Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік в управлінні підприємствомРОЗДІЛ 9. ОСНОВИ ПОБУДОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ


< Попередня  Змiст  Наступна >

РОЗДІЛ 9. ОСНОВИ ПОБУДОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ


 

 

 

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ (УПРАВЛІНСЬКИЙ) ОБЛІК (КОНТРОЛІНГ) В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ (загальна методологія)

ОСНОВИ ПОБУДОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ

9.1.Сутнісна характеристика внутрішньогосподарського обліку

Внутрішньогосподарський облік (так званий управлінський, виробничий контролінг) не є самостійним бухгалтерським обліком. Це продовження, точніше подальше поглиблення, деталізація, даних бухгалтерського фінансового обліку в частині затрат і доходів діяльності, коли розкривається вся ефективність придбання ресурсів, їх переробки, технологічних та організаційних рішень, мотивації тощо. Цей облік становить комерційну таємницю підприємства. Він будується суто для конкретного підприємства виходячи з характеру технологій, організаційних рішень. Основними користувачами інформації з внутрішньогосподарського обліку є керівники, власники, засновники, менеджери. Це конфіденційна, таємна бухгалтерська інформація власника.

Побудова бухгалтерського внутрішньогосподарського обліку базується на даних фінансового обліку, тобто вихідними для внутрішньогосподарського обліку є дані фінансового обліку. Завдання внутрішньогосподарського обліку — за допомогою деталізації та предметно-цільової конкретизації розкрити відповідність або невідповідність затрат бізнесплановим показникам. У разі відхилення визначити, хто був

ініціатором економії або винуватцем перевитрат. А це означає, що в орбіту внутрішньогосподарського обліку потрібно залучати дані (показники) бізнес-плану, тобто необлікову планову, нормативну інформацію.

У побудові внутрішньогосподарського обліку застосовується й різна технологічна, маркетингова та інша інформація, яка може впливати на оптимізацію управлінських рішень щодо скорочення затрат, збільшення доходів, одержання додаткового прибутку або зменшення збитків.

А це означає, що поняття «внутрішньогосподарський облік» значно ширше за просто бухгалтерський облік. Недарма в різних країнах світу такий облік, залежно від того, як він формувався, називають по-різному: управлінським — в англо-американській системі, виробничим — у французькій системі чи контролінгом — у німецькій.

Між внутрішньогосподарським (в) і фінансовим (ф) бухгалтерським обліком є дуже багато спільного. Насамперед це:

1) єдина система первинного обліку;

2) єдині принципи побудови обліку як двоїстого процесу;

3) єдине професійне середовище та ін.

Разом із тим між ними є дуже багато розбіжностей. Це стосується таких характеристик, як:

1) користувачі: зовнішні (ф), внутрішні (в);

2) обов’язковість ведення: обов’язковий (ф), необов’язковий (в);

3) звітність: повна фінансова звітність (ф), короткотермінова сегментна звітність (в);

4) залежність від внутрішньої побудови діяльності: не залежить (ф), залежить (в);

5) свобода вибору ведення обліку: відповідно до законодавства (ф), вільний вибір (в);

6) відображення часу: сувора фінансова історія підприємства (ф), акцентування на майбутнє (в);

7) критерій точності: абсолютна точність (ф), можливі відхилення (в);

8) базисна структура: теорія двоїстості: актив = пасиву (ф), облік за центрами відповідальності (в).

Визначення спільностей та розбіжностей між бухгалтерським фінансовим і внутрішньогосподарським обліком дає підставу констатувати: попри єдність принципів побудови та документування внутрішньогосподарський облік будується цілком автономно. Ця автономність настільки велика, а індивідуальність настільки жорстка, що, приміром, на двох підприємствах, які

випускають одну й ту саму продукцію, але за різними технологіями, побудова внутрішньогосподарського обліку різна. Наведемо найпростіший приклад. Два хлібозаводи: перший має дешеву (перервну) технологію тістоприготування, а другий — устаткування для безперервного тістоприготування. На цих заводах будуть дві різні системи внутрішньогосподарського обліку, бо контроль затрат за єдиною системою неможливий.

Це вимагає визначити фактори побудови внутрішньогосподарського обліку затрат і доходів.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
9.3. Поглиблена класифікація затрат для побудови внутрішньогосподарського обліку
ПІДХОДИ, СИCТЕМИ, ВAPIAНТИ ТA ЗАГАЛЬНА ПOБУДOВA ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО 10.1. Підходи до побудови внутрішньогосподарського обліку затрат на виробництво
Облік формування одноелементних статей собівартості продукції
Зведений облік затрат на виробництво
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБЛІК ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА МЕТОДОМ ПОВНИХ ЗАТРАТ У СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ 11.1. Сутність та основи побудови
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki