Posibniki.com.uaПравоПравові основи місцевого самоврядування3.3. Припинення повноважень сільських, селищних, міських, районних у місті рад


< Попередня  Змiст  Наступна >

3.3. Припинення повноважень сільських, селищних, міських, районних у місті рад


Відповідно до ч. 1 ст. 78 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті ради можуть бути достроково припинені у випадках:

1) якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції

України та законів України, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність із законом;

2) якщо сес ії ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в

Україні», або рада не вирішує питань, віднесених до її відання.

Рішення про дострокове припинення повноважень ради може бути прийняте місцевим референдумом, яке може бути порушене сільським, селищним, міським головою, а також не менше як однією десятою частиною гро мадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу.

Крім того, за наявності вищезгаданих підстав, а також рішення суду про визнання актів ради незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори сільської, селищної, міської, районної у місті ради. Питання про пр изначення Верховною Радою України позачергових виборів сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради може порушуватися перед Верховною Радою

України сільським, селищним, міським головою, головою обласної,

Київської, Севастопольської міської державної адміністрації.

На жаль, сам правовий механізм дострокового припинення повноважень ради відсутній, що робить практично неможливим застосування даного положення за конодавства, у зв’язку з чим звужуються можливості територіальної громади щодо реалізації власних прав. Крім того, таке становище унеможливлює притягнення до політичної відповідальності представницьких органів місцевого самоврядування у випадку, коли вони не виконують покладених на них повноважень.

33РОЗДІЛ 4

Організація роботи сільських, селищних, міських рад

4.1. Порядок проведення сесії ради.

4.2. Постійні комісії ради.

4.3. Тимчасові контрольні комісії ради.

4.1. Порядок проведення сесії ради

Рада є представницьким органом місцевого самоврядування, основною формою роботи якого є сесії.

Перша сесія новообраної сільської, селищної, міської, районної у місті ради, яку скликає і проводить голова відповідної територіальної виборчої комісії, скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніше як через місяць після обрання ради у правом очному складі. Голова вищезгаданої виборчої комісії інформує раду про підсумки виборів депутатів та сільського, селищного, міського голови і визнання їх повноважень.

Наступні сесії сільської, селищної, міської ради скликаються, відповідно, сільським, селищним, міським головою.

У редакції Закону «Про місцеві ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування» скликання сесії рад и було обов’язковим не менше ніж двічі на рік. Закон України «Про місцеве та регіональне самоврядування в Україні» передбачає, що сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал. Виходячи з цього, можна зробити висновок про те, що порівняно частіше проведення сесій ради посилює контроль за діяльністю як депутатс ького корпусу, так і виконавчих органів відповідної ради.

Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у винятков их ви

34падках — не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради. Це дає можливість виносити на розгляд ради питання екстреного характеру і, відповідно, швидко реагувати на злободенні та нестандартні ситуації, що можуть виникати на відповідній території.

У разі неможл ивості (з причини хвороби, від’їзду у відрядження) чи відмови (з поважної чи неповажної причин) скликати сесію сільським, селищним, міським головою ради сесія скликається секретарем ради:

1) відповідно до доручення сільського, селищного, міського голови;

2) якщо сільський, селищний, міський голова (голова районної у місті ради) без поважних причин не скликав сесію у дво тижневий термін після настання умов, передбачених частиною сьомою цієї статті;

3) якщо сесія не скликається головою (головою районної у місті ради) у строки, передбачені законодавством.

Відкривати і проводити сесію сільської, селищної, міської ради відповідно до закону має право:

— сільський, селищний, міський голова; у випадках, передба чених законом:

— секретар ради;

— депутат ради.

Пропозиції щодо питань на розгляд сільської, селищної, міської ради можуть вноситися:

— сільським, селищним, міським головою;

— постійними комісіями;

— депутатами;

— виконавчим комітетом ради;

— головою місцевої державної адміністрації;

— загальними зборами громадян.

Не пізніше як на другій сесії обов’язковим є затвердження регламенту роб оти відповідної ради.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
4.3. Тимчасові контрольні комісії ради
5.2. Гарантії депутата ради
6.2. Повноваження виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у міс ті ради
Правовий статус сільського, селищного, міського голови
7.2. Дострокове припинення повн оважень сільського, селищного, міського голови
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki