< Попередня  Змiст  Наступна >

БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ


Економічна проблема: як у всіх відібрати, щоб кожному додати.

Генрік Ягодзинський

Уряд не вирішує проблем, він фінансує їх подолання.

Рональд Рейган

Основні проблеми розділу

5.1. Бюджетний механізм: сутність і складові.

5.2. Механізм формування бюджетних ресурсів: основні важелі та методи.

5.3. Механізм розподілу бюджетних ресурсів: форми та інструментарій.

5.4. Бюджетне регулювання в системі міжбюджетного розподілу.

5.5. Бюджетне фінансування та бюджетне резервування.

5.6. Механізм використання бюджетних ресурсів: складові та дієві важелі.

5.1. Бюджетний механізм: сутність і складові

Бюджетний механізм — це сукупність способів і форм організації бюджетних відносин, що застосовуються суспільством з метою розв’язання соціально-економічних проблем розвитку країни. Він передбачає застосування спеціальних методів, форм, способів, важелів мобілізації, розподілу та використання бюджетних коштів — інструментів державного регулювання економіки у сфері бюджетних відносин.

Бюджетний механізм є активним елементом державного управління економікою. Істотний вплив на нього справляють завдання, що стоять перед суспільством на певному етапі розвитку. На кожному етапі розвитку цивілізованої держави органи державної вла-

ди й управління повинні розробити такий бюджетний механізм, який би забезпечив виконання поставлених завдань.

Нині має місце трансформація бюджетного механізму на основі модифікованого бюджетного процесу, нової схеми міжбюджетних зв’язків між державним і місцевими бюджетами з урахуванням нової бюджетної та фінансової ролі уряду та органів місцевого самоврядування, визначених Бюджетним кодексом України [37].

Бюджетний механізм, як уже зазначалося, має низку важелів, за допомогою яких держава здійснює розподільчі та перерозподільчі функції, власне реалізує бюджетну політику. Ці важелі можуть бути умовно систематизовані як підсистеми бюджетного механізму. Кожній такій підсистемі притаманні свої функціональні особливості, але, незважаючи на відносну самостійність, вони функціонують як одне ціле й характеризуються взаємозв’язаним комплексним використанням.

Бюджетний механізм розкриває та зумовлює рух бюджетних потоків у межах бюджетної системи країни, опосередковує взаємовідносини між її різними рівнями (рис. 5.1).

Варто підкреслити, що необхідно розрізняти зовнішні бюджетні потоки (вхідні та вихідні) та внутрішні бюджетні потоки, що відображають розподіл і перерозподіл доходів і видатків між бюджетами.

Рис. 5.1. Бюджетна система України

Рис. 5.1. Бюджетна система України

У межах бюджетного механізму умовно можна виокремити кілька складових або підсистем (табл. 5.1).

Таблиця 5.1

СКЛАДОВІ БЮДЖЕТНОГО МЕХАНІЗМУ

Бюджетний механізм
І підсистемаІІ підсистемаІІІ підсистемаІV підсистемаV підсистема
Механізм управління бюджетним процесом та бюджетними відносинами Механізм формування бюджетних ресурсів Механізм розподілу бюджетних ресурсів Механізм використання бюджетних ресурсів Механізм контролю та аналізу за використанням бюджетних ресурсів

Вивчаючи підсистеми бюджетного механізму, слід звернути увагу на те, що першу підсистемумеханізм управління бюджетним процесом і бюджетними відносинами та його складові частково було розглянуто в попередніх темах та відображено в табл. 5.2.

Таблиця 5.2

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМ ПРОЦЕСОМ І БЮДЖЕТНИМИ ВІДНОСИНАМИ

Адміністративні важеліІнструментарій
• Нормативно-правове забезпечення бюджетної політики • Бюджетно-податкове законодавство
• Організаційно-управлінське забезпечення бюджетної політики • Органи управління — загальнодержавні та оперативні
• Інформаційно-аналітичне забезпечення • Бюджетне прогнозування та планування
•Бюджетна звітність, статистика і моніторинг

< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
5.3. Механізм розподілу бюджетних ресурсів: форми та інструментарій
5.4. Бюджетне регулювання в системі міжбюджетного розподілу
5.5. Бюджетне фінансування та бюджетне резервування
5.6. Механізм використання бюджетних ресурсів: складові та дієві важелі
БЮДЖЕТНИЙ МОНІТОРИНГ, АНАЛІЗ ТА КОНТРОЛЬ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki