафорні функції, бо відстежує значення головних показників (наприклад, поточну оборотність, дебіторську заборгованість, рівень незнижуваних складських залишків тощо)

Фінансовий аналіз і планування. Фінансовий аналіз вимагає надання інформації не лише керівництву підприємства, а й ширшому колу співробітників, яким щодня доводиться приймати обґрунтовані рішення на підставі оперативних несуперечливих даних. Фінансовий аналізатор Oracle дозволяє всім уповноваженим особам організації провести пошук необхідної інформації, деталізувати дані до потрібної міри й отримати негайно результати, не очікуючи втручання співробітників відділу автоматизації або бухгалтерії. Аналіз може бути будь-якої складності, оскільки засоби інтерактивних запитів Oracle підтримують необмежену кількість аналітичних зрізів, що набагато перевершує можливості звичайних засобів звітності. Модулі Головна книга і Фінансовий аналізатор дають змогу вести фінансове планування за схемами згори донизу знизу догори і розподіленим методом, як на корпоративному рівні, так і на рівні окремих підрозділів.

нет-сервер підприємства для отримання свіжої інформації про ціни на продукти, що поставляються, і послуги, про доступність номенклатурних позицій на складі готової продукції, для розміщення замовлень на постачання і відстежування етапів їх проходження. Замовники обирають продукт, який вони бажають, вирішують, чи влаштовує їх поточна ціна, й одразу оформляють свої замовлення на комп’ютері. Замовлення одразу передається на склад чи в комерційний відділ без жодних ручних операцій. Замовник отримує повний звіт, що містить статус замовлення, оновлюваний у реальному часі мірою того, як товар переміщується зі складу на відвантаження.

Фінансова консолідація. Oracle Applications має велику гнучкість і легко підтримує часті зміни, що нерідко трапляються в сучасних організаціях. Зміни організаційної структури підприємства відображаються в системі за допомогою редактора організаційної структури. Вбудована система глобальної консолідації (GCS, Global Consolidation System) задає необмежену кількість правил консолідації результатів господарської діяльності й оперативних балансів підприємств на рівні окремих господарських операцій або залишків на рахунках. За будьякої структури організації допускається автоматична консолідація окремих господарських одиниць незалежно від відмінностей в операційних валютах, календарях і планах рахунків.

Управління платежами. Сучасні умови жорстокої конкуренції вимагають високої ефективності операцій у поєднанні з потужним інструментом управління. Тісна інтеграція модулів закупівля, кредитори і основні засоби усуває необхідність роботи з паперовими документами й надмірного введення даних, оскільки вся необхідна інформація автоматично може перенаправлятися всередині системи. Для підвищення ефективності операцій застосовують засоби автоматичного створення замовлень на придбання, утримання податків і оброблення рахунків-фактур та платежів. Ефективність управління досягається шляхом багаторівневого блокування платежів за інвойсами постачальників і узгодження відфактурованих постачань за двома, трьома чи чотирма параметрами контролю.

Виставлення рахунків і збирання коштів. Модуль дебітори забезпечує весь необхідний набір засобів для ведення господарських операцій, включно з підтримкою необмежених способів платежів, обліком місцевих і федеральних податків, а також видачу акредитивів.

Наприклад, допускається автоматичне оброблення надходжень із використанням електронних переказів, векселів і списання з рахунка. Модуль дебіторів дозволяє вводити оплату за відвантажені товари або надані послуги без прив’язки до документів відвантаження і товарів. Автоматично реалізована можливість розподілу оплати, що надійшла за кожен товар або товарну групу, пропорційно заборгованості клієнта або за іншими алгоритмами, що задаються користувачем.

Модуль дебіторів підтримує паралельне ведення книги продажу з оплати й відвантаження для цілей оподаткування і для цілей бухгалтерського відповідного обліку. У разі мультивалютного обліку відповідні сумарні та курсові різниці розраховуються автоматично. Гнучкі облікові схеми й необмежена глибина аналітичного обліку господарських операцій з реалізації продукції та послуг істотно спрощують процедуру узгодження даних книги продажу та податкових декларацій з розрахунку з бюджетом із ПДВ. Гнучка структура рахунків Головної книги забеспечує необхідну глибину аналітичного обліку, що дає можливість формувати інформацію в аспекті, необхідному для достовірного визначення податкової бази і складання звітності з податків та інших обов’язкових фіскальних платежів.

Рух грошових коштів. Інтегровані модулі руху грошових коштів: дебітори, кредитори і головна книга забезпечують мультивалютне звіряння банківських виписок і управління рухом грошових коштів на рахунках організації.

Управління основними засобами. Модуль основні засоби призначений для організації обліку майна, капітальних вкладень і нематеріальних активів під-

Управління постачанням і збутом. Модулі управління постачанням і збутом включають багатофункціональні інтегровані інструменти планування і виконання, що оптимізують управління попитом і пропозицією. Канали збуту розміщують замовлення через центри розподілу, які, своєю чергою, можуть задовольнити попит із використанням різних варіантів постачання. Додаткова автоматизація постачання і збуту досягається за рахунок повної підтримки електронного обміну даними з постачальниками та замовниками в стандарті EDI.

Планування матеріальних потоків. Модуль планування матеріальних потоків Огасlе реалізує сучасний підхід до інтеграції планування виробництва і збуту. За допомогою списків розподілу і правил вибору джерела одночасно виконується планування всієї мережі матеріальних потоків, після чого замовлення на виробництво, поповнення і придбання виписуються автоматично. Модуль Закупівля дозволяє покупцям переглядати каталоги постачальників, передавати прогнози та замовлення на придбання, а також заздалегідь отримувати повідомлення про постачання в електронному вигляді. Крім того, за допомогою Web-прикладних програм Oracle постачальники отримують можливість переглядати свої власні прогнози, договори, рахунки-фактури і платежі. Модуль Закупівлі Oracle Applications підтримує різні типи замовлень, включно з постійними контрактами. Він дозволяє відстежувати історії замовлень на купівлю для зіставлення отриманої кількості та кількості за рахунком-фактурою. При цьому система автоматично контролює стани запасів на складах для визначення оптимальної кількості матеріалу, що замовляється.

Управління запасами. Надійне функціонування матеріальних потоків неможливе без гнучкості операцій і точності обліку запасів. Модуль управління матеріальними запасами дозволяє визначити складські структури і необхідні параметри для кількох місць фізичного зберігання запасів. Є можливість гнучкого контролю за номерами партій, серійними номерами або номерами версій. Облік партіями охоплює інформацію щодо статусу контролю якості, терміну зберігання партії, дати завершення терміну зберігання, статусу партії, а також параметрів партії, які додатково задаються. Точність оперативного обліку складських залишків досягається застосуванням вибіркової періодичної інвентаризації (АВС аналізу) за графіком, що автоматично генерується системою. Модуль управління матеріальними запасами Oracle забезпечує точне ведення складських залишків, розподіл і резервування запасів за місцями зберігання, складами, партіями, підпартіями і статусом контролю якості в кількох одиницях вимірювання. Система автоматично формує бухгалтерські проведення і зберігає контрольну інформацію за операціями з запасами (коригування кількості, зміна вартості, рух між матеріально відповідальними особами, резервування, видача зі складу у виробництво). При цьому виключається дублювання даних складсь-

приємства. Його використання дає змогу підприємству забезпечити оптимальний вибір стратегії обліку й оподаткування основних засобів з можливістю паралельного обліку основних засобів у кількох стандартах обліку (наприклад, українських або міжнародних стандартах). Паралельне ведення основних засобів за двома стандартами виключає необхідність дублювання інформації за картками аналітичного обліку. Усі бухгалтерські проведення під час операцій з активами (оприбуткування, рух, зміна вартості, переоцінка, вибуття, переміщення і перепідпорядкування) генеруються автоматично.

Управління замовленнями на продаж. Модуль уведення замовлень забезпечує ефективність і високу якість обслуговування замовників. Кожен канал збуту може визначити власну політику обслуговування для максимального прискорення оброблення замовлень. Наприклад, допускається вибір політики ціноутворення, кредитної політики, політики затвердження й доставки залежно від каналу й конкретного замовника. Торгові підрозділи можуть перевіряти наявність товарів, розміщувати замовлення на наявні запаси чи майбутнє постачання або забезпечувати постачання. Конфігуратор продукції перевіряє складні конфігурації перед розміщенням замовлень на них. Модуль уведення замовлень Oracle Applications підтримує весь цикл реалізації готової продукції та послуг: уведення і зміну замовлень на продаж з використанням інформації реального часу про запаси на складах; генерацію вимог на виконання замовлень; перевірку кредитної лінії замовника й контроль виконання відвантаження; ведення прейскуранта і множинних знижок на рівні однієї позиції або всього замовлення; автоматичне обчислення планової дати відвантаження на основі необхідної дати замовника й терміну транспортування; ведення даних з упаковки й відвантаження (кількість упаковок, маса нетто і брутто).

Післяпродажне обслуговування. Для управління післяпродажним обслуговуванням замовників призначений модуль послуги. Він дозволяє вести базу даних продуктів, встановлених у замовників, вести й записувати контракти на обслуговування, записувати замовлення на обслуговування, приймати повернення і виконувати ремонт.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
СЕРВІСНІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В КОРПОРАТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
11.2. ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ CPM ТА ВPM
11.3. IР-ТЕЛЕФОНІЯ ТА ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ У КІС
9.3.УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ В СИСТЕМІ R/3
9.2.ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ В СИСТЕМІ R/3
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ R/3 ТА ЇЇ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ
8.7. КОНТУР УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
8.6. КОНТУР БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki