Posibniki.com.ua Етика та естетика Безпека життєдіяльності людини у надзвичайних ситуаціях. Частина ІІ. Ризик — кількісна оцінка небезпека 2.2. Розрахункове завдання 2. Оцінка індивідуального ризику ураження з летальним наслідком негативно діючими факторами катастрофічного затоплення


< Попередня  Змiст  Наступна >

2.2. Розрахункове завдання 2. Оцінка індивідуального ризику ураження з летальним наслідком негативно діючими факторами катастрофічного затоплення


Визначити ризик ураження з летальним наслідком людини вдома протягом року, якщо вона мешкає на п’ятому поверсі цегляного будинку і знаходиться в помешканні третину доби.

Вихідні дані такі:

— причина загибелі — дія на будинок факторів ураження катастрофічного затоплення, яке виникає внаслідок зруйнування бетонної гравітаційної греблі водосховища під впливом землетрусу, що відбувається 1 раз у n років:

— обсяг водосховища — W, м ;

— глибина води перед греблею — H, м;

— довжина прорану — В, м;

— середня швидкість руху хвилі прориву (попуску) — u, м/с;

— відстань від греблі водоймища до створу об’єкта — R, км;

— будинок, де мешкає людина, багатоповерховий цегляний, збудований без урахування сейсмічної стійкості.

Варіанти завдання наведено у табл. 2.6.

Таблиця 2.6

ВАРІАНТИ ЗАВДАННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ: W, H, В, u, R, n

Варіанти завдання 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7
W ·10 6 , м 3 50 70 100 500 1000 2000 10
Н, м 20 25 30 35 50 40 25
В, м 50 100 150 200 200 300 25
u, м/с 55 57 77 5
R, км 10 7 101 5 202 5 5
n, роки 100 200 300 100 200 150 250

Порядок виконання розрахунків (на прикладі варіанта 2.1) такий: І. Визначення параметрів хвилі прориву на заданій відстані R від греблі.

1.1. Знаходять час підходу хвилі прориву до створу об’єкта, що розташований на відстані R (R — це шлях, який проходить хвиля прориву від греблі до створу об’єкта) від греблі: R h = mH, де m — коефіцієнт, значення якого залежить від R (див. табл. 2.2 додатку до розрахункового завдання 2).

Значення u = 5—7 м/с приймаються для зон катастрофічного і надзвичайно небезпечного затоплень. Для ділянок можливого (спокійного) затоплення — u = 1,5—2,5 м/с.

1.2. Визначають висоту хвилі прориву h на відстані R від греблі, м: затоплень. Для ділянок можливого (спокійного) затоплення — u = 1,5—2,5 м/с.

1.2. Визначають висоту хвилі прориву h на відстані R від греблі, м: u t під ? ?

3600 , год.

Значення u = 5—7 м/с приймаються для зон катастрофічного і надзвичайно небезпечного затоплень. Для ділянок можливого (спокійного) затоплення — u = 1,5—2,5 м/с.

1.2. Визначають висоту хвилі прориву h на відстані R від греблі, м:

1.3. Розраховують час спорожнення водосховища (водоймища) за допомогою формули, год: NB W

3600 ??, де N — максимальні витрати води через 1 м ширини прорану (ділянки переливу води через гребінь греблі), м /с·м — визначаються за допомогою табл. 2.3 додатку до розрахункового завдання 2.

1.4. Оцінюється тривалість проходження хвилі прориву у заданому створі гідровузлу t на відстані R, год: t = m

1 T, де m

1 — коефіцієнт, значення якого залежить від R (див. табл. 2.2 додатку до розрахункового завдання 2).

ІІ. Оцінка ступеня зруйнування об’єкта та ймовірності загибелі людини здійснюється відповідно до даних розрахунків, виконаних у п. І за допомогою табл. 2.4 додатку до розрахункового завдання 2. ІІІ. Встановлення ризику загибелі людини протягом року W виконується за допомогою формули: wtWW???)(, де W(?t) — частота події за рік; w — імовірність загибелі людини від однієї події.

Примітка: якщо ступінь зруйнування об’єкта, де знаходилися люди, не сприяє їхньому ураженню (ймовірність ураження заданого ступеня наближається до нуля), тоді w ? 0, а це означає, що й 0?W.

Приклад. Обсяг води у водосховищі W = 70·10 м , довжина прорану B = 100 м, глибина води перед дамбою H = 45 м, середня швидкість руху хвилі прориву u = 5 м/с. Землетрус руйнівної потужності відбувається 1 раз у 100 років. Визначити параметри хвилі прориву на відстані R = 25 км від греблі до створу об’єкта.

Розв’язання завдання:

2.1. Розраховують час підходу хвилі прориву до створу об’єкта: води перед дамбою H = 45 м, середня швидкість руху хвилі прориву u = 5 м/с. Землетрус руйнівної потужності відбувається 1 раз у 100 років. Визначити параметри хвилі прориву на відстані R = 25 км від греблі до створу об’єкта.

Розв’язання завдання:

2.1. Розраховують час підходу хвилі прориву до створу об’єкта: відстані R = 25 км від греблі до створу об’єкта.

Розв’язання завдання:

2.1. Розраховують час підходу хвилі прориву до створу об’єкта: t під = R/3600u = 25·10 /3600·5=1,4 (год).

Приклад. Обсяг води у водосховищі W = 70·10 м , довжина прорану B = 100 м, глибина води перед дамбою H = 45 м, середня швидкість руху хвилі прориву u = 5 м/с. Землетрус руйнівної потужності відбувається 1 раз у 100 років. Визначити параметри хвилі прориву на відстані R = 25 км від греблі до створу об’єкта.

Розв’язання завдання:

2.1. Розраховують час підходу хвилі прориву до створу об’єкта: t під = R/3600u = 25·10 /3600·5=1,4 (год).

2.2. Визначають висоту хвилі прориву.

2.3. Обчислюють час спорожнення водосховища за формулою: NB W

2.3. Обчислюють час спорожнення водосховища за формулою: NB W

3600 ??.

2.4. Оцінюють тривалість проходження хвилі прориву t через об’єкт на відстані R.

2.4. Оцінюють тривалість проходження хвилі прориву t через об’єкт на відстані R.

За допомогою табл. 2.2 додатку до розрахункового завдання 2 для R = 25 км визначають коефіцієнт m

1 ( m

1 = 1,7). Тоді: коефіцієнт m

1 ( m

1 = 1,7). Тоді: t = m

1 T = 1,7T = 1,7 · 0,64 = 1,08 (год).

Висновок: h = 9 м; t під = 1,4 год; T = 0,64 год; t = 1,08 год. В зв’язку з тим, що h = 9 м > 6 м та u = 5 м/с > 3 м/с, ступінь зруйнування будинку кваліфікується більш ніж високий. Хвиля прориву опиниться біля будинку через 1,08 год і проходитиме протягом 0,64 год. Ймовірність загибелі людини в таких умовах наближається до 0,9. ІV. Визначення ризику загибелі людини за рік: u = 5 м/с > 3 м/с, ступінь зруйнування будинку кваліфікується більш ніж високий. Хвиля прориву опиниться біля будинку через 1,08 год і проходитиме протягом 0,64 год. Ймовірність загибелі людини в таких умовах наближається до 0,9. ІV. Визначення ризику загибелі людини за рік:

За допомогою табл. 2.2 додатку до розрахункового завдання 2 для R = 25 км визначають коефіцієнт m

1 ( m

1 = 1,7). Тоді: t = m

1 T = 1,7T = 1,7 · 0,64 = 1,08 (год).

Висновок: h = 9 м; t під = 1,4 год; T = 0,64 год; t = 1,08 год. В зв’язку з тим, що h = 9 м > 6 м та u = 5 м/с > 3 м/с, ступінь зруйнування будинку кваліфікується більш ніж високий. Хвиля прориву опиниться біля будинку через 1,08 год і проходитиме протягом 0,64 год. Ймовірність загибелі людини в таких умовах наближається до 0,9. ІV. Визначення ризику загибелі людини за рік:

1 )( ? ????? ? ????wtWW, де 1/100 — частота землетрусу;

6

109,69,023,001,0

3100

1/3 — ймовірність знаходження людини вдома;

0,01 — відносна частота зруйнування бетонної гравітаційної греблі землетрусом (табл. 2.5 додатку до розрахункового завдання 2);

0,23 — відносна частота зруйнування бетонної гравітаційної греблі (табл. 2.6 додатку до розрахункового завдання 2).


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
2.3. Розрахункове завдання 3. Оцінка індивідуального ризику ураження з летальним наслідком негативно діючими факторами, що утворюються при зруйнуванні хімічно небезпечного об’єкта
Додаток до змісту розрахункового завдання 3
2.5. Розрахункове завдання 5. Оцінка індивідуального ризику ураження з летальним наслідком негативно діючими факторами, що утворюються при вибуховому перетворенні паливо-повітряної суміші у
Додаток до змісту розрахункового завдання 5
2.7. Розрахункове завдання 7. Оцінка індивідуального ризику ураження з летальним наслідком негативно діючими факторами, що утворюються при зараженні місцевості радіоактивними речовинами
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)