Posibniki.com.ua Маркетинг Маркетинг 4.4. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТОВАРУ ТА МЕТОДИ ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ


< Попередня  Змiст  Наступна >

4.4. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТОВАРУ ТА МЕТОДИ ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ


Конкурентоспроможність товару — це його здатність привертати увагу споживачів з-поміж інших груп аналогічних товарів, які пропонуються на ринку підприємствамиконкурентами.

Визначаючи конкурентоспроможність товару, треба зважати на такі міркування. Споживач завжди намагається отримати максимальний споживчий ефект у розрахунку на одиницю його витрат. Тому концептуальною умовою конкурентоспроможності товару (К) є максимізація пито мого споживчого ефекту.

У свою чергу, ціна споживання складається із відпускної ціни товару і вартості його споживання (усіх витрат, які несе споживач під час використання товару). ?? max споживання ефект корисний ? ціна споживчий

К? .

75

Конкурентоспроможність товару має відносний характер. Це означає, що вона визначається порівнянням товару підприємства з товаром-аналогом (конкурентом) стосовно конкретного ринку (групи споживачів) у конкретний проміжок часу.

Найпоширенішими є такі методи оцінювання конкурентоспроможності товарів.

Метод групових експертиз, тобто аналітична оцінка конкурентоспроможності товарів висококваліфікованими фахівцями. Цей метод є особливо результативним щодо високотехнічних товарів, това рів-новинок, а також товарів виробничо-технічного призначення.

Опитування споживачів під час виставок, ярмарок, презентацій, пілотного продажу тощо. Цей метод дає змогу визначити конкурентоспроможність споживчих товарів, широко відомих споживачам, накреслити напрямки їх удосконалення.

Результати оцінки конкурентоспроможності товарів за цими двома методами можна оформити у вигляді таблиць (табл. 1

1).

Таблиця 11

РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Характеристика товарів Значення характеристик Вагомість характеристик Значення конкурентоспроможності
А Б В А 2 ? 6 Б 3 ? 7 В 4 ? 8
1 2 3 4 5 6 7 8
……….
1.0 ? А ? Б ? В

А, Б, В — товари-конкуренти.

Вагомість характеристик — коефіцієнти, які визначають пріоритетність (значення) тієї чи іншої характеристики. Сума коефіцієнтів має дорівнювати одиниці.

Значення характеристики — оцінки відповідних характеристик, що їх виставляють експерти чи споживачі (наприклад за п’ятибальною шкалою).

Оцінка конкурентоспроможності на підставі технічних та економічних параметрів товарів проводиться за алгоритмом, показаним на рис. 31. При цьому одиничні (Q i ) та групові (I r ) параметричні індекси розраховуються за формулами

,

100 p p Q i i ? ii n i r QI??? ?1де рі-й параметр товару, і р

100 — аналогічний параметр гіпотетичного виробу (такого, що повністю на цей час задовольняє конкретну групу споживачів). , де ? i — вага (значення) і-го параметра. Інтегральний показник конкурентоспроможності (к) може бути розрахований за формулою: екон тех к r r I I ? тех r I екон r I , де та — групові параметричні індекси, розраховані відповідно за групами технічних і економічних показників.

Аналогічні розрахунки для товарів-аналогів уможливлюють порівнювання одержаних значень інтегральних показників конкурентоспроможності і визначення найконкурентоспроможнішого товару.

77Вивчення ринку, підп конкурентів, потреб ді споживачів. Формува

Вибір товарів-аналог риємств та товарівйсних і потенційних ння вимог до товарів ів для порівнювання

Розрахунок одинич параметрични них і групових х індексів

Рис. 31. Схема оцінки конкурентоспроможності за переліком технічних та економічних параметрів товарів

Рис. 31. Схема оцінки конкурентоспроможності за переліком технічних та економічних параметрів товарів


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
5. ПЛАНУВАННЯ НОВИХ ТОВАРІВ 5.1. СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «НОВИЙ ТОВАР»
5.3. ПРИЧИНИ НЕВДАЧ НОВИХ ТОВАРІВ
6. МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА 6.1. СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ
6.2. АЛГОРИТМ МАРКЕТИНГОВОГО РОЗРАХУНКУ ЦІН
6.3. УПРАВЛІННЯ ЦІНАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki