< Попередня  Змiст  Наступна >

1.5. Ризик як характеристика небезпеки


Ризик

— це виміряна можливість того, що хід подій, дії та їх результати призведуть до наслідків, які негативно вплинуть на людські цінності. Ризик часто ототожнюють з вірогідністю Р (?t) того, що такі події реалізуються за визначений інтервал часу (?t). Вірогідність виступає в цьому випадку як показник ризику.

Останнім часом ризик пов’язують з розміром збитку w від небезпечної події (наприклад, від небезпечного природного явища — повені, землетрусу або аварії, вибуху, пожежі), як правило, в натуральному або вартісному обчисленні (кількість потерпілих і загиблих, розмір зони дії небезпечних чинників). Таке тлумачення ризику поєднує в собі вірогідність несприятливої події та обсяг її негативних наслідків (збитків, втрат).

Загальнішим показником ризику вважається математичне очікування збитку від небажаної події протягом року: ???? wtРwHPW i i i ?? ? ? ?

0 , де P(H

0 ) = Р(?t), P(H

1 ) = 1 – Р(?t); w

0 = w; w

1 = 0.

Якщо за ?t може відбутися N > 1 негативної події, то показником ризику буде сума збитків від усіх подій: ?? wtawW N i i ?? ? ? ?0 , де w i — збиток від i-ої небезпечної події; w — середній збиток при реалізації негативної події; а(?t) — математичне очікування числа подій за рік.

Таким чином, незалежними змінними, по яких оцінюється ризик, є час ?t і збиток w, а для оцінки (прогнозу) ризику необхідно визначати частоти реалізацій небезпечних подій і збиток від них.

Оцінки частот деяких подій на території України за останні роки наведено у табл. 1.2, а збитки — у табл. 1.3.

Таблиця 2

ЧАСТОТИ ДЕЯКИХ НЕГАТИВНИХ ПОДІЙ

Негативна подія Частота, у рік
Природні надзвичайні ситуації: лісові пожежі; бурі, урагани, торнадо 200—300 25—50 30—40
Техногенні надзвичайні ситуації: пожежі та вибухи; аварії на трубопроводах; аварії на залізниці; авіаційні катастрофи 150—200 60—100 25—35 20—30 1 · 10 –3
Біолого-соціальні надзвичайні ситуації 20—25
Важка аварія на АЕС 1 · 10 –6
Падіння літака на ядерний реактор 1 · 10 –11

Таблиця 3

ЗБИТОК ВІД АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

Параметр Значення параметра
Кількість постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС: з них загиблих на 1986 рік 600 000 людей 264 особи
Кількість людей з порушеними умовами життєдіяльності від аварії на Чорнобильській АЕС 350 000 людей
Офіційний матеріальний збиток від Чорнобильської катастрофи 260 млрд крб

1.6. Індивідуальний і колективний ризики.

У випадках, коли об’єктами небезпеки є люди та їх співтовариства — населення певних територій, персонал підприємств та установ, колективи — ризики зручно розподілити на індивідуальні і колективні. Індивідуальний ризик — це показник можливих негативних наслідків для здоров’я однієї людини через дію на неї та (або) на територію її мешкання протягом часу (?t) небезпечних і уражаючих факторів життєдіяльності, які діятимуть постійно чи у часи реалізації небезпеки. Кількісно індивідуальний ризик характеризується вірогідністю завдати шкоду здоров’ю Р

0 (?t). Приклади індивідуального ризику смерті наведено у табл. 1.4.

Таблиця 1.4 ІНДИВІДУАЛЬНІ РИЗИКИ В УМОВАХ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

Джерело ризику Причини летального наслідку Індивідуальний ризик, рік –1
Навколишнє Природне Нещасний випадок: землетрус, ураган, повінь 10 –8 —10 –5

середовище (загальне)

Випадок у побуті, на транспорті, хвороба

10 –6

—10 –3

Штучне

Середовище існування Соціальне Вбивство на війні, самогубство, вбивство кримінальним елементом 10 –4 —10 –2
Внутрішнє Генетичні та самотичні хвороби 10 –4 —10 –2
Діяльність людини Професійне Професійні захворювання, нещасні випадки на виробництві 10 –6 —10 –2
Непрофесійне Захворювання та нещасні випадки у непрофесійному спорті 10 –4 —10 –2

Колективний або соціальний ризик пов’язаний із знаходженням деякої соціальної групи в районі розташування джерела небезпеки, наприклад, із зайнятістю на потенційно небезпечному об’єкті або з проживанням поблизу нього. На відміну від індивідуального ризику

він є інтегральною характеристикою небезпек певної групи в конкретному географічному районі і характеризує масштаб можливої аварії або події природного характеру.

Колективний ризик оцінюється кількістю смертей n (або ураженням іншого ступеня) в результаті дії певного уражаючого фактора на дану сукупність людей чисельністю N. При нормальній експлуатації і у разі аварії на потенційно небезпечному об’єкті для персоналу і населення, що живе поруч з ним, він є очікуваним числом жертв в одиницю часу. У загальному випадку соціальний ризик оцінюється розподілом вірогідності числа смертей за певної причини.

За особистим відношенням людини до ризику розрізняють добровільний і вимушений ризики.

Добровільний ризик — це ризик, з яким людина погоджується в особистому плані шляхом вільного вибору способу життя і роду занять. Прикладами добровільного ризику є непрофесійні заняття альпінізмом, стрибками з парашутом, тобто види діяльності, якими людина займається заради власного задоволення, поліпшення комфорту, підвищення престижу. Оскільки добровільний ризик пов’язаний з особистим рішенням індивідуума, а не з необхідністю ризикувати за наймом, він сприймається завжди легше, ніж рівний за величиною вимушений ризик.

Вимушений ризик — це ризик професійної діяльності людини в певних умовах. Часто його називають ще професійним. Слід мати на увазі, що хоча в більшості випадків людина вибирає роботу добровільно, пов’язаний з нею ризик умовно віднесений до вимушеного. Це зумовлено тим, що праця за гроші життєво необхідна для людини. Вибираючи вид діяльності, індивідуум має право знати величину пов’язаного з майбутньою роботою ризику. Він має право розраховувати на соціально-економічні компенсації за додатковий ризик порівняно з іншими видами діяльності. Небезпечна праця (наприклад, військова служба в умовах підвищеного ризику для життя і здоров’я, робота у шахті в несприятливих умовах) є життєво необхідною для функціонування держави та суспільства, забезпечення якості існування решти його членів.

Вимушений ризик пов’язаний також з проживанням поблизу потенційно небезпечних об’єктів або в умовах неминучої дії уражаючого фактора. Суспільство несе відповідальність за відповідний рівень безпеки видів діяльності і технологій. Шкалу небезпеки людської діяльності наведено у табл. 1.5.

Таблиця 1.5

КЛАСИФІКАЦІЯ УМОВ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Умови діяльності Рівень ризику за рік Оцінка виправданого ризику
Безпечні ? 10 –4 Виключно малий рівень ризику
Відносно безпечні 10 –4 —10 –3 Відносно невеликий рівень ризику
Небезпечні 10 –3 —10 –2 Великий рівень ризику. Необхідні заходи безпеки
Особливо небезпечні ? 10 –2 Виключно великий рівень ризику. Необхідні заходи захисту

При ухваленні рішень з метою управління ризиками розрізняють мотивований ризик, розрахований на ситуативну перевагу в діяльності, і немотивований. Виходячи зі співвідношення очікуваних виграшу і програшу при реалізації відповідної дії, виділяють виправданий та невиправданий ризики. Важливою відмінність між тими ситуаціями, де результат залежить від випадку (шансові ситуації), і тими, в яких він пов’язаний зі здібностями суб’єкта (ситуації навичок). Виявлено, що за інших однакових умов люди готові до вищого рівня ризику в ситуаціях, пов’язаних не із шансом, а з навичками.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
1.8. Управління ризиками
1.9. Управління природним ризиком
1.10. Управління техногенним ризиком
ЗАВДАННЯ З ВИЗНАЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ РИЗИКІВ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇХ РОЗВЯЗАННЯ 2.1. Розрахункове завдання 1. Оцінка індивідуального ризику
2.2. Розрахункове завдання 2. Оцінка індивідуального ризику ураження з летальним наслідком негативно діючими факторами катастрофічного затоплення
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)