< Попередня  Змiст  Наступна >

1.4. Стійкість об’єкта у надзвичайній ситуації


Стійкість це властивість об’єкта зберігати свої параметри в межах установлених допусків і виконувати свої функції в часи зовнішніх навантажень і після них. Залежно від виду дії розрізняють, наприклад, такі види стійкості, як електромагнітна, радіаційна, корозійна, сейсмостійкість і ін. Властивість об’єкта, що є протилежною стійкості, називається уразливістю. Уразливість характеризує слабкість, незахищеність об’єкта.

Характеристикою стійкості і уразливості є критичне навантаження, при якому, з одного боку, долається рубіж стійкості, а з іншого — поріг уразливості і наступає руйнування. Таким чином, можна стверджувати, що у мить досягнення критичного навантаження роль стійкості збігається із значенням уразливості. В табл. 1.1 наведено дані щодо стійкості (уразливості) будівель і споруд до швидкісного тиску ураганного вітру. Стійкість повинна бути встановлена на рівні, за якого збиток від негативної події перевищує додаткові витрати на її підвищення. Згідно із сучасними нормативами сейсмостійке будівництво збільшує вартість міських будівель, розрахованих на стійкість при землетрусах в 7, 8, 9 балів на 2—4, 4—8 і 10—15 % відповідно.

Таблиця 1.1

КРИТИЧНІ ШВИДКОСТІ ВІТРУ В УРАГАНАХ,

ПРИ ЯКИХ ВІДБУВАЄТЬСЯ ЗРУЙНУВАННЯ БУДИНКІВ І СПОРУД, м/с

№ з/п Тип споруди Ступінь зруйнування
слабкий середній сильний
1 Промислові споруди 35—40 40—60 60—80
2 Цегляні малоповерхові будинки 30—35 35—50 50—70
3 Трансформаторні підстанції 45—55 55—80 80—100
4 Наземні резервуари металеві 40—50 50—60 60—70
5 Трубопроводи наземні 45—55 55—70 70—90
6 Газгольдери 40—45 45—55 55—65

Ще одна властивість об’єктів небезпеки — їх захищеність. Під захищеністю слід розуміти здатність об’єкта протистояти діям факторів ураження. Вона характеризується коефіцієнтами ослаблення зовнішніх дій.

Однією з властивостей об’єктів, на яку можлива дія небезпек, є їхня живучість. Вона характеризує здатність об’єкта до функціонування в умовах, що виходять за межі нормальної експлуатації або життєдіяльності.

Нарешті, надійність визначається як внутрішня властивість об’єкта, яка характеризує його здатність до функціонування в умовах дії внутрішніх і зовнішніх чинників, не характерних для нормальних умов роботи й існування.

У результаті вражаючих дій джерела надзвичайної ситуації, з одного боку, і специфічних властивостей стійкості об’єктів, що уражаються, з іншого, а також завдяки впливу інших обставин складаються певні наслідки надзвичайної ситуації.

Наслідками надзвичайних ситуацій називається сукупність втрат людей і різних збитків, що наносяться природному середовищу та сферам життєдіяльності людини первинними й вторинними уражаючими і іншими факторами цих ситуацій, а також утворення нових рис довкілля.

Однією з кількісних характеристик небезпеки, яка широко використовується в теорії та практиці різних процесів, є ризик.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
1.7. Моделі та методи аналізу ризиків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки
1.8. Управління ризиками
1.9. Управління природним ризиком
1.10. Управління техногенним ризиком
ЗАВДАННЯ З ВИЗНАЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ РИЗИКІВ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇХ РОЗВЯЗАННЯ 2.1. Розрахункове завдання 1. Оцінка індивідуального ризику
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)