Posibniki.com.uaБанківська справаБанківський нагляд3.3. Спеціальні вимоги щодо певного виду діяльності


< Попередня  Змiст  Наступна >

3.3. Спеціальні вимоги щодо певного виду діяльності


Банк має бути забезпечений відповідними спеціалістами, а також належним спеціальним (профільним) банківським обладнанням, комп’ютерною технікою, програмним забезпеченням та комунікаційними засобами, що відповідають вимогам чинних законодавчих актів України та нормативноправових актів Національного банку та потрібні для здійснення відповідних окремих операцій (угод) та їх обліку.

Письмовий дозвіл видається Національним банком на здійснення окремих операцій за умови виконання банком спеціальних вимог.

Письмовий дозвіл на здійснення операцій з валютними цінностями є генеральною ліцензією на здійснення валютних операцій згідно з Декретом Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.93 за № 15—93 та може видаватися за умови дотримання банком відповідних спеціальних вимог щодо одного чи кількох напрямів діяльності, зокрема таких:

 • неторговельні операції з валютними цінностями;
 • • ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтівнерезидентів у грошовій одиниці України;
 • • ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;
 • • ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;
 • • відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
 • • відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
 • • залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;
 • • залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;
 • • операції з банківськими металами на валютному ринку України;
 • операції з банківськими металами на міжнародних ринках;
 • • інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках. 

Для отримання письмового дозволу на здійснення неторговельних операцій з валютними цінностями банк має відповідати таким спеціальним вимогам:

а) розмір регулятивного капіталу банку становить не менше ніж еквівалент 2 млн євро — для місцевого кооперативного банку, 5,5 млн євро — для банку, який здійснює свою діяльність на території однієї області, 8 млн євро — для банку, який здійснює свою діяльність на території всієї України;

б) наявність фахівців відповідної кваліфікації.

Для отримання письмового дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями в частині ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтівнерезидентів у грошовій одиниці України банк має відповідати таким спеціальним вимогам:

а) розмір регулятивного капіталу банку становить не менше ніж еквівалент 2 млн євро — для місцевого кооперативного банку, 5,5 млн євро — для банку, який здійснює свою діяльність на території однієї області, 8 млн євро — для банку, який здійснює свою діяльність на території всієї України;

б) наявність фахівців відповідної кваліфікації.

Для отримання письмового дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями в частині ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті банк має відповідати таким спеціальним вимогам:

а) наявність письмового дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями в частині відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

б) розмір регулятивного капіталу банку становить не менше ніж еквівалент 8 млн євро.

Для отримання письмового дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями в частині ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України банк має відповідати таким спеціальним вимогам:

• розмір регулятивного капіталу банку становить не менше ніж еквівалент 8 млн євро.

Для отримання письмового дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями в частині відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними банк має відповідати таким спеціальним вимогам:

а) розмір регулятивного капіталу банку становить не менше ніж еквівалент 2 млн євро — для місцевого кооперативного банку та не менше ніж еквівалент 5,5 млн євро для іншого банку;

б) є письмове підтвердження одного банку (резидента) про згоду на відкриття коррахунку в іноземній валюті.

Для отримання письмового дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями в частині відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними банк має відповідати таким спеціальним вимогам:

а) розмір регулятивного капіталу банку становить не менше ніж еквівалент 8 млн євро;

б) письмове підтвердження банкунерезидента, який має рейтинг не нижче ніж «інвестиційний клас» (крім країн СНД), про згоду на відкриття в нього кореспондентського рахунку;

в) підключення до електронної міжнародної системи платежів в іноземній валюті (S.W.I.F.T. тощо) та відповідність технічного стану та організації охорони приміщення, в якому розміщується технічне обладнання цієї системи, вимогам нормативноправових актів Національного банку.

Для отримання письмового дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями в частині залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України банк має відповідати таким спеціальним вимогам:

• розмір регулятивного капіталу банку становить не менше ніж еквівалент 2 млн євро — для місцевого кооперативного банку, 5,5 млн євро — для банку, який здійснює свою діяльність на території однієї області, 8 млн євро — для банку, який здійснює свою діяльність на території всієї України. Місцеві кооперативні банки не мають права здійснювати операції із залучення та розміщення іноземної валюти на міжбанківському ринку (крім операцій з центральним кооперативним банком).

Для отримання письмового дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями в частині залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках банк має відповідати таким спеціальним вимогам:

а) наявність письмового дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями в частині відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

б) розмір регулятивного капіталу банку становить не менше ніж еквівалент 10 млн євро;

в) підключення до міжнародних інформаційних систем типу REUTERS, DOW JONES TELERETE, BLOOMBERG тощо (ця вимога не поширюється на банки, які здійснюють свою діяльність на території однієї області та мають регулятивний капітал у розмірі не менше ніж еквівалент 3 млн євро).

Для отримання письмового дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями в частині здійснення операцій з банківськими металами на валютному ринку України банк має відповідати таким спеціальним вимогам:

а) наявність письмового дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями в частині відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

б) строк роботи банку не менше ніж два роки;

в) розмір регулятивного капіталу банку становить не менше ніж еквівалент 8 млн євро;

г) наявність експерта, підготовленого відповідно до вимог чинного законодавства України (рівень кваліфікації експерта має відповідати визначеним вимогам).

Для отримання письмового дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями в частині здійснення операцій з банківськими металами на міжнародних ринках банк має відповідати таким спеціальним вимогам:

а) наявність письмового дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями в частині здійснення інших операцій з валютними цінностями на міжнародних ринках;

б) строк роботи банку з банківськими металами на валютному ринку України не менше ніж один рік;

в) рівень регулятивного капіталу банку відповідає вимогам Національного банку та становить не менше ніж еквівалент 10 млн євро;

г) наявність експерта, підготовленого відповідно до вимог чинного законодавства.

Для отримання письмового дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями в частині здійснення інших операцій з валютними цінностями на міжнародних ринках банк має відповідати таким спеціальним вимогам:

а) наявність письмового дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями в частині відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

б) строк роботи банку не менше ніж три роки (вимоги щодо строку роботи не поширюються на банки, у яких банкинерезиденти з рейтингом не нижче ніж «інвестиційний клас» мають істотну участь — більше 50 % статутного капіталу чи права голосу придбаних акцій (паїв) в органах управління банку, у частині здійснення інших операцій з валютними цінностями з материнським банком у грошовій одиниці країни його місцезнаходження);

в) рівень регулятивного капіталу банку відповідає вимогам Національного банку та становить не менше ніж еквівалент 10 млн євро;

г) підключення до міжнародних інформаційних систем типу REUTERS, DOW JONES TELERETE, BLOOMBERG тощо;

ґ) обладнання спеціального операційного залу (дилерської кімнати, бекофісу, приміщення міжнародних телекомунікаційних систем) з організацією охорони і системою допуску, що відповідають вимогам нормативноправових актів Національного банку).

Для отримання письмового дозволу на перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів банк має відповідати таким спеціальним вимогам:

а) наявність каси перерахунку цінностей, вечірньої каси, що відповідають вимогам Інструкції з організації емісійнокасової роботи в установах банків України;

б) наявність атестованого особового складу служби перевезення та інкасації, який має спеціальну підготовку;

в) наявність спеціального автотранспорту, забезпеченого засобами радіотехнічного зв’язку з частотами, наданими відповідною установою, кольорографічними схемами, спеціальними світловими та звуковими сигналами, погодженими з Міністерством внутрішніх справ України;

г) наявність вогнепальної нарізної зброї або наявність договору, укладеного з відповідною службою, яка має право здійснювати охорону цінностей, що перевозяться та інкасуються, і який передбачає відшкодування збитків, спричинених унаслідок неналежного виконання обов’язків.

Банк має право без письмового дозволу Національного банку здійснювати інвестиції в статутні фонди та акції інших юридичних осіб (далі — прямі інвестиції), якщо:

а) пряма інвестиція здійснюється у фінансову установу та загальна сума таких інвестицій у кожну фінансову установу не перевищує 5 % регулятивного капіталу банку;

б) розмір регулятивного капіталу банку становить не менше ніж еквівалент 8 млн євро.

Для отримання письмового дозволу на здійснення прямих інвестицій у фінансові установи в обсягах, що перевищують 5 % регулятивного капіталу банку, а також прямих інвестицій у будьяких розмірах в інші юридичні особи, які не є фінансовими установами, банк має дотримуватися таких спеціальних вимог:

а) строк діяльності банку не менше ніж три роки;

б) розмір регулятивного капіталу банку становить не менше ніж еквівалент 20 млн євро.

Для отримання письмового дозволу на довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами банк має відповідати таким спеціальним вимогам:

а) строк діяльності банку не менше ніж два роки;

б) розмір регулятивного капіталу банку становить не менше ніж еквівалент 8 млн євро.

Для надання послуг з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів банк має відповідати такій спеціальній вимозі: наявність сховища для розміщення індивідуальних сейфів, технічний стан якого відповідає вимогам нормативноправових актів Національного банку.

Банк для отримання банківської ліцензії подає до територіального управління Національного банку за його місцезнаходженням такі документи:

а) клопотання банку про видачу банківської ліцензії за підписом голови правління банку;

б) інформацію про керівників банку;

в) відомості про забезпеченість банку належним банківським обладнанням, комп’ютерною технікою, програмним забезпеченням та комунікаційними засобами, що відповідають вимогам Національного банку, потрібним для здійснення банківських операцій;

г) документ на право власності на приміщення (свідоцтво про власність, цивільноправові угоди, що підтверджують право власності) або договір оренди на приміщення, в якому буде розміщено банк на строк не менше ніж п’ять років;

ґ) відомості про відповідність технічного стану та організації охорони приміщень банку вимогам нормативноправових актів Національного банку.

Для отримання банківської ліцензії банк подає територіальному управлінню за його місцезнаходженням такі спеціальні документи:

 • • план (бізнесплан), що визначає види діяльності згідно з банківською ліцензією на поточний рік та стратегію діяльності на наступні три роки (у розрізі кожного року окремо), який має містити:
 • розрахунок балансового звіту за формою № 11 (місячна) на кінець кожного фінансового року за підписом голови правління і головного бухгалтера банку;
 • розрахунок звіту про фінансовий результат (за формою № 2КБ) усієї діяльності банку та окремо за кожним видом діяльності на кінець кожного фінансового року за підписом голови правління і головного бухгалтера банку;
 • опис банківських операцій з обґрунтуванням їх економічної доцільності (економічного ефекту);
 • коло клієнтів, які банк має намір залучити з метою обслуговування;
 • • розрахунок прибутковості всієї діяльності банку та за кожним видом діяльності окремо на кінець перших трьох років за підписом голови правління і головного бухгалтера;
 • • економічне обґрунтування прогнозних показників розрахунку балансового звіту та розрахунку звіту про фінансовий результат (опис джерел залучення та спрямування коштів, фінансових результатів діяльності, формування фондів та резервів у розмірах, потрібних для покриття можливих збитків, прогнозний розрахунок дотримання економічних нормативів);
 • • опис та дані про управлінську та організаційну структуру банку (підрозділи, у тому числі підрозділи внутрішнього аудиту та з питань аналізу та управління ризиками, їх підпорядкованість, порядок прийняття рішень);
 • • внутрішні положення про правління (раду директорів) банку. Також відповідні внутрішні положення, що регулюють виконання ним операцій, право на здійснення яких надає йому банківська ліцензія Національного банку. У разі внесення змін до внутрішніх положень, які надавалися банком при отриманні банківської ліцензії, змінені положення банк має подавати до територіального управління за його місцезнаходженням та до департаменту банківського нагляду в двотижневий строк з дня внесення змін до них.

Для отримання письмового дозволу банк подає до територіального управління за його місцезнаходженням такі документи:

 • • клопотання банку про видачу письмового дозволу за підписом голови правління банку;
 • • висновок незалежного аудитора про підтвердження відповідності рівня регулятивного капіталу банку встановленим вимогам Національного банку в складі позитивного висновку про діяльність банку за звітний рік або окремий висновок, що підтверджує відповідність рівня регулятивного капіталу банку встановленим вимогам Національного банку на дату прийняття уповноваженим органом банку рішення про отримання письмового дозволу;
 • • план (бізнесплан), що визначає види окремих операцій, які банк планує здійснювати, на поточний рік та стратегію діяльності на наступні три роки (у розрізі кожного року окремо), який має містити:
 • розрахунок балансового звіту [за формою № 11 (місячна)] на кінець кожного фінансового року за підписом голови правління і головного бухгалтера банку;
 • розрахунок звіту про фінансовий результат (за формою № 2КБ) усієї діяльності банку та окремо за кожним видом діяльності, які планується здійснювати, на кінець кожного фінансового року за підписом голови правління і головного бухгалтера банку;
 • • перелік та докладний опис видів операцій, які планує здійснювати банк, з обґрунтуванням їх економічної доцільності (економічного ефекту);
 • • розрахунок прибутковості всієї діяльності банку та за кожним видом діяльності окремо на кінець перших трьох років за підписом голови правління і головного бухгалтера;
 • • економічне обґрунтування прогнозних показників розрахунку балансового звіту та розрахунку звіту про фінансовий результат (опис джерел залучення та спрямування коштів, фінансових результатів діяльності, формування фондів та резервів у розмірах, потрібних для покриття можливих збитків, прогнозний розрахунок дотримання економічних нормативів);
 • • відомості про забезпеченість банку належним банківським обладнанням, комп’ютерною технікою, програмним забезпеченням та комунікаційними засобами, що відповідають вимогам Національного банку, потрібним для здійснення операцій;
 • • інформацію про керівників підрозділів та окремих спеціалістів;
 • • копію рішення Комісії Національного банку або Комісії при територіальному управлінні Національного банку про погодження кандидатури на посаду керівника служби внутрішнього аудиту банку;
 • • опис та дані про управлінську та організаційну структуру підрозділів банку, які здійснюватимуть операції, їх підпорядкованість, порядок прийняття рішень;
 • • відповідні внутрішні положення банку, що регулюють виконання ним операцій, право на здійснення яких надає йому письмовий дозвіл Національного банку (у тому числі про облікову політику). Внутрішні положення про службу внутрішнього аудиту, кредитний комітет, комітет з питань управління активами та пасивами, тарифний комітет та підрозділ аналізу та управління ризиками. У разі внесення змін до внутрішніх положень, які надавалися банком при отриманні письмового дозволу, змінені положення банк має подавати до територіального управління за його місцезнаходженням та до департаменту банківського нагляду в двотижневий строк з дня внесення змін до них.

< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
3.5. Порядок розгляду Національним банком пакета документів на видачу банківської ліцензії, письмового дозволу, ліцензій на виконання окремих операцій
3.6. Умови для здійснення філіями банків банківських та інших операцій
Розділ 4 ПРУДЕНЦІЙНИЙ НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКІВ
4.2. Здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю банків
Вимоги до капіталу банку
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki