Posibniki.com.ua Менеджмент Планування і контроль на підприємстві Планування кошторисів комплексних витрат


< Попередня  Змiст  Наступна >

Планування кошторисів комплексних витрат


Комплексні витрати, які прямо не можуть бути віднесені (недоцільно) на собівартість окремих видів продукції, групують у кошториси витрат за цільовим призначенням. Кількість таких кошторисів, а також їх склад залежать від галузевих особливостей підприємств.

Нижче наводяться склад, особливості розрахунку й розподілу витрат таких типових кошторисів: кошторис витрат на утримання й експлуатацію устаткування, загальновиробничих витрат, витрат на підготовку та освоєння виробництва, кошторис інших виробничих витрат.

Кошторис витрат на утримання та експлуатацію устаткування складається цехами основного виробництва за статтями витрат, зазначеними в табл. 9.1.

Кожна стаття кошторису обґрунтовується плановими розрахунками, вихідними даними для яких є:

— планований склад устаткування і транспортних засобів, що визначається виходячи з норм їх використання та планованого обсягу виробництва;

— нормативи витрат рухової енергії за окремими видами устаткування та середні ціни (собівартість) окремих видів енергії;

— норми витрат купівельних матеріалів для експлуатації устаткування, включаючи запасні частини, мастильні та обтиральні матеріали;

— норми амортизаційних відрахувань;

— нормативи обслуговування устаткування і транспортних засобів допоміжними робітниками;

— розрахунки розподілу продукції (робіт, послуг) допоміжних цехів;

— розрахунки потреби в малоцінних і швидкозношуваних предметах та інструментах.

Таблиця 9.1

ПЕРЕЛІК ТА ЗМІСТ СТАТЕЙ КОШТОРИСУ ВИТРАТ

НА УТРИМАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЮ УСТАТКУВАННЯ

Стаття витрат Зміст і характеристика витрат
1. Витрати на утримання й експлуатацію виробничого та підйомнотранспортного устаткування, цехового транспорту та інструментів і приладів зі складу основних виробничих засобів (технічний огляд Витрати на проведення контрольно-діагностичних, кріпильних, регулювальних, мастильних операцій і очисних робіт тощо з перевірки вимірювальних приладів та реєстраційної апаратури, заміни шлангів, пальників і контактів автогенного й електрозварювального устаткування, шлангів та з’єднань пневматичного інструменту, заміни та зшивання приводних пасів і транспортерних стрічок, заміни клапанів, шиберів, засувок та інших запасних частин переда

вального устаткування

і технічне обслугову

300

Закінчення табл. 9.1

Стаття витрат Зміст і характеристика витрат
3. Сума сплачених орендарем платежів за користування наданими в оперативний лізинг (оренду) основними засобами, іншими необоротними матеріальними активами, нематеріальними активами Сума сплачених орендарем платежів за користування наданими в оперативний лізинг (оренду) основними засобами, іншими необоротними матеріальними активами, нематеріальними активами
4. Витрати на утримання цехових транспортних засобів Витрати на утримання власних і залучених сторонніх транспортних засобів (вантажних автомобілів, авто- й електрокарів, паровозів, тепловозів та інших видів нетехнологічного транспорту), які забезпечують переміщення матеріалів, інструментів, деталей,

заготовок тощо з базового складу до цехів і доставку готової продукції на склади зберігання

Одночасно зі складанням кошторису витрат на утримання й експлуатацію устаткування уточнюються кошторисні (нормативні) ставки цих витрат на одну машино-годину й одиницю продукції.

Одночасно зі складанням кошторису витрат на утримання й експлуатацію устаткування уточнюються кошторисні (нормативні) ставки цих витрат на одну машино-годину й одиницю продукції.

Кошторис загальновиробничих витрат є сумою цехових витрат підприємства. Для обчислення кошторису загальновиробничих витрат вихідними даними є:

— структура організації управління цехами, їх штатні розписи;

— норми витрат палива й енергії для опалення, освітлення та інших загальновиробничих потреб;

— норми амортизаційних відрахувань;

— розрахунок витрат на охорону праці;

— розрахунки розподілу продукції та послуг допоміжних цехів;

— розрахунок витрат на утримання пожежної та сторожової охорони;

— розрахунок витрат на професійну підготовку й перепідготовку, за профілем підприємства, кадрів, що перебувають у трудових відносинах із підприємством;

— норми податків, зборів та інших обов’язкових платежів, передбачених законодавством.

Перелік статей загальновиробничих витрат наведено в табл. 9.2.

Таблиця 9.2

СТАТТІ КОШТОРИСУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ

Стаття витрат
1. Витрати на управління виробництвом
2. Сума сплачених орендарем платежів за користування наданими в оперативний лізинг (оренду) основними засобами, іншими необоротними матеріальними активами та нематеріальними активами загальновиробничого призначення
3. Витрати некапітального характеру, пов’язані з удосконаленням технологій та організацією виробництва
4. Витрати на обслуговування виробничого процесу
5. Витрати на охорону праці
6. Витрати, пов’язані із забезпеченням пожежної та сторожової охорони

7. Витрати, пов’язані з використанням та обслуговуванням засобів сигналізації, на послуги телефонного зв’язку

8. Податки, збори та інші обов’язкові платежі
9. Витрати, пов’язані з утриманням та експлуатацією фондів природоохоронного призначення
10. Витрати на перевезення працівників до місця роботи й назад
11. Витрати, пов’язані з виконанням робіт вахтовим методом
12. Витрати на виплату надбавок до заробітної плати працівникам цеху, постійна робота яких проходить у дорозі або має роз’їзний характер

13. Відрахування на створення резервного фонду для забезпечення гарантійних зобов’язань на проведення гарантійних ремонтів проданої продукції

14. Платежі зі страхування ризиків цивільної відповідальності
15. Витрати, пов’язані з професійною підготовкою або перепідготовкою за профілем виробництва працівників, пов’язаних із виробничою діяльністю
16. Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень
17. Інші витрати

Витрати за кошторисом загальновиробничих витрат розподіляють за видами продукції, як правило, пропорційно до основної заробітної плати виробничих робітників. Такий метод розподілу доцільний за рівномірної механізації виробництва, оскільки в іншому випадку не забезпечується достатній рівень достовірності калькулювання собівартості продукції. При цьому підвищенню достовірності калькулювання сприяє поєднання зазначеної бази розподілу з використанням інших: витрат на утримання й експлуатацію обладнання або кількості машино-годин його роботи.

Порядок, особливості та приклад розподілу загальновиробничих витрат буде розглянуто в наступному пункті, присвяченому питанням калькулювання собівартості продукції.

Кошторис витрат на підготовку та освоєння виробництва складається з витрат на виготовлення нових видів продукції (на кожний окремо) в період їх освоєння і витрат, пов’язаних з освоєнням нових підприємств, виробництв, виробничих цехів, технологічних ліній, удосконаленням технології та організації виробництва.

До витрат на освоєння виробництва нових видів продукції не відносять витрати, пов’язані з частковою зміною конструкції виробів, частковим удосконаленням технологічного процесу.

Вихідними даними для визначення витрат на підготовку та освоєння виробництва є: календарний графік робіт, нормативи витрат на технічну підготовку виробництва, умови договорів із проектними організаціями та інші.

Кошторис інших виробничих витрат складається на основі розрахунків витрат на:

— науково-дослідні роботи,

— стандартизацію,

— геологорозвідувальні роботи,

— витрат, пов’язаних з забезпеченням нормальних умов експлуатації виробів у споживачів;

— витрат, пов’язаних із епізодичними та періодичними випробовуваннями якості виробів, деталей, вузлів за технічними умовами тощо.

У цей кошторис також включають інші види витрат, які не відносять до жодної із зазначених вище статей.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
9.4. ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС ВИТРАТ
9.5. ПЛАНУВАННЯ ЦІЛЬОВОЇ СОБІВАРТОСТІ: ТАРГЕТ-КОСТИНГ
9.6. КОНТРОЛЬ ВИТРАТ І РЕЗЕРВИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ТЕМА 10 ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА
10.2. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)