Posibniki.com.uaФінансиВалютне регулювання та контроль8.2. Відповідальність за порушення здійснення операцій із валютними цінностями без отримання ліцензії НБУ та порядку декларування


< Попередня  Змiст  Наступна >

8.2. Відповідальність за порушення здійснення операцій із валютними цінностями без отримання ліцензії НБУ та порядку декларування


 

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ

 

Положенням про валютний контроль визначено, що здійснення резидентами і нерезидентами операцій з валютними цінностями, що потребують отримання ліцензії НБУ (згідно з пунктом 4 статті 5 Декрету), без отримання індивідуальної ліцензії НБУ тягне за собою накладення штрафу 1. У п. 2.6. Положення зазначено, що здійснення розрахунків між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обігу без участі уповноваженого банку або здійснення розрахунків між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обігу у валюті України без отримання індивідуальної ліцензії НБУ тягне за собою накладення штрафу на резидента в розмірі, еквівалентному сумі валютних цінностей, що використовувалися при розрахунках, перерахованій у валюту України за обмінним курсом НБУ на день здійснення таких операцій ( при розрахунках у валюті України — на суму таких розрахунків).

 

ОПЕРАЦІЇ, ЯКІ МОЖУТЬ ЗДІЙСНЮВАТИСЯ БЕЗ ЛІЦЕНЗІЇ

 

Якщо нерезиденти мають на території України представництва, яким відкрито рахунки типу «Н» або типу «П » у валюті України, то здійснення розрахунків у валюті України через ці рахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обігу не потребує індивідуальної ліцензії НБУ . Використання іноземної валюти у зазначених розрахунках за участю таких представництв є використанням іноземної валюти як засобу платежу на території України і потребує індивідуальної ліцензії НБУ.

 

Також без отримання ліцензії можуть здійснюватися такі операції (п. 2.2. ст. 2 Положення):

 

— вивезення, переказування і пересилання за межі України фізичними особамирезидентами іноземної валюти на суму, що визначається НБУ;

 

— вивезення, переказування і пересилання за межі України фізичними особами — резидентами і нерезидентами іноземної валюти, яка була раніше ввезена ними в Україну на законних підставах;

 

— платежів в іноземній валюті, що здійснюються резидентами за межі України на виконання зобов’язань у цій валюті перед нерезидентами щодо оплати продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших майнових прав, за винятком оплати валютних цінностей;

 

— платежів в іноземній валюті за межі України у вигляді відсотків за кредити, доходу (прибутку) від іноземних інвестицій;

 

— вивезення за межі України іноземної інвестиції в іноземній валюті, раніше здійсненої на території України, в разі припинення інвестиційної діяльності;

 

— відкриття фізичними особамирезидентами рахунків в іноземній валюті на час їх перебування за кордоном;

 

— відкриття кореспондентських рахунків уповноваженими банками за межами України;

 

— відкриття в закордонних банках рахунків в іноземній валюті дипломатичними, консульськими, торговельними та іншими офіційними представництвами України за кордоном, які мають імунітет і дипломатичні привілеї, а також філіями та представництвами підприємств і організацій України за кордоном, що не здійснюють підприємницької діяльності.

 

Без отримання індивідуальної ліцензії,  фізичні особи резиденти, відповідно до Правил здійснення переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб, можуть здійснювати за межі України такі перекази з поточних рахунків в іноземній валюті:

 

1) на користь фізичних осіб, які постійно або тимчасово проживають за кордоном, без підтверджувальних документів прородинні стосунки, — суму, що не перевищує 1000 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті на місяць;

 

2) на оплату витрат судовим органам (у тому числі сплата податків, зборів , державного мита та інших обов’язкових платежів за виконання зазначеними органами своїх функцій) — суму, що зазначена в підтвердних документах;

 

3) на оплату витрат нотаріальним та іншим повноважним органам (у тому числі сплата зборів, державного мита та інших обов’язкових платежів за виконання цими органами своїх функцій), послуг адвокатів у разі порушення судових справ за кордоном, у яких позивачем або відповідачем є фізична особарезидент України, суму , що не перевищує 5000 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті;

 

4) на оплату витрат за лікування в медичних закладах, розташованих за кордоном, суму, що не перевищує 20000 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті;

 

5) на оплату витрат за навчання та стажування в навчальних закладах, розташованих за кордоном, включно з оплатою витрат за проведення тестів, іспитів та за іншими платежами, що пов’язані із зарахуванням на навчання та стажування, суму, що не перевищує 30000 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті на навчальний рік. Переказ, сума якого перевищує 1000 доларів США, здійснюється через кореспондентські рахунки банків, які відкриті у ВАТ «Державний експортноімпортний банк України», або безпосередньо через Укрексімбанк. Укрексімбанк та уповноважені банки зобов’язані здійснювати окремий облік цих переказів;

 

6) на оплату участі в міжнародних симпозіумах, семінарах, конференціях, виставках, культурних і спортивних заходах, що відбуваються на територіях іноземних країн, — суму, що не перевищує 2000 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті;

 

7) на оплату витрат за придбання літератури та передплатних видань, що видаються за кордоном, — суму, що не перевищує 600 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті на місяць;

 

8) на оплату зборів (мита) за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, включно з оплатою послуг патентних повірених за кордоном, — суму, що не перевищує 5000 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті;

 

9) на оплату витрат, пов’язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати та витрати на поховання), — суму, що зазначена в підтверджувальних документах;

 

10) на оплату послуг за договорами (страховими полісами, свідоцтвами, сертифікатами) страхування життя, укладеними з нерезидентами, на підставі ліцензії незалежно від суми; 11) на оплату інших послуг, які надаються нерезидентам за кордоном, у тому числі послуг мобільного зв’язку , супутникового телебачення та за надання в користування прав інтелектуальної власності суму, що не перевищує 1000 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті на місяць;

 

12) на оплату продукції, що купується за кордоном для власного споживання, — суму, що не перевищує 200 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті на місяць1;

 

13) на оплату вступних, членських внесків до міжнародних організацій — суму, що не перевищує 600 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті;

 

14) на власні рахунки, що відкриті за межами України на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку України на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, — суму, що не перевищує на місяць еквівалент 50000 гривень, а в разі виїзду за кордон на постійне місце проживання— у межах залишку коштів на поточному рахунку;

 

15) у разі виїзду за кордон на постійне місце проживання — у межах залишку коштів на поточному рахунку в разі пред’явлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (для осіб без громадянства — документа, що засвідчує особу) з позначкою про виїзд на постійне місце проживання із зазначенням країни виїзду, а також довідки податкового органу про сплату податку з доходів фізичних осіб платником податку — резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, або про відсутність податкових зобов’язань з цього податку. Банк на підставі цієї довідки здійснює переказ іноземної валюти, якщо від дати її видачі минуло не більше ніж 60 календарних днів; на оригіналі довідки він робить позначку про переказ іноземної валюти. Такі перекази можуть здійснюватися громадянами на власні рахунки або на рахунки інших фізичних осіб, що відкриті в закордонних банках у будьяких країнах, а також для отримання до запитання1.

 

Перекази за межі України з поточних рахунків в іноземній валюті фізичних осібнерезидентів здійснюються в межах залишку коштів, що є на цих рахунках. Без відкриття поточних рахунків в іноземній валюті фізичним особамнерезидентам дозволяється переказувати суму , що не перевищує 5000 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті в один операційний день на підставі документів, що підтверджують джерела походження іноземної валюти. Без подання підтверджувальних документів може здійснюватися переказ у сумі, що не перевищує 200 доларів США , або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті на місяць, на оплату послуг мобільного зв’язку , супутникового телебачення й за надання в користування прав інтелектуальної власності. У заяві на такий переказ фізична особанерезидент зазначає прізвище, ім’я, номер паспорта або документа, що його замінює, місце проживання, громадянство, призначення переказу.

 

 

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ

 

За незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків тягне за собою не лише адміністративну, а й кримінальну відповідальність. Відповідно до ст. 208. ККУ незаконне, з порушенням встановленого законом порядку відкриття або використання за межами України валютних рахунків фізичних осіб, вчинене громадянином України, який постійно проживає на її території, караються штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на термін до двох років, або позбавленням волі на термін від двох до чотирьох років, із конфіскацією валютних цінностей, що перебувають на зазначених вище рахунках.

 

Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, караються позбавленням волі на термін від трьох до п’яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років та з конфіскацією валютних цінностей, що перебувають на зазначених вище рахунках.

 

ЗМІСТ ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕКЛАРУВАННЯ

 

Порушенням порядку декларування є подання недостовірної інформації або перекручення даних, що відображаються у відповідній декларації, якщо такі дії свідчать про приховування резидентами валютних цінностей та майна, що перебувають за межами України. Невиконання резидентами вимог щодо порядку й термінів декларування валютних цінностей та іншого майна, відповідно до п. 2.7. Положення про валютний контроль , тягне за собою адміністративну відповідальність за порушення термінів та порядку декларування.

 

За порушення термінів декларування передбачається відповідальність у вигляді накладення штрафу в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожен день порушення. За порушення порядку декларування передбачено накладення штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Штрафні санкції застосовують у кожному випадку порушення. За відсутності валютних цінностей та майна за межами України, неподання або несвоєчасне подання резидентами України декларації не тягне за собою застосування фінансових санкцій. Норми Положення про валютний контроль не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують відповідальність, встановлення якої згідно зі статтею 16 Декрету належить до компетенції Національного банку України.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
8.4. Правові наслідки щодо умисного порушення вимог законодавства стосовно запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом
8.5. Заходи впливу щодо банків за порушення валютного законодавства
РОЗДІЛ 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ НОРМ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
7.6. Міжнародні організації з боротьби із відмиванням грошей ФАТФ
7.5. Колективні міжнародні заходи боротьби з відмиванням грошей
7.4. Механізми запобігання відмиванню грошей
7.3. Фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki