Posibniki.com.ua Етика та естетика Безпека життєдіяльності людини у надзвичайних ситуаціях. Частина ІІ. Ризик — кількісна оцінка небезпека 2.7. Розрахункове завдання 7. Оцінка індивідуального ризику ураження з летальним наслідком негативно діючими факторами, що утворюються при зараженні місцевості радіоактивними речовинами


< Попередня  Змiст  Наступна >

2.7. Розрахункове завдання 7. Оцінка індивідуального ризику ураження з летальним наслідком негативно діючими факторами, що утворюються при зараженні місцевості радіоактивними речовинами


Визначити ризик летального наслідку для людини, що знаходилася під впливом іонізуючих випромінювань. Яку першу допомогу слід надати ураженому, коли він потрапить у приймальне відділення медичного закладу?

Вихідні дані такі: ? причина ураження — дія зовнішнього гамма-випромінювання з джерел довкілля, що утворюються внаслідок поширення радіоактивних матеріалів із зруйнованого землетрусом реактора атомної електростанції; ? землетрус руйнівної потужності в регіоні, де розташована АЕС, відбувається 1 раз на 200 років; ? людина раніше не опромінювалася.

Варіанти завдання наведено у табл. 2.19.

Таблиця 2.19

ВАРІАНТИ ЗАВДАННЯ ТА ВІДПОВІДНІ ЇМ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ: Р t , Х бетон , Х цегл , Х грунт , Р, t

1, t

2 , t

3 , t

4 , t

Варіанти завдання 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7
Р t , рад/год 50 60 40 30 100 5 20
Х бетон , см 11,4 17,1 22,8 11,4 28,5 22,8 17,1
Х цегл , см 8,1 16,2 24,3 16,2 8,1 32,4 16,2
Х грунт , см 8,1 24,3 16,2 8,1 32,4 24,3 16,2
Р, мрад/год 0,011 0,2 0,3 3 5 10 1000
t 1 , год 9778987
t 2 , год 87 11 8779
t 3 , год 2322332
t 4 , год 1322134
t, год 4424432

Ступінь ураження людини іонізуючими випромінюваннями визначається дозою опромінювання. Остання оцінюється інструментально або розрахунковим шляхом за методиками, з найтиповішими з яких ми знайомимо читача:

Приклад постановки завдання.

Визначити, які слід очікувати дози опромінювання в процесі проживання та діяльності людини на місцевості, зараженій радіоактивними речовинами.

Зміст завдання 1. Визначити дозу опромінювання рецептора (рецептор — об’єкт живої чи неживої природи, що знаходиться в зоні дії іонізуючих випромінювань) за час перебування на радіоактивно зараженій місцевості.

Порядок виконання розрахунків.

1. За допомогою табл. 2.20—2.21 (додаток до розрахункового завдання 7) для заданого значення t п знаходять К t , який множать на Р ху1 — потужність дози випромінювання в районі розташування рецептора через одну годину після зруйнування ядерного реактора (дана величина визначається інструментально або розрахунками, наприклад, за методикою, що наведена у [2]), і таким чином отримують Р n :

2. За даними табл. 2.20 — 2.21 (додаток до розрахункового завдання 7) для заданого значення t к визначають К t та множать його на Р ху1 , отримуючи Р к :

2. За даними табл. 2.20 — 2.21 (додаток до розрахункового завдання 7) для заданого значення t к визначають К t та множать його на Р ху1 , отримуючи Р к :

3. Розраховують дозу опромінювання, яку одержав би рецептор, якщо опромінювався на відкритій місцевості: )(7,1 ппкк tРtPD??, де Р к , t к та

3. Розраховують дозу опромінювання, яку одержав би рецептор, якщо опромінювався на відкритій місцевості: )(7,1 ппкк tРtPD??, де Р к , t к та

Р п , t п

—потужності дози та час відповідно закінчення і початку опромінювання, що пройшов після викиду радіоактивних речовин із зруйнованого реактора.

4. Якщо рецептор захищений від дії іонізуючого випромінювання захисною спорудою або іншим об’єктом, здійснюють процедуру коригування дози опромінювання, для чого обчислюють: де К осл — коефіцієнт ослаблення випромінювання захисною спорудою або іншим об’єктом.

Приклад визначення дози опромінювання рецептора.

Приклад визначення дози опромінювання рецептора.

Вихідні дані такі:

1. Інформація про АЕС: ? тип ядерного енергетичного реактора (ЯЕР) — ВВЕР;

? електрична потужність ЯЕР — W = 1000, МВт; ? кількість аварійних ЯЕР — n = 1; ? астрономічний час аварії — Т ав = 12.00 год.

2. Умови опромінювання: ? час початку опромінювання — t поч = 17.00 год; ? тривалість опромінювання — T оп = 4 год; ? перебування людей в автомобілях; ? Р ху1 = 0,85 рад/год.

Порядок виконання розрахунків.

1. У табл. 2.20

—2.21 (додаток до розрахункового завдання 7) для заданого значення t п = 5 год. (17.00—12.00) знаходять К t , який дорівнює 0,63, і множать його на Р ху1 , отримуючи Р n : ? кількість аварійних ЯЕР — n = 1; ? астрономічний час аварії — Т ав = 12.00 год.

2. Умови опромінювання: ? час початку опромінювання — t поч = 17.00 год; ? тривалість опромінювання — T оп = 4 год; ? перебування людей в автомобілях; ? Р ху1 = 0,85 рад/год.

Порядок виконання розрахунків.

1. У табл. 2.20

—2.21 (додаток до розрахункового завдання 7) для заданого значення t п = 5 год. (17.00—12.00) знаходять К t , який дорівнює 0,63, і множать його на Р ху1 , отримуючи Р n : ? астрономічний час аварії — Т ав = 12.00 год.

2. Умови опромінювання: ? час початку опромінювання — t поч = 17.00 год; ? тривалість опромінювання — T оп = 4 год; ? перебування людей в автомобілях; ? Р ху1 = 0,85 рад/год.

Порядок виконання розрахунків.

1. У табл. 2.20

—2.21 (додаток до розрахункового завдання 7) для заданого значення t п = 5 год. (17.00—12.00) знаходять К t , який дорівнює 0,63, і множать його на Р ху1 , отримуючи Р n : ? час початку опромінювання — t поч = 17.00 год; ? тривалість опромінювання — T оп = 4 год; ? перебування людей в автомобілях; ? Р ху1 = 0,85 рад/год.

Порядок виконання розрахунків.

1. У табл. 2.20

—2.21 (додаток до розрахункового завдання 7) для заданого значення t п = 5 год. (17.00—12.00) знаходять К t , який дорівнює 0,63, і множать його на Р ху1 , отримуючи Р n : ? тривалість опромінювання — T оп = 4 год; ? перебування людей в автомобілях; ? Р ху1 = 0,85 рад/год.

Порядок виконання розрахунків.

1. У табл. 2.20

—2.21 (додаток до розрахункового завдання 7) для заданого значення t п = 5 год. (17.00—12.00) знаходять К t , який дорівнює 0,63, і множать його на Р ху1 , отримуючи Р n : ? Р ху1 = 0,85 рад/год.

Порядок виконання розрахунків.

1. У табл. 2.20

—2.21 (додаток до розрахункового завдання 7) для заданого значення t п = 5 год. (17.00—12.00) знаходять К t , який дорівнює 0,63, і множать його на Р ху1 , отримуючи Р n :

1. У табл. 2.20

—2.21 (додаток до розрахункового завдання 7) для заданого значення t п = 5 год. (17.00—12.00) знаходять К t , який дорівнює 0,63, і множать його на Р ху1 , отримуючи Р n :

Р п = 0,85 · 0,63 = 0,54 (рад/год); ? електрична потужність ЯЕР — W = 1000, МВт; ? кількість аварійних ЯЕР — n = 1; ? астрономічний час аварії — Т ав = 12.00 год.

2. Умови опромінювання: ? час початку опромінювання — t поч = 17.00 год; ? тривалість опромінювання — T оп = 4 год; ? перебування людей в автомобілях; ? Р ху1 = 0,85 рад/год.

Порядок виконання розрахунків.

1. У табл. 2.20

—2.21 (додаток до розрахункового завдання 7) для заданого значення t п = 5 год. (17.00—12.00) знаходять К t , який дорівнює 0,63, і множать його на Р ху1 , отримуючи Р n :

Р п = 0,85 · 0,63 = 0,54 (рад/год);

2. Користуючись табл. 2.20—2.21 (додаток до розрахункового завдання 7) для заданого

значення t к = 9 (21.00—12.00) визначають К t , який дорівнює 0,53 та множать його на Р ху1 , одержуючи Р к :

Р к = 0,85 · 0,53 = 0,45 (рад/год).значення t к = 9 (21.00—12.00) визначають К t , який дорівнює 0,53 та множать його на Р ху1 , одержуючи Р к :

Р к = 0,85 · 0,53 = 0,45 (рад/год).

3. Розраховують дозу опромінювання, яку отримують люди на відкритій місцевості: D = 1,7 (0,45 · 9 – 0,54 · 5) = 2,4 (рада).

4. Здійснюють коригування визначеної у п. 3 дози: в автомобілях люди отримають дозу опромінювання меншу у К осл разів. У нашому випадку К осл = 2 (див. табл.2.23 додатку до розрахункового завдання 7). Тоді остаточна доза буде: D авто = 2.4 / 2 = 1.2 (рада).

Висновок: доза опромінювання людей становитиме 1.2 рада.

Зміст завдання 2. Через 4 год після зруйнування ядерного реактора відбулося зараження місцевості радіоактивними речовинами. Рівень радіації на території об’єкта в цей час — Р t становив 50 рад/год. Визначити величину поглиненої дози опромінювання, яку одержує рецептор, наприклад людина, протягом необмеженого часу.

Порядок виконання розрахунків.

1. Доза опромінення у необмежений час визначається за допомогою формули: D ? = 5Р

1 , де D ? — доза опромінення до повного розпаду радіоактивних речовин (у необмежений час), рад;

Р

1 = К

Р t — рівень радіації через одну годину після аварії, рад/год: тут К t — коефіцієнт, значення якого обирається у табл. 2.20—2.21 (див. додаток до розрахункового завдання 7) залежно від часу, що пройшов після аварії (через 1 год);

Р t

— рівень радіації, визначений на заданий час t після аварії (t = 4 год.), рад/год.

Оскільки після зруйнування ядерного реактора минуло 4 год, коефіцієнт К t = 1,43. Відповідно рівень радіації Р

1 становить:

1,43 · 50 = 71,5 (рад/год).

2. Тоді поглинена доза опромінення, яку отримає рецептор (об’єкт опромінювання) до повного розпаду радіоактивних речовин (за необмежений час), дорівнюватиме: D ? ? 5·71,5 = 357,5 (рад).

Висновок: поглинена доза опромінення, яку отримає рецептор (об’єкт опромінення) до повного розпаду радіоактивних речовин, — 357,5 рад.

Зміст завдання 3. За умовами завдання 2 визначити поглинену дозу опромінювання, яку мають отримати працівники об’єкта за перші з моменту зараження 8 год перебування на радіоактивно зараженій місцевості, якщо вони протягом перших 6 год. знаходилися у протирадіаційному укритті, а потім 2 год працювали на відкритій місцевості. Коефіцієнт ослаблення протирадіаційного укриття зумовлюється конструкцією його перекриття. Воно виконано з трьох шарів: шару бетону товщиною 11,4 см, шару цегли — 8,1 см і шару ґрунту — 8,1 см.

Порядок виконання розрахунків.

1. Поглинена доза опромінювання, яку можуть одержати робітники об’єкта, складається з двох частин: D = D

ПРУ + D

ВМ , де D

ПРУ і D

— дози, отримані людьми у протирадіаційному укритті та на відкритій місцевості відповідно.

ВМ

2. Приймають: Р

ВМср — середній рівень радіації за час перебування людей в протирадіаційному укритті — t

ПРУср і Р

ПРУ і на відкритій місцевості — t

ВМ ; К

ОСЛ — коефіцієнт ослаблення іонізуючого випромінювання протирадіаційним укриттям.

Рівень радіації на відкритій місцевості через одну годину після аварії на АЕС становив (див. завдання 2):

Р

1 = 1,43·50 = 71,5 рад/год.

3. Визначають рівні радіації на відкритій місцевості Р

4 через 4 год, Р

10 — через 10 год (4 год + 6 год = 10 год) та Р

12 — через 12 год (10 год + 2 год = 12 год) після аварії на АЕС:

Р

4 = 50 (рад/год) — див. завдання 2;

Р

10 = Р

1 ·К t10 = 71,5·0,52= 37,18 (рад/год);

Р

12 = Р

1 ·К t12 = 71,5·0,48= 34,32 (рад/год).

К t

10 (12) — коефіцієнти, значення яких обирається у табл. 2.20—2.21 (див. додаток до розрахункового завдання 7) залежно від часу, що пройшов після аварії.

4. Розраховують Р

ПРУср та Р

ВМср :

5. Визначають коефіцієнт ослаблення іонізуючого випромінювання протирадіаційного укриття К

5. Визначають коефіцієнт ослаблення іонізуючого випромінювання протирадіаційного укриття К

ОСЛпру : де Х — товщина шару захисного матеріалу; h

0,5 — товщина шару половинного ослаблення даним матеріалом (бетону, цегли або ґрунту ) гамма-випромінювання (див. табл. 2.22 додатку до розрахункового завдання 7).

0,5 — товщина шару половинного ослаблення даним матеріалом (бетону, цегли або ґрунту ) гамма-випромінювання (див. табл. 2.22 додатку до розрахункового завдання 7).

Тоді, користуючись даними табл. 2.22 (додатку до розрахункового завдання 7), визначають коефіцієнти ослаблення кожного шару перекриття ПРУ і захисної споруди в цілому:

6. Обчислюють поглинену дозу опромінювання, яку отримують працівники об’єкта:

6. Обчислюють поглинену дозу опромінювання, яку отримують працівники об’єкта:

Висновок: поглинена доза опромінювання, яку можуть отримати працівники об’єкта становить 87,8 рада.

Висновок: поглинена доза опромінювання, яку можуть отримати працівники об’єкта становить 87,8 рада.

Зміст завдання 4. Визначити, яку дозу опромінювання може отримати людина за добу, рік, якщо потужність експозиційної дози Р складає 0,011 мР/год, а режим діяльності протягом доби такий: відпочинок у домашніх умовах — п’ятиповерховому кам’яному будинку — 9 год., робота в приміщенні адміністративного будинку — 8 год., користування автотранспортом — 2 год., переїзд до роботи електропотягом — 1 год., перебування на відкритій місцевості — 4 год.

Примітка: жилі будинки — цегляні п’ятиповерхові, а потужність експозиційної дози протягом року не змінюється.

Порядок виконання розрахунків

1. Дозу, яку одержує людина за добу, оцінюють за допомогою формули:

2. Визначають середньодобовий коефіцієнт захищеності людини. У зв’язку з тим, що потужність дози Р протягом доби залишається постійною (змінюється не суттєво), а людина перебуває у цей час на відкритій місцевості, в будинках, на транспорті й в інших умовах, то ступінь її захищеності — середньодобовий коефіцієнт захищеності К з розраховується за формулою: де t — час перебування людини на відкритій місцевості, год; t

2. Визначають середньодобовий коефіцієнт захищеності людини. У зв’язку з тим, що потужність дози Р протягом доби залишається постійною (змінюється не суттєво), а людина перебуває у цей час на відкритій місцевості, в будинках, на транспорті й в інших умовах, то ступінь її захищеності — середньодобовий коефіцієнт захищеності К з розраховується за формулою: де t — час перебування людини на відкритій місцевості, год; t

1 , t

1 , t

2 , t

3 , ... t n — терміни доби, протягом яких людина опромінюється в умовах ослаблення іонізуючого випромінювання, коефіцієнти якого К

1 ,

К

2 , K

3 , ... К n (табл. 2.23 додатку до розрахункового завдання 7).

Тоді середньодобовий коефіцієнт захищеності буде: а отримана людиною за добу доза становитиме: з

38

4. Розраховують річну дозу опромінювання шляхом множення добової дозу на число діб у році:

Висновок: отримана людиною за добу доза становитиме 0,06 мР; річна доза — 21,70 (мР).

Висновок: отримана людиною за добу доза становитиме 0,06 мР; річна доза — 21,70 (мР).

Зміст завдання 5. За умов завдань 1—3 оцінити ризик летального наслідку променевої хвороби.

Порядок розв’язання завдання.

1. Ризик загибелі людини оцінюють, застосовуючи формулу: wtWW???)(, де W(?t) — частота події за рік, що є причиною радіоактивного зараження місцевості радіоактивними речовинами; w — імовірність загибелі людини від однієї події.

Розраховують ризик загибелі людини за рік: де 0,01 частота події (землетрусу) протягом року;

0,9 — частота, з якою працівник протягом року знаходиться в районі потенційного радіоактивного зараження;

0,9 — частота, з якою працівник протягом року знаходиться в районі потенційного радіоактивного зараження;

0 — імовірність загибелі людини від однієї події (див. табл. 2.24 додатку до розрахункового завдання 7).

Висновок: ризик летального наслідку опромінювання наближається до нуля, перша допомога в даному випадку недоцільна.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
2.5. Розрахункове завдання 5. Оцінка індивідуального ризику ураження з летальним наслідком негативно діючими факторами, що утворюються при вибуховому перетворенні паливо-повітряної суміші у
Додаток до змісту розрахункового завдання 3
2.3. Розрахункове завдання 3. Оцінка індивідуального ризику ураження з летальним наслідком негативно діючими факторами, що утворюються при зруйнуванні хімічно небезпечного об’єкта
Додаток до змісту розрахункового завдання 2
2.2. Розрахункове завдання 2. Оцінка індивідуального ризику ураження з летальним наслідком негативно діючими факторами катастрофічного затоплення
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)