Posibniki.com.uaБанківська справаБанківський наглядЮридичний ризик. Стратегічний ризик


< Попередня  Змiст  Наступна >

Юридичний ризик. Стратегічний ризик


Юридичний ризик

Юридичний ризик — це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через порушення або недотримання банком вимог законів, нормативноправових актів, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливість двозначного тлумачення встановлених законів або правил.

Банки наражаються на юридичний ризик через те, що мають відносини з великою кількістю заінтересованих сторін (клієнтами, контрагентами, посередниками тощо, органами нагляду, податковими та іншими уповноваженими органами).

Юридичний ризик може призвести до сплати штрафних санкцій та адміністративних стягнень, необхідності грошового відшкодування збитків, погіршення репутації та позицій банку на ринку, звуження можливостей для розвитку і правового забезпечення виконання угод.

 

Компоненти системи управління ризиками щодо юридичного ризику

Система управління юридичним ризиком банку складається з регламентних документів — політик, положень, процедур, процесів тощо, які затверджуються відповідно до обраної форми корпоративного управління з урахуванням розміру банку та складності його операцій.

Система управління юридичним ризиком охоплює: ¾політику і положення щодо контролю за юридичним ризиком, які мають бути розглянуті та затверджені відповідно до обраної банком форми корпоративного управління. Ці політика і положення повинні періодично переглядатися;

  • систему визначення й оцінки дотримання банком вимог усіх законів України, нормативноправових актів Національного банку та інших державних органів;
  • методику оцінювання легітимності та прийнятності відносин із клієнтами та контрагентами, у тому числі процедури оцінювання легітимності контрактів і угод;
  • процес моніторингу змін у законодавстві України, які можуть вплинути на фінансовий стан банку або спричинити зміну параметрів його роботи;
  • процес моніторингу всіх судових справ, ініційованих банком або проти банку;
  • систему звітності для здійснення моніторингу рівня юридичного ризику для всіх видів діяльності банку.

Для підвищення ефективності управління юридичним ризиком рекомендується додатково проводити оцінку ймовірного ризику збитків, пов’язаних із судовими справами, а також тестування точності оцінок цього ризику.


Стратегічний ризик

Стратегічний ризик — це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неправильні управлінські рішення, неналежну реалізацію прийнятих рішень і неадекватне реагування на зміни в бізнессередовищі. Цей ризик виникає внаслідок несумісності:

  • стратегічних цілей банку;
  • бізнесстратегій, розроблених для досягнення цих цілей;
  • ресурсів, задіяних для досягнення цих цілей, та якості їх реалізації.

Ресурси, що потрібні для реалізації бізнесстратегій, можуть бути як матеріальними, так і нематеріальними. До них належать канали взаємодії та обміну інформацією, операційні системи, мережі надання послуг та продуктів, управлінський потенціал та можливості. Внутрішні характеристики банку мають оцінюватися з погляду впливу економічних, технологічних, конкурентних, наглядових та інших змін зовнішнього середовища.

 

Компоненти системи управління ризиками щодо стратегічного ризику

Система управління стратегічним ризиком банку складається з регламентних документів — політик, положень, процедур, процесів тощо, які затверджуються відповідно до обраної ним форми корпоративного управління з урахуванням розміру банку та складності його операцій.

Система управління стратегічним ризиком охоплює:

  • процес стратегічного планування, що враховує характер ризиків діяльності банку та потенційну дохідність від операцій, які наражають банк на ризик. Метою стратегічного планування є створення стратегічного плану, який оновлюється щороку відповідно до змін ринкових умов і визначає потреби банку у фінансових, операційнотехнологічних та кадрових ресурсах, а також юридичного супроводження і в разі потреби охоплює кількісні параметри ризику разом з іншими фінансовими параметрами;
  • оцінку нових стратегічних ініціатив порівняно з діючим стратегічним планом і подальший моніторинг виконання поставлених завдань або змін, які дають підстави для перегляду нової ініціативи або існуючого стратегічного плану.

Для підвищення ефективності управління стратегічним ризиком рекомендується додаткове розроблення аналітичного процесу [схожого на процес SWOT (визначення сильних та слабких сторін, загроз і можливостей)] для визначення економічних загроз для банку.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Система оцінювання ризиків: РИЗИК ЛІКВІДНОСТІ
Система оцінювання ризиків: РИЗИК ЗМІНИ ПРОЦЕНТНОЇ СТАВКИ
Система оцінювання ризиків: РИНКОВИЙ РИЗИК
Система оцінювання ризиків: ВАЛЮТНИЙ РИЗИК
Система оцінювання ризиків: ОПЕРАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РИЗИК
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki