Posibniki.com.uaЕкономікаАктуальні питання розвитку агробізнесу в УкраїніЗАСТОСУВАННЯ ВИТРАТНО-ЦІНОВОГО АНАЛІЗУ В ТВАРИННИЦЬКИХ ГАЛУЗЯХ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ЗАСТОСУВАННЯ ВИТРАТНО-ЦІНОВОГО АНАЛІЗУ В ТВАРИННИЦЬКИХ ГАЛУЗЯХ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ


Ринкове середовище вимагає від с/г підприємств якісно новихпідходів до прийняття управлінських рішень. Вони базуються навикористанні ринкової ціни та собівартості продукції.

Витратно-ціновий аналіз — це заснований на функціонально-технологічній і поопераційній структуризації витрат інструментально-методичний апарат визначення та реалізації витратноцінової стратегії підприємства, як провідного засобу забезпечення його прибутковості в ринкових умовах.

Першою складовою виступає функціонально-технологічнаструктуризація витрат, тобто виділення в складі витрат окремих їх частин за ознакою відсутності або наявності зв’язку зокремими показниками параметрами програми.

Наявність зв’язку між показниками виробничої програми тавеличиною відповідних витрат дозволяє стверджувати, що зага-льна їх сум є функцією. Рекомендується виділити такі групи витрат: постійні, продуктивні, сервісні, незмінні.

Другою складовою методологічних основ виступає поопераційна структуризація технологічних витрат. Первинним елементом є операція, кожна з яких має своє призначення, оптимальні календарні терміни виконання, свої норми виробітку івитрати.

Зміст машинограми «Прайс»:

1) виробнича програма, витрати та собівартість продукції;

2) кількість і вартість технологічних матеріалів;

3) рентабельність збуту продукції на внутрішньому та зовнішньому ринку — використовує інформацію щодо виробничоїсобівартості одиниці продукції і визначає рентабельність її збутуна внутрішньому та зовнішньому ринках;

4) цінові пропозиції — з використанням додаткових данихпро бажаний рівень рентабельності, підвищення ціни за якість ізниження за відхилення від вимог стандартів у ній розраховуються цінові пропозиції (бажана продажна ціна) підприємствадля внутрішнього ринку;

5) функціональна структура витрат технологічних матеріалів — містить 2 структури витрат для конкретного продукту —традиційну постатейну та функціональну;

6) функціональна структура всіх виробничих витрат і межа беззбитковості

Визначення вигідності збуту на внутрішньому та зовнішньому ринку

Вигідність збуту коригуються традиційними показниками —сума прибутку збитку на одиницю продукції, рівнем рентабельності (збитковості) та нормою прибутку.

Для аналізу: проводять своєрідну інвентаризацію в розрізі 4груп: первинна доробка, передпродажна підготовка, транспортування, реалізація. Для кожної групи визначають річну незміннихсуму витрат (не пов’язаних із обсягом збуту).

Намічають річний орієнтований обсяг збуту. Розраховуютьнезмінні витрати на 1 продукції, потім змінні на 1 тонну. Їх сума

— загальні питому торговельно-збутові витрати на 1 тонну

Оперативне визначення цінових пропозицій на внутрішньому ринку

Актуальні вони є для господарств, які мають власну збутовуроздрібну мережу. Особливістю є те, що продукція АПК має се-зонні коливання собівартості. Наприклад, у зимовий період молоко виробляється на порівняно дорогих кормах.

Для цього визнаємо ціну, яка забезпечить певний рівень рентабельності. Важливо при цьому враховувати інформацію про ціни на ресурси і торговельно-збутові витрати розглянуті вище.

Визначення рівня інструментів регулювання економічнихвідносин з партнерами суміжних ланок АПК

Витратно-ціновий аналіз застосовується для обґрунтуваннярівня контрактної ціни за одиницю продукції, що використовується переробним підприємством, як сировина. При необхідностіможна надати це обґрунтування записане в машинограмі.

Довгострокову прогнозування собівартості та дохідностіокремих продуктів, галузей і підприємства в цілому

Необхідно мати три групи показників ринкової кон’юктруривнутрішнього та зовнішнього ринку: 1) динаміку продаж; 2) цінина продукцію 3) ціни на ресурси. Необхідно подавати мінімальне,середнє та максимальне значення. Прогнозними показниками будуть виступати сума прибутку та рівень рентабельності

Визначення інструментів цінової стратегії підприємства

При застосуванні підприємством стратегії збереження становища підприємства на ринку підприємство визначає ціну насвою продукцію на основі аналізу ринкових цін або цін конкурентів. За допомогою витратно-цінового аналізу встановлюєтьсяможливий вплив цінових коливань на величину прибутку та рентабельності. Проводять варіантні розрахунки здешевлення собівартості за рахунок підвищення продуктивності тварин шляхомвикористання доступних факторів інтенсифікації.

При застосуванні стратегії збільшення обсягів і частки наринку, витратно-ціновий аналіз дозволяє розрахувати всі наслідки зниження продажних цін. Для цього потрібна інформація провеличину коефіцієнта еластичності попиту за цінами.

Для обґрунтування рівня інструментів реалізації стратегії максимізації прибутку на підприємстві за допомогою витратноцінового аналізу визначають розмір впливу на величину прибутку підвищених і понижених у порівнянні з наявними ринковимипродажних цін в умовах різної еластичності попиту за цінами.

Список використаних джерел

1. Коваленко Ю. С., Матвєєв В. В., Охріменко І. В., Демченко О. В.Витратно-ціновий аналіз з використанням комп’ютерних технологій в

Шаповалова Є. О.,науковий керівникЗолотарьова Н. С., к.е.н., доцент,ДВНЗ «Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана», м. Київ


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
НАПРЯМКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В ПРОЦЕСІ АУДИТУ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАПІТАЛУ: ІСТОРИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ
СТРАТЕГІЧНИЙ ОРІЄНТИР ВНУТРІШНЬО-ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki