Posibniki.com.uaІнформатикаАвтоматизоване проектування інформаційних системВСТУП - Автоматизоване проектування інформаційних систем


  Змiст  Наступна >

ВСТУП - Автоматизоване проектування інформаційних систем


Розроблення сучасних інформаційних систем пов’язане з численними проблемами через велику кількість вимог, застосування складних архітектурних рішень , участь у проекті географічно розпорошених команд тощо. За таких умов прямий перехід від вимог до програмування неможливий, тому обов’язковою передумовою успішності сучасного ІТпроекту є візуальне моделювання за допомогою засобів автоматизації — CASEсистем.

Сучасні засоби автоматизації розробки ІС пройшли великий шлях від «нормальних» CASEсистем (тема 1), цілком зосереджених на підтримці етапів аналізу й проектування, до ALMсистем (тема 8), зорієнтованих на підтримку всіх етапів життєвого циклу. Вони підвищують якість створюваних інформаційних систем, прискорюють процес проектування й розроблення, дають можливість у максимально стислі терміни отримати прототип майбутньої системи й оцінити очікуваний результат, звільнити учасників проекту від рутинної роботи , підтримують технології повторного використання компонентів програмного забезпечення.

Застосування CASEсистем змінює фази життєвого циклу інформаційних систем, їхні цілі та зміст. CASEтехнологія базується на спіральній моделі життєвого циклу. Якщо за традиційного розроблення основні зусилля зосереджувалися на кодуванні й тестуванні, то нині головна увага приділяється аналізу й проектуванню. На початкових етапах життєвого циклу створюються прототипи, на основі яких перевіряється та обґрунтовується можливість реалізації технічних рішень (тема 4). Ця робота повторюється на кожному витку спіралі із підвищенням рівня деталізації проектних рішень.

Принциповою відмінністю CASEтехнологій є реалізація модельноорієнтованого підходу. Моделі дають змогу звести складність інформаційної системи до рівня сприйняття людиною завдяки застосуванню наочної графічної нотації. Якщо появу CASEсистем уможливило впровадження методології структурного програмування, яка створила рівень формалізації, прийнятний для автоматизації, то нині їхній розвиток пов’язується, головним чином, з об’єктноорієнтованими методологіями (тема 5). Зокрема, лідером серед інших CASEзасобів, представлених на ринку, є система об’єктноорієнтованого проектування IBM Rational Rose.

 

Разом із тим слід зазначити, що практика довела необхідність інтегрованого підходу щодо розробки інформаційних систем, тому системи автоматизації проектування тісно пов’ язані з іншими інструментальним засобами, зокрема, системами автоматизованого керування процесами (тема 2), керування вимогами (тема 3), керування конфігурацією (тема 6) та версіями (тема 7).

 

Пропонований навчальний посібник має за мету допомогти студентам засвоїти теоретичні знання з технологій автоматизованого розроблення ІС і практичні навички із застосування сучасних CASE засобів для успішної реалізації ІТпроектів. Наприкінці кожної теми наведено додаткові терміни та поняття, не розкриті в тексті, запитання для самоконтролю та завдання для індивідуальної роботи, а також перелік джерел, використаних при підготовці посібника і рекомендованих для поглибленого вивчення дисципліни.


  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
1.1. ПРОБЛЕМАТИКА АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ CASEСИСТЕМ
1.3. ПРИЗНАЧЕННЯ СУЧАСНИХ CASE-СИСТЕМ
1.4. ІНСТРУМЕНТИ ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
1.5. ІНТЕГРОВАНІ CASE-СЕРЕДОВИЩА
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki