Posibniki.com.uaМенеджментУправлінський облік1.4. Звязок управлінського і фінансового обліку


< Попередня  Змiст  Наступна >

1.4. Звязок управлінського і фінансового обліку


 

Міжнародна практика виробила два основні варіанти зв’язку між управлінською та фінансовою бухгалтерією. Перший варіант передбачає двоколовий (автономний) принцип взаємодії рахунків фінансового й управлінського обліку і відповідно виділення двох автономних систем рахунків, що характеризують цілі фінансового та управлінського обліку. Зв’язок між ними здійснюється за допомогою парних контрольних рахунків, що мають назву дзеркальних або рахунківекранів.

 

Фінансовий результат визначається як у фінансовому, так і в управлінському обліку. При цьому фінансовий облік спрямований на визначення фінансового результату з метою оподаткування, а в автономному управлінському обліку виявляються економічно обґрунтовані результати, з точки зору підприємства. Відокремлення рахунків управлінського обліку від рахунків фінансового обліку, крім поліпшення інформаційного обслуговування різних рівнів управління, створює умови для збереження комерційної таємниці про рівень витрат виробництва та рентабельність окремих видів продукції.

 

Другий варіант зв’язку передбачає одноколовий (інтегрований) принцип взаємодії рахунків фінансового й управлінського обліку, які кореспондують один з одним у межах однієї системи рахунків. Застосування інтегрованого підходу до побудови плану рахунків характерно для країн, де не існує жорсткого регулювання обліку з боку держави і як наслідок відсутній національний план рахунків. Бухгалтерський облік у цих країнах є саморегулюючою системою, оскільки його правила, принципи і концепції розробляються та приймаються професійними організаціями облікових працівників.

 

У процесі історичного розвитку сформувалися три основні системи обліку:

  • загальна;
  • інтегрована;
  • переплетена.

 

Одна система відрізняється від іншої підходом до побудови плану рахунків, методом обліку запасів, порядком обліку витрат і доходів, особливостями організації управлінського обліку, зв’язком між рахунками фінансового й управлінського обліку, а також сферою її застосування. Зокрема стосовно підходу до побудови плану рахунків можна зазначити, що при загальній системі обліку використовується спрощений план рахунків, аналогом якого є план рахунків, рекомендований Мінфіном України для малих підприємств. При інтегрованій системі обліку застосовується одноколовий (інтегрований) план рахунків, принципи побудови якого знайшли відображення у розробці національного плану рахунків України. При переплетеній системі використовується двоколовий план рахунків, аналогів якого в нашій державі немає.

 

Що стосується методу обліку запасів, то для загальної системи характерно застосування періодичного обліку запасів, коли на рахунках запасів відображають лише залишки на початок і кінець періоду. Однак, незважаючи на відсутність даних про надходження і витрачання запасів за період, є можливість достовірно визначити фінансовий результат за період через спеціальну систему записів. При інтегрованій і переплетеній системі застосовують безперервний облік запасів, як це прийнято традиційно в Україні.

 

Облік витрат і доходів здійснюється у кожній системі з різним ступенем деталізації. Якщо для загальної системи достатньо вести облік витрат за елементами в цілому по підприємству, то для інтегрованої і переплетеної систем необхідним є ще й облік витрат за статтями калькуляції, видами продукції, центрами відповідальності тощо. Доходи, як правило, обліковують за видами, тобто джерелами походження.

 

Що стосується організації управлінського обліку, то найбільші можливості для цього надає переплетена система, яка передбачає окреме ведення рахунків управлінського обліку. При інтегрованій системі завдання управлінського обліку виконуються за допомогою спеціально організованого аналітичного обліку витрат і доходів. В Україні таку можливість передбачено Інструкцією до плану рахунків, де зазначено, що аналітичний облік витрат до рахунку 23 «Виробництво» здійснюється не тільки за видами виробництв, статтями витрат і видами продукції, але ще й за підрозділами підприємства та центрами витрат і відповідальності.

 

Для невеликих підприємств, які застосовують загальну систему обліку, особливої необхідності у спеціальній організації управлінського обліку немає у зв’язку з порівняно незначним обсягом інформації та її прозорістю.

 

Проблема узгодженості рахунків управлінського і фінансового обліку виникає лише при переплетеній системі. Вирішується вона за допомогою спеціальних контрольних рахунків, що значно ускладнює цю систему і не сприяє її широкому використанню у світі. Її використання обмежується переважно країнами континентальної Європи.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Розділ 2. КЛАСИФІКАЦІЯ І ПОВЕДІНКА ВИТРАТ
2.2. Класифікація витрат з метою оцінки запасів та визначення фінансового результату
2.3. Класифікація витрат з метою прийняття управлінських рішень і контролю виконання
2.4. Моделі поведінки витрат
2.5. Функція витрат та методи її визначення
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki