Posibniki.com.ua Менеджмент Нормування праці Частина 2. ХРОНОМЕТРАЖ


< Попередня  Змiст  Наступна >

Частина 2. ХРОНОМЕТРАЖ


67Завдання 5.9

За даними хронокарти (табл. 24) визначити тривалість кожного елемента операції, провести аналіз хронорядів, розрахувати норму оперативного часу і норму виробітку за 1 год.

Завдання 5.10

Операція «Свердління планки» виконується на вертикальносвердлильному верстаті 2Н118. Деталі подаються для виконання операції в тарі. Пристрій для закріплення планки пневматичний.

Попередня оцінка тривалості операції — 1,2 хв. Тип виробництва

— великосерійний. Поділити операцію на трудові прийоми, встановити фіксажні точки і визначити кількість спостережень для проведення хронометражу.

Завдання 5.11

У процесі вибіркового хронометражного спостереження за допоміжним комплексом прийомів «Установити вал на токарногвинторізному верстаті 1К62» дістали такі дані щодо тривалості його виконання робітником, подані у табл. 25.

Визначте середній час виконання прийому і вкажіть чинники, що впливають на його тривалість. Перевірте стійкість хроноряду за умови допустимої точності 10%.

Таблиця 25

ЛИСТОК ВИБІРКОВОГО ХРОНОМЕТРАЖНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Порядковий номер заміру 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Тривалість, хв 0,21 0,19 0,23 0,21 0,18 0,16 0,22 0,24 0,2 0,21

70Завдання 5.12

У складальному цеху машинобудівного заводу заплановано провести хронометражні спостереження для уточнення чинних норм і створення нормативів. Складанням зайнято 10 робітників, які в попередньому місяці мали такі показники виконання норм, %:

Антоненко В. П. .............110Гаврилюк О. В. .......... 112

Архипенко С. К. .............120Григорчук І. П. .......... 118

Біляк М. О. .................115Корнієнко С. В. .......... 106

Бондаренко С. Л. .............109Лавриненко В. К. ......... 98

Виговський В. І. .............103Федоренко С. К. ......... 105

Виберіть одного робітника зі списку для проведення хронометражного спостереження. Обґрунтуйте вибір.

Завдання 5.13

Для проведення хронометражних спостережень цикловим способом з метою дослідження тривалості короткочасних елементів операції виділено чотири елементи, які послідовно виконуються один за одним: а) узяти заготовку; б) установити в пристрій; в) закріпити; г) підвести інструмент.

Під час проведення замірів ці елементи об’єднали у чотири групи. Оброблення хронометражних спостережень тривалості кожної гру пи елементів дало такі результати:

1-а група................................... а + б + в = А = 3,4 с

2-а група................................... б + в + г = Б = 4,1 с

3-я група................................... в + г + а = В = 3,7 с

4-а група................................... а + б + г = С = 5,2 с

Визначте тривалість кожного елемента операції.

Завдання 5.14

Опрацюйте результати хронометражного спостереження, на

71Об’єкт спостереження — чорнова токарна операція, що виконується на токарно-гвинторізному верстаті 1К62; виробництво — серійне.

Установити фіксажні точки, визначити фактичний і нормативний коефіцієнти стійкості та нормативну тривалість оперативного часу за фактичного регламенту виконання роботи. Заповнити форму 2 (дод. Ж).

Розробіть раціональніший регламент роботи за умови використання двох хому тиків та одночасного (двома руками) підведення різця в поздовжньому і поперечному напрямках.

Визначте, наскільки зменшиться тривалість виконання операції.

Таблиця 26

ЛИСТОК ХРОНОМЕТРАЖНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Елементи роботи
1 2 3 4

72Закінчення табл. 26

Елементи роботи Поточний час, хв Номер спостереження
1 2 3 4 5 8,34 8,39 8,47 8,49 8,54 8,72 8,80 6 7 8 9 10
Вимкнути подачу 1,40 3,14 4,90 6,69 10,21 12,02 13,84 15,59 17,32
Відвести різець поперечно 1,43 3,17 4,94 6,73 10,24 12,06 13,88 15,64 17,35
Відвести різець поздовжньо 1,49 3,24 5,00 6,80 10,32 12,13 13,94 15,71 17,41
Вимкнути верстат 1,51 3,27 5,02 6,83 10,33 12,15 13,98 15,73 17,44
Відкріпити деталь, зняти з центрів і відкласти 1,57 3,32 5,08 6,87 10,38 12,20 14,03 15,77 17,50
Зняти «хомутик» і відкласти його 1,67 3,43 5,16 6,96 10,47 12,30 14,11 15,87 17,59
Покласти деталь у тару 1,75 3,51 5,24 7,02 10,57 12,37 14,19 15,96 17,67

ДЕФЕКТНІ ЗАМІРИ

Порядковий номер елемента / спостереження Причини дефекту спостереження
14 / 5 Упустив «хомутик» і піднімав
4 / 8 Неправильно виконав прийом

Примітка:

Перше число — порядковий номер елемента; друге число — порядковий номер спостереження.

73Тести для самопідготовки

Визначте і обґрунтуйте відповіді на контрольні запитання:

1. За допомогою хронометражу встановлюють: а) норми часу на окремі операції; б) розроблюють нормативи часу; в) виявляють і вивчають кращі методи і прийоми роботи; г) встановлюють час на перерви; д) вивчають причини невиконання встановлених норм часу; е) визначають необхідний склад бригади; є) встановлюють виробіток.

2.Хрономе траж слід проводити: а) на початку робочого дня; б) через 50

— 60 хв після початку роботи; в) за 1,5 — 2 год до закінчення роботи; г) через 60

— 90 хв після початку роботи; д) в середині робочого дня; е) наприкінці робочого дня.

3.Кількість хронометражних замірів залежить від: а) тривалості операції; б) типу виробництва; в) видів робіт (ру чні, машинно-ручні, активне спостереження); г) кількості повторів елементів упродовж року; д) розряду робіт.

4.Фіксажні точки означають: а) початок спостереження; б) розчленування операції на окремі дії; в) закінчення одного елемента операції та початок наступного; г) чітко виражений (за звуком чи зоровим сприйняттям) момент початку і закінчення елементів операції.

5.Оброблен ня й аналіз хронометражного ряду включає: а) визначення коефіцієнта сталості хронометражного ряду; б) визначення середньої арифметичної хронометражного ряду; в) перевірку достатності кількості спостережень; г) визначення кількості повторень спостережень.

74Тема 6


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
МЕТОДИ СТВОРЕННЯ ТРУДОВИХ НОРМАТИВІВ
Перевірка нормативів у виробничих умовах
НОРМИ ЗАТРАТ ПРАЦІ
Групування норм за сферою поширення
МЕТОДИ НОРМУВАННЯ І СПОСОБИ ВСТАНОВЛЕННЯ НОРМ
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki