Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикаВітлінський Вальдемар Володимирович, д.е.н., професор, завідувач кафедри економікоматематичного моделювання,


< Попередня  Змiст  Наступна >

Вітлінський Вальдемар Володимирович, д.е.н., професор, завідувач кафедри економікоматематичного моделювання,


ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима

Гетьмана», Україна Vitlinskyy Valdemar, Doctor of Economics, professor, head of department of economic and mathematical modeling, State University «Kyiv National Economic University Vadym Hetman», Ukraine

Скіцько Володимир, Іванович, к.е.н., доцент, докторант, доцент кафедри економіко-математичного моделювання,

ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима

Гетьмана», Україна Skitsko Volodymyr, PhD in Economics, docent, doctoral student, assistant professor of economic and mathematical modeling, State University «Kyiv National Economic University Vadym Hetman», Ukraine ІНФОРМАЦІЙНІ РИЗИКИ

СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ: МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ INFORMATION RISKS OF MODERN ENTERPRISES: MODELING AND MANAGEMENT

Анотація. Використання сучасних інформаційно-телекомуінформаційних ризиків. Це зуSummary.The use of modern information and telecommunition risks. This results in

нікаційних засобів і технологій зумовлює виникнення нових ризиків і зміни традиційних cations technologies and lead to the emergence of new risks and changes in traditional informaмовлює адаптування існуючих та розробку нових концептуаadapting existing and developing new conceptual positions to the

Ключові слова: інформаційні ризики, Інтернет, моделювання, управління analysis, modeling and managing such risks. Key words:information risks, Internet, modeling, management

Різні автоматизовані системи управління, системи підтримки прийняття рішень та інші програмні засоби для обробки, зберігання та передачі інформації дозволяють підприємствам оптимізувати свою роботу: зменшити витрати на поточну діяльність та збільшити прибуток. За існуючих умов ведення бізнесу бути успішним підприємством важко без упровадження у свою роботу сучасних інформаційних і телекомунікаційних засобів і технологій. Проте їх використання зумовлює виникнення відповідних інформаційних ризиків і ризиків інформаційних технологій (ІТризиків), крім того виникають нові ризики та змінюються усталені положення щодо «традиційних» ризиків. Такі ризики необхідно уміти аналізувати, моделювання та управляти ними.

Дедалі більшу роль у підвищенні конкурентоспроможності підприємства відіграє інформація. На сьогодні не достатньо просто виготовити належної якості продукцію чи надати послугу в потрібному для споживача обсязі за привабливою ціною, необхідно її доставити в узгоджене місце та час. А цього можна досягти, зокрема, за рахунок побудови ефективної логістичної системи підприємства, в якій одне з головних місць посідає інформаційна логістика, в межах якої також виникають відповідні ризики, що потребують відповідного аналізу, використання економіко-математичних методів і моделей оцінювання та засобів управління.

Крім того, гострим питанням на сьогодні є здатність підприємств захистити власну комерційну інформацію від конкурентів чи інших сторін, які можуть спричини йому збитки заволодівши такою інформацією. Таким чином, виникають ризики інформаційної безпеки, які також необхідно уміти аналізувати, моделювати та управляти ними.

Розвиток Інтернету в контексті розширення його доступності для більшої кількості населення (збільшення покриття та зменшення вартості підключення), зростання швидкості обміну інформацією та збільшення її обсягів, спричинив появу підприємств нового покоління — підприємств електронної комерції. Для таких підприємств особливо важливою є робота із інформацією тому, що інформація в електронному виді, по суті, є чинником їх


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Гирдзияускас Стасис
ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК БАЗОВИЙ ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО
асистент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «Київський assistant of department economy of enterprises, SU«Kyiv National
Кузьменко Олена Михайлівна, Kuzmenko Olena, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна PhD, Associate Professor,
Кузьомко Володимир
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki