Змiст  Наступна >

Вступ


 

Аграрний сектор національної економіки є її важливою ланкою, основою для функціонування близько 60 % усього матеріального виробництва і взагалі життєдіяльності людини, адже сектор забезпечує 75 % особистих потреб людини в продовольчих і непродовольчих товарах сільськогосподарського походження. Близько 90 галузей промисловості пов’язані з постачанням ресурсів до сектору і понад 30 промислових галузей залучені до процесу переробки сировини сільськогосподарського походження утворюючи один з найпотужніших комплексів економіки — агропромисловий комплекс.

 

Сільськогосподарська продукція та продукти харчування посідають чільне місце в експортному потенціалі України, впливаючи на формування національного доходу та підвищення добробуту населення . В умовах розгортання виробництва біопалива як перспективної альтернативи забезпечення людства енергоресурсами відкриваються нові можливості для розвитку аграрного виробництва та відбуваються суттєві зміни на аграрних ринках, пов’язані зі зміною попиту на аграрну продукцію.

 

Усе вищезазначене підкреслює актуальність вивчення питань ефективного функціонування аграрних ринків, чинників, що на неї впливають, зокрема, аграрної політики та її макро і мікроекономічних складових. Цим питанням присвячені роботи багатьох економістів. Звичайно, найбільше наукових розробок є в країнах з розвинутою ринковою економікою, де вже кілька століть економісти вивчають напрями підвищення ефективності функціонування аграрних ринків.

 

В основу навчального посібника покладено існуючі розробки щодо впливу та моделювання зовнішніх чинників на агарні ринки, відомі під назвою «матриці політичного аналізу»1. У подальшому в посібнику ми використовуватимемо термін «Модель аграрних ринків» (МАР) й описуватимемо методику кількісного аналізу впливу на неї чинників зовнішнього середовища, і передусім тих, що задаються заходами аграрної політики. Під агарним ринком розуміється система товарногрошових відносин із постачання ресурсів та виробництва й реалізації продукції сільського господарства та харчових продуктів.

 

Посібник складається з п’яти частин і містить 20 розділів. У першій частині «Вступ до аналізу аграрної політики» наводяться основні причини втручання держави у функціонування аграрних ринків, висвітлюються підходи до оцінки таких втручань, пояснюється роль і суть кількісного аналізу аграрних ринків та висвітлюються основи їх моделювання.

 

У другій частині «Моделювання аграрних ринків та оцінка аграрної політики» описується модель часткової рівноваги та її використання для аналізу товарної й ресурсної політик. Наводяться приклади викривляння товарної (цінової) політики та втручань уряду в аграрні ринки. Розглядається модель агарних ринків та надається методика оцінки товарної й макроекономічної політик.

 

У третій частині «Суспільна оцінка в моделі агарних ринків» пояснюється методика суспільної (найефективнішої) оцінки товарів (продукції) та ресурсів. Зокрема, описуються суспільні ціни в моделі загальної рівноваги, обмінні курси валют та їх суспільна оцінка, суспільна оцінка неміжнародних товарів. Окремо висвітлюються питання суспільної оцінки ресурсів — ціноутворення на ринку ресурсів та відхилення й суспільні ціни на ресурси.

 

У четвертій частині «Реалізація моделі аграрних ринків» будується модель аграрних ринків для товарних (продуктових) систем, описується методика бюджетування та аналізу на рівні аграрного підприємства і постаграрної діяльності (переробка сільськогосподарської продукції). Здійснюється оцінка суспільної прибутковості, зокрема, оцінка суспільних цін на міжнародну продукцію, внутрішні ресурси, внутрішні ресурси та оцінка використання ресурсів продуктовою системою. Пояснюється аналіз чутливості кількісної оцінки. Дається інтерпретація та основи презентації результатів моделі аграрних ринків, а також практика аналізу аграрної політики.

 

У заключній, п’ятій частині «Використання моделі аграрних ринків в Україні» наводяться приклади кількісного аналізу та моделювання за окремими видами аграрної продукції в Україні. Зокрема, надається аналіз і оцінка конкурентоспроможності аграрного сектору, аналізуються зв’язки між сільським господарством і макроекономічним розвитком, оцінюється ефективність сільськогосподарських підприємств, аналізуються підходи щодо визначення впливу експортного мита на ринок насіння соняшнику, визначено кількісний вплив державної підтримки галузі на обсяги виробництва сільськогосподарської продукції.

 

Загалом посібник є одним із перших в Україні навчальним виданням, що комплексно висвітлює питання кількісного аналізу, моделювання й оцінки агарних ринків через призму заходів аграрної політики та міжнародної торгівлі сільськогосподарською продукцією. Поряд з власними науковими розробками автори використовують роботи зарубіжних і вітчизняних економістів, які досліджували теорію і практику кількісного аналізу й моделювання аграрних ринків та здійснювали оцінку аграрної політики. Особливо слід відзначити продуктивну роботу німецьких аграрних економістів, які здійснювали емпіричний аналіз аграрної політики та аграрних ринків України в рамках технічної допомоги Україні урядом ФРН. Зокрема, це Стефан фон КрамонТаубадель, Людвіг Штріве, Арнім Кун та молоді українські дослідники Сергій Зоря й Вікторія Галушко (Німецька консультативна група з економічних реформ при Кабінеті Міністрів України), Хайнц Штрубенхоф (Німецькоукраїнський аграрний діалог), аграрні консультанти Дітріх Трайс, Готфрід Лішка та ін . Автори висловлюють щиру вдячність названим дослідникам за плідну співпрацю.

 

Навчальний посібник може стати корисним не лише студентам вищих економічних навчальних закладів, а й урядовцям та спеціалістам міністерств і відомств, пов’язаних з розробкою аграрної політики, спеціалістам маркетингових служб, науковцям.


  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Розділ 2. ВСТУП ДО МОДЕЛІ АГРАРНИХ РИНКІВ
Частина 2. МОДЕЛЮВАННЯ АГРАРНИХ РИНКІВ ТА ОЦІНКА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
Розділ 4. ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ ЧАСТКОВОЇ РІВНОВАГИ ДЛЯ ПОЛІТИЧНОГО АНАЛІЗУ: ТОВАРНА ПОЛІТИКА
Розділ 5. ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ ЧАСТКОВОЇ РІВНОВАГИ ДЛЯ ПОЛІТИЧНОГО АНАЛІЗУ: РЕСУРСНА ПОЛІТИКА
Розділ 6. МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki