Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиціВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ


Основною метою внутрішньогосподарського контролю є допомога керівництву краще керувати організацією та надавати раді директорів додаткових можливостей внутрішньогосподарського контролю. Впровадження системи внутрішньогосподарськогоконтролю дозволяє керівництву зосередитися на переслідуванні

Вторинна мета внутрішньогосподарського контролю є забезпечення ясності у внутрішньогосподарському контролі за допомогою загального визначення і інтеграції різних концепцій внутрішньогосподарського контролю в рамки, які визначають компоненти внутрішньогосподарського контролю. Він призначений длянадання допомоги керівництву та іншим зацікавленим сторонамв оцінці ефективності системи сутності внутрішньогосподарського контролю та фінансової звітності.

Тому, внутрішньогосподарський контроль як фактор економічної безпеки бізнесу визначається таким чином:

1. Внутрішньогосподарський контроль являє собою процес,здійснюваний радою управління та іншого персоналу, призначений для забезпечення точної гарантії досягнення цілей у такихкатегоріях: ефективність і результативність операцій; надійністьфінансової звітності; відповідність з діючими законами і правилами.

2. Це визначення означає, що внутрішньогосподарський контроль: процес, що складається з поточних завдань і заходів. Це засіб для досягнення мети, а не самоціль; здійснюється народом.Це не просто про політику керівництва, систем і форм, а про людей на кожному рівні організації, які впливають на внутрішньогосподарський контроль; у змозі забезпечити достатню впевненість, а не абсолютну впевненість, для вищого керівництвапідприємства і ради; спрямовані на досягнення цілей в одномуабо кількох окремих, але перехресних категорій; адаптація досутності структури.

Це визначення внутрішньогосподарського контролю як фактор економічної безпеки бізнесу є досить широким з двох причин. По-перше, воно захоплює ключові поняття фундаментальності, як і інші підприємства, організації, реалізацію, проведеннята оцінку системи внутрішньогосподарського контролю, забезпечуючи основу для застосування в різних типах організацій, галузей і географічних регіонів. Вона також забезпечує гнучкість у

організації, його діяльності і фінансових цілей, продуктивності,часу роботи в межах відповідних законів і мінімізації неточностей на цьому шляху. Внутрішньогосподарський контроль як фактор економічної безпеки бізнесу дозволяє організації більш ефективно боротися зі зміною економічного та конкурентногосередовища, керівництва, певними пріоритетами, і розвивати бізнес-моделі. Це сприяє ефективності та результативності операцій, а також підтримує достовірну фінансову звітність та дотримання законів і нормативних актів.

По-друге, визначення вміщує певні множини внутрішньогосподарського контролю як фактор економічної безпеки бізнесу. Ті,хто хоче або може зосередитися окремо, наприклад, під час внутрішньогосподарського контролю за фінансовою звітністю абоелементами управління, які пов’язані з дотриманням законів і нормативних актів.

Крім того, направлено акцент на контроль, зокрема, на розміщення підрозділу або діяльності підприємства.

Що стосується процесу внутрішньогосподарського контролю,то це не являє собою одну подію або обставину, а є динамічним іповторюваним процесом — дії, які пронизують діяльність підприємства і які притаманні через менеджерів у бізнесі. Вбудованів рамках цього процесу є політика і процедура. Ці правила відбивають заяву керівництва про те, що повинно бути виконано. Такізаяви можуть бути задокументовані, прямо вказані в інших повідомленнях управління, мається на увазі або передбачаються врішеннях керівництва. Процедура складається з дій, які реалізують політику. Ці правила і процедури необхідні для здійсненнявнутрішньогосподарського контролю.

Отже, бізнес-процеси, які проводяться в певних рамках або врізних операційних підрозділів або функціональних областях, якіуправляються через основну діяльність управління планування,виконання та контролю, внутрішньогосподарського контролю інтегровані з цими процесами. Внутрішньогосподарський контрольє найефективнішим, коли він вбудований в інфраструктуру підприємства і його поточну діяльності.

Побудова в управлінні до існуючої системи або зміна управління в інших сферах діяльності, безпосередньо впливає на фінансову здатність організації досягти своїх цілей, підтримує ініціативи якості економічної безпеки бізнесу, і має важливінаслідки. На відміну від «нашарування» на нові процедури длявирішення питань внутрішньогосподарського контролю як фактора економічної безпеки бізнесу, окрім тих, які управляють бізнесом можна додати витрати.

Зосередивши увагу на існуючі елементи управління, які здійснюють вклад у загальну систему управління, а також шляхомстворення елементів управління в основну операційну діяльність,

застосуванні, дозволяючи особі підтримувати внутрішньогосподарський контроль всього персоналу, або дочірнього підприємства, підрозділу, операційного блоку, або функції відповідних операцій, фінансової звітності та відповідності мети, які засновані наконкретних потребах суб’єкта або обставинах.

Отже, узагальнюючи все викладене, можна зробити висновок,що важливість внутрішньогосподарського контролю як фактораекономічної безпеки бізнесу є вкрай необхідною на підприємствах, установах, організаціях.УДК [(657.05: 351.863)(048.83)]Гнилицька Л. В.,д.е.н., професор, професор кафедриобліку підприємницької діяльності,ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ КОНСОЛІДАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ КОНКУРЕНТНОЇ РОЗВІДКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ВЕКТОРОМ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ
НЕОБХОДИМОСТЬ, ЭТАПЫ, ВИДЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
АУДИТ ЯКОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ БАНКУ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki