Posibniki.com.uaМаркетингМаркетингова товарна політика1.2.ЗМІСТ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


< Попередня  Змiст  

1.2.ЗМІСТ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


У сучасному розумінні з маркетинговою діяльністю підприємства переважно пов’язують сукупність усіх видів підприємницьких дій і рішень, що забезпечують просування товарів і послуг до покупців, а також вивчення бажань, потреб, переваг і установок споживачів з метою систематичного використання цієї інформації для створення нових споживчих товарів і послуг. У розгорнутому вигляді маркетингова діяльність містить у собі: планування асортименту продукції; ціноутворення, тобто визначення ціни, яку покупець муситиме заплатити за даний товар; транспортування, або оптимальні способи доставки товарів споживачеві; збереження і складування продукції; оптову торгівлю — продаж товарів посередникам; роздрібну торгівлю — продаж товарів безпосереднім споживачам; обслуговування потенційних покупців у торговому залі, тобто надання їм допомоги у виборі товару чи послуги; кредитування — надання покупцям можливості оплатити покупку протягом визначеного терміну після придбання товару чи послуги; рекламу — безособову форму спілкування зі споживачами через засоби масової інформації, включаючи телебачення, радіо, газети, журнали, пошту, Інтернет, транзитні автотранспортні засоби і рекламні щити; маркетингові дослідження — систематичний збір і аналіз даних для прийняття збутових рішень. Кожний із цих видів діяльності нерідко сплутують з маркетингом у цілому. Однак маркетинг, включаючи всі ці види, ширше кожного з них окремо. Тільки сукупність зазначених видів діяльності може бути названа маркетингом. Інтеграція всіх цих дій у єдиний процес досягається створенням маркетингових програм.

 

Загальна схема маркетингової діяльності передбачає аналіз ринкових можливостей підприємства. Для цього здійснюються маркетингові дослідження ринку, збирається маркетингова інформація, визначається маркетингове середовище, вивчається роздрібний та оптовий ринок. Загальна аналітична інформація є підставою для здійснення наступного етапу діяльності — вибору цільових ринків. Цей напрям роботи передбачає вивчення попиту, сегментування ринку, відбір цільових сегментів, позиціювання товарів на ринку. Визначення цільового сегмента дає змогу здійснити розроблення комплексу маркетингу (маркетингмікс). Маркетингова діяльність передбачає також застосування допоміжних систем маркетингу: маркетингової інформації; маркетингового планування; маркетингового контролю; маркетингової організації (рис. 1.7).

Управління маркетингом

 

Розбудова ринкової економіки практично неможлива без застосування усієї різноманітності маркетингового інструментарію, дій та підходів в управлінні організаціями. Однак світовий досвід доводить, що трансформаційний період віддає переваги маркетингу, зорієнтованому на виробництво. Саме тому в маркетингу інколи вбачають суто розподільчу, збутову спрямованість, а не комплекс різноманітних видів діяльності та спосіб мислення.

 

Однак маркетинг розвинутої ринкової економіки базується на визнанні першості вимог споживачів, тому в організаційній структурі підприємстввиробників маркетологи обіймають найважливіші адміністративні посади. Саме в цих випадках досягається найбільш ефективне зіставлення загальних ресурсів підприємства з вимогами та можливостями ринку, мають успіх відповідні стратегії та маркетингові плани. Причому стратегія лідерства пов’язується з перевагами інноваційних товарів та маркетингових рішень. Гнучкість виробництва є інструментом прискореного адаптування для створення конкурентоспроможної і високоприбуткової продукції. Завдяки виробництву продукції з більшим ринковим потенціалом формуються нові ринки, підтримується стратегія розвитку підприємства. Товарна політика розробляється виходячи з максимального задоволення потреб ринку різноманітними товарами високої якості, достатньої зручності для продажу та споживання. Її ефективності сприяє попереднє тестування товару, створення упаковки як частини продукту і засобу підвищення дієвості реклами та посилення стимулювання збуту. Досягнення у сфері маркетингу прирівнюється до здобутків у виробничих технологіях, фінансах і праві. Разом з тим, незважаючи на значну різноманітність теоретичних підходів та узагальнень щодо сутності та спрямованості дій, у сучасній економічній літературі превалює розуміння маркетингу як управління виробничокомерційною діяльністю підприємства з орієнтацією на ринок. Зрозуміло, що в цьому разі з виробничою діяльністю пов’язують не тільки виробництво, а й створення нових товарів та послуг (табл. 1.5).

 

Однак, незважаючи на можливі відмінності у вирішенні питань адаптування до ринкових умов окремих виробників, маркетологами на підприємствах мають бути створені умови для всебічної узгодженості дій структурних підрозділів щодо забезпечення ефективної товарної політики, оскільки саме це забезпечує гарантії збереження та розвитку організацій як соціальноекономічних систем (рис. 1.8). Отже, маркетинг, як система діяльності має свої напрями, методи, цілі та завдання реалізації. Провідним напрямом маркетингової діяльності підприємств — виробників товарів, послуг вважається проведення ефективної політики щодо якості та асортименту продукції, формування цін, організації збуту та комунікацій. Головними методами, які використовують фахівці, працюючи з ринком, є: облік, аналіз, моделювання, прогнозування, проектування та коригування процесів. Маркетингова система підприємства спрямована на комплексне та всебічне розв’язання таких завдань:

• глибоке дослідження ринку;

• вивчення потенційного попиту та тенденцій його розвитку;

• планування товарного асортименту;

• розроблення конкурентоспроможної цінової політики;

• планування та здійснення збуту;

• своєчасне адаптування системи управління маркетингом відповідно до ринкових вимог.

 

                                                                                                                          Таблиця 1.5

СПРЯМОВАНІСТЬ ЗАХОДІВ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СФЕР ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Функціональна сфера

Головна спрямованість дій

Маркетинг

Збереження та збільшення контингенту споживачів високоякісних товарів підприємства, конкурентоспроможних за цінами, умовами збуту та просування

Виробництво

Максимальне використання виробничих можливостей, зменшення відносних витрат виробництва, посилення вхідного, технологічного та приймального контролю якості продукції

Фінанси

Функціонування в межах запланованого бюджету, акцентування зусиль на виробництві прибуткової продукції, контроль кредитів, мінімізація вартості позик для підприємства

Облік

Стандартизація звітності, ретельна деталізація витрат, унормування угод

Технічні служби

Розроблення та дотримання конкретних специфікацій, обмеження кількості моделей та варіантів, концентрація уваги на управлінні якістю.

Придбання матеріалів великими однорідними партіями за низьких цін, підтримка невеликих запасів.

Здійснення технологічних проривів, поліпшення якості продукції, здійснення нововведень.

Захист власної технічної політики від негативного впливу зовнішнього середовища

 

Зрозуміло, що маркетинг як система діяльності має свої напрями, методи, цілі та завдання реалізації. Провідним спрямуванням маркетингової діяльності підприємств — виробників товарів і послуг вважається проведення ефективної політики щодо якості та асортименту продукції, формування цін, організації збуту та комунікацій.

 


< Попередня  Змiст  
Iншi роздiли:
Вступ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki