Posibniki.com.uaБанківська справаБанківський наглядРозділ 4 ПРУДЕНЦІЙНИЙ НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКІВ


< Попередня  Змiст  Наступна >

Розділ 4 ПРУДЕНЦІЙНИЙ НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКІВ


4.1. Особливості здійснення попереднього контролю

Вступний контроль здійснюється на стадії реєстрації нових банків та їх філій і дає змогу ще до вирішення питання про відкриття банку впевнитися в його майбутній надійності.

Попередній контроль ґрунтується на перевірці та аналізі звітності, яку подають комерційні банки до НБУ (документальна ревізія).

Мета попереднього контролю забезпечити перевірку дотримання банками встановлених вимог, розумне (з оптимальним ризиком) ведення ними власних справ. Водночас під час його проведення реалізується заборона або обмеження НБУ щодо деяких видів банківської діяльності, здійснюється відрахування до резерву для відшкодування можливих втрат за позиками комерційних банків, запроваджуються штрафні санкції щодо банків, які порушують економічні нормативи, порядок формування обов’язкових резервів тощо.

До вимог попереднього контролю належить:

 • встановлення контролю з боку НБУ за визначеними для банків обмеженнями та вимогами відповідно до розроблених періодичних форм звітності;
 • проведення комплексного аналізу звітності банків та їх розрахунків економічних нормативів;
 • створення інформаційної бази з метою використання її даних для прогнозування банківської діяльності та планування поточного контролю.

Попередній контроль є прерогативою Департаменту банківського регулювання та нагляду, діяльність якого спрямована на впровадження інструментів документального нагляду та механізмів управління банківськими ризиками. Економічний аналіз та регулювання роботи банків здійснюється за допомогою контролю використання ними нормативних та оціночних показників. Виявлення на ранньому етапі (за результатами проведеного аналізу й прогнозу на майбутнє) можливої кризи банків та усунення її причин здійснюється за допомогою упереджувальних заходів. Створення організаційної та методологічної бази для виконання контрольнонаглядових функцій контролюється територіальними управліннями Національного банку України.

Цілі та завдання Департаменту банківського регулювання та нагляду втілені в його головних функціях (рис. 4.1).

Функції Департаменту банківського регулювання та нагляду

Рис. 4.1. Функції Департаменту банківського регулювання та нагляду

 

Основні завдання Департаменту банківського регулювання та нагляду визначаються основними цілями і завданнями Національного банку України у проведенні єдиної державної грошовокредитної політики, зміцнення грошової одиниці, організації міжбанківських розрахунків, координації діяльності і підтримання стабільності банківської системи України. Департамент здійснює нагляд та регулювання діяльності банків на підставі економічного аналізу діяльності банків та науково обґрунтованого механізму впливу на їхню роботу через регулювання стандартів та нормативних показників, прогнозування ситуації на кредитних ринках країни, умов стійкості і надійності, як окремих банків, так і банківської системи у цілому, а також надає інформацію іншим підрозділам банківського нагляду й керівництву Національного банку України. Департамент забезпечує методичну та методологічну базу для проведення територіальними управліннями Національного банку України роботи по здійсненню нагляду і регулюванню діяльності комерційних банків по наданню ними необхідної інформації за підсумками аналізу щодо стану банків та здійснення контролю за ефективністю діяльності відповідних підрозділів територіальних управлінь.

Основними об’єктами аналітичної роботи Департаменту є комерційна діяльність кожного окремого банку, робота відповідних підрозділів банківського нагляду регіональних управлінь Національного банку України, різні кредитні установи, аудиторські фірми.

Під час попереднього контролю Департамент проводить роботу щодо:

 • вивчення діяльності комерційних банків на основі балансів, довідок і спеціальних форм статистичної звітності, розрахунку економічних нормативів та оціночних показників діяльності комерційних банків та контроль за їх дотриманням;
 • внесення пропозицій та проектів постанов НБУ про вжиття санкцій до банків, які систематично порушують чинне законодавство України, не виконують умови рекомендації Національного банку України щодо дотримання встановлених стандартів і нормативів, поліпшення їхнього фінансового стану, несвоєчасно надають звіти та інформацію, допускають недостовірність статистичної звітності;
 • представлення інтересів служб банківського нагляду в інших структурах Національного банку України щодо розробки та внесення змін та доповнень до нормативних актів НБУ в межах своєї компетенції;
 • здійснення контролю за виконанням комерційними банками вимог Національного банку України щодо створення та формування капіталів страхування;
 • контролю за виконанням територіальними управліннями Національного банку України та комерційними банками постанов Правління Національного банку України;
 • забезпечення методичної та методологічної бази для проведення регіональними управліннями НБУ та Департаментами банківського нагляду роботи зі здійснення нагляду і регулювання діяльності комерційних банків;
 • разом з іншими управліннями і структурними підрозділами банку вивчення і узагальнення практики застосування в банківській системі чинного законодавства України і нормативних актів НБУ, внесення пропозицій до їх удосконалення;
 • виявлення комерційних банків, у яких мають місце погіршення встановлених стандартів і нормативів, наявність платіжного дефіциту, нестача власних коштів, та розробка системи упереджувальних заходів і методики раннього реагування на діяльність комерційних банків для використання іншими Департаментами банківського нагляду і регіональними управліннями Національного банку України у практичній роботі;
 • створення інформаційного банку даних, аналітичних картотек про діяльність комерційних банків, картотеки «великих кредитів», «інсайдерів», застав, статутних капіталів і розробка нормативних документів та методик управління ризиками;
 • надання консультацій і роз’яснень підрозділам банківського нагляду регіональних управлінь НБУ з питань упереджувальних заходів до кожного конкретного комерційного банку, механізму та інструментарію фінансової стабілізації і недопущення операційного дефіциту платіжного балансу;
 • розробки комп’ютеризованого звіту комерційних банків та підрозділів банківського нагляду регіональних управлінь НБУ для безвиїзного аналізу діяльності комерційних банків та використання в роботі іншими підрозділами банківського нагляду;
 • підготовки аналітичних таблиць фінансового стану комерційних банків за звітний період, узагальнення результатів аналізу для інформування Правління Національного банку України і підготовка рекомендацій для прийняття управлінських рішень іншими підрозділами банківського нагляду, структурами банку, керівними особами НБУ;
 • підготовки загального аналізу діяльності і тенденцій розвитку банківської системи та кожного банку окремо для інформування Правління Національного банку України та використання в роботі підрозділів банківського нагляду;
 • вивчення і впровадження досвіду центральних банків зарубіжних країн з питань створення національної банківської системи, банківського нагляду, організації економічного аналізу та контролю за дотриманням економічних нормативів діяльності комерційних банків.

< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Вимоги до капіталу банку
Вимоги до ліквідності банків
Вимоги щодо обмеження кредитного ризику банків
Вимоги щодо прямих інвестицій, які здійснюють банки
Механізм розрахунку економічних нормативів банку. Звітність банків
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki