Posibniki.com.uaФілософіяМетодика викладання економічних дисциплін12.2.У чому суть методу інтелект-карт?


< Попередня  Змiст  Наступна >

12.2.У чому суть методу інтелект-карт?


Як ми вже зазначали, авторами методу інтелект-карт (mind-map) є англійські викладачі і консультанти урядових і ділових компаній, агентств, університетів і коледжів з питань мислення та інтелекту професори Вестмінстерського університету Лондона Т. і Б. Б’юзени. З

Короткопро основи методу Ікарт !

1970 р. цей метод використовується більш ніж 250 млн людей у всьому світі.

Цей метод дозволяє суттєво активізувати творчі можливості, ефективність мислення та загальний рівень інтелекту людини. Він ус пішно використовується у сферах освіти та бізнесу. У світовій практиці організації бізнесу І-карти застосовуються найбільш відомими компаніями («Темпл маркетинг» — мегаматрична інтелект-карта, «Електронік дейта системз» — в інформаційних системах навчання персоналу; у фінансовому плануванні розвитку діяльності — Англійський інститу т аудиту, «Прайс Уотерхаус», «Ассосіейшн Інтернешнл менеджмент», «Уолт Дісней» і багато інших).

Автори методу інтелект-карт ставлять ряд питань, на які треба відповісти з метою усвідомлення причин недосконалої роботи мозку. Ось ці запитання. Вони, на мій погляд, здатні не лише допомогти у процесі прийняття важливих рішень, а й зможу ть сприяти розвитку економічного мислення.

1.Як навчитися вчитися?

2.Яка природа мого мислення?

3.Які прийоми ефективного запам’ятовування?

4.Який шлях до творчого мислення?

5696.Які сучасні досягнення у сфері розвитку загального мислення?

7.Чи існує можливість розробки нових прийомів ефективного мислення (однієї всеосяжної прикладної теорії)?

Перший, хто спробував на собі свої доробки, був сам автор теорії інтелект-карт. Ось цитата з його книги, де він розповідає як дійшов до свого винаходу: «Згодом зрозумів, що більш ефективної і проду ктивної роботи мозку можна домогтися, якщо дати можливість його потенційним здібностям працювати спільно, допомагаючи один-одному, ніж застосовувати їх як окремі «інструменти». Найпростіші, на перший погляд, прийоми приносили вражаючі результати. Наприклад, просте комбінування двох кортикальних здібностей, а саме мови і сприйняття кольору, дозволило мені докорінно переглянути свій підхід до аналізу даних. Опис власних думок на папері з додаванням лише двох кольорів у графіку подання матеріалу більш ніж у два рази поліпшило мнемонічні характеристики моїх аналітичних розробок і, що найважливіше, внесло елемент розважальності в робочий процес».

Відома у світі автор книг для дітей «Тайны мозга для детей» і «Как сразу стать гением» Лана Ізраєль є учасницею Всесвітньої конференції вчителів, які працюють з обдарованими дітьми, а також проекту ІВМ «Пошук ефективних шляхів освіти молоді у Великобританії».

Вивчивши метод І-карт, вона написала: «Інтелект-карти дали мені дуже багато. І я хочу поділитися своїми знаннями з іншими. Я хочу змінити обличчя освіти в усьому світі!» Давайте приєднаємось до послідовників Т. і Б. Б’юзенів!

Зі знань про описаний вище надзвичайно могутній механізм обробки інформації випливає концепція радіантного мислення, практичним додатком якого є метод інтелект-карт.

У чому суть методу І-карт?

Термін «радіантне мислення» (від «радіанта» — точка небесної сфери, з якої ніби виходять видимі шляхи тіл з однаково спрямованими швидкостями, наприклад метеоритів одного потоку) відноситься до асоціативних розу мових процесів, відправною точкою чи точкою додатка яких є центральний об’єкт.

У який спосіб ми одержуємо можливість користатися цим новим способом мислення? За допомогою інтелекткарт, що є прямим додатком і формою графічного вираження радіантного мислення! Інтелект-карта завжди будується навколо центрального об’єкта. Кожне слово і графічне зображення стають за визначенням центром чергової асоціації, а весь процес побудови карти являє собою потенційно нескінченний ланцюг

570

асоціацій, що розгалужуються. Хоча інтелект-карта будується на площині, наприклад листі паперу, вона являє собою тривимірну реальність — у просторі, часі і кольорі.

Щоб досягти мети ментальної грамотності, мозку необхідний відповідний засіб. Інтелект-карта являє собою такий засіб. Коли людський мозок уперше довідається, як застосовувати інтелекткарти?, «коли його цьому навчили?» — можете запитати ви. Правильна ж відповідь така: «У момент (а можливо, і раніше), коли він народжу ється на світ!» Подумайте над тим, як розвивається мозок дитини, особливо з погляду придбання їм навичок мови. Одне з перших слів, що вимовляє дитина, — це слово «мама». Чому «мама»? Тому що «мама» — це центр інтелект-карти! Від цього слова (і образа!) для дитини, як промені, виходять такі поняття, як любов, їжа, тепло, захист, транспорт, виховання і т. п.

Таким чином, дитина інстинктивно оперу є своєрідними внутрішніми інтелект-картами від моменту, як вона народилася, і все своє життя будує свої знання навколо центрів-радіантів у вигляді нескінченних і гу сто переплетених асоціативних гілок, що є потім, у зрілому віці, тим, що називають багажем знань, інтелектуальним капіталом і на базі чого у подальшому будується економічне мислення. Учителю необхідно стежити за тим, щоб ця структура інтелекту його учнів постійно отримувала підживлення — передумови його нескінченного розвитку. Крім того, йому варто навчити їх оперу вати зовнішнім вираженням цієї структури, яким є інтелект-карта.

Як сказано в Євангелії: «істина приходить до нас у символах і образах» (як на іконах). Причина, з якої образи «коштують тисячі слів», полягає в тому, що при їхньому сприйнятті використовується цілий набір кортикальних здібностей: колір, ф орма, лінія, розміри, текстура, візуальний ритм і особливо уява — це слова, що характеризують поняття imagination, що у свою чергу походить від латинського imaginari («зображувати думкою»). У цьому зв’язку образи більш красномовні, ніж слова, більш точні і мають більшу здатність породжувати асоціації, що, як ми знаємо, є найважливішим чинником творчого мислення і гарної пам’яті.

Причина, за якої настільки багато людей вважають себе нездатними до створення графічних образів, інакше кажу чи, малювання, полягає в наступному. Замість того щоб зрозуміти, що мозок здатний на будь-які звершення за умови завзятої праці, вони приймають початкову непідготовленість за фундаментальну нездатність, розглядаючи до того ж її як міру власного таланту. Та-

ким чином, вони самі прирікають себе на загибель ментальної здатності, що інакше могла б розквітнути. Метод інтелект-карт допомагає пробудити в людині здатність до зображення навколишнього світу. Особистість, що розвиває в собі здатність створювати образи, одночасно розвиває свою здатність до мислення, в тому числі і економічного, сприйняття світу, своєї пам’яті, творчого потенціалу і зміцнює віру у власні сили.

Найбільший еф ект від інтелект-карт досягається, коли в центрі міститься графічний образ, а не слово, і образи використовуються замість слів у будь-якому придатному випадку. Комбінування двох кортикальних здібностей — оперування словами й оперування образами — багаторазово збільшує віддачу від витраченої ментальної енергії, особливо коли ви створюєте, а не використову єте готові образи.

Булл і Віттрок з метою визначити значення графічних образів у навчальному процесі запропонували школярам 9—10 років вивчити визначення таких понять, як «мозок», «журнал», «проблема» і «правда». Дітей розділили на три групи. Група №1 читала слово, потім його визначення, записувала їх у зошит, після чого замальову вала спочатку своє уявлення про поняття, що позначається самим словом, а потім і уявлення, що у них сформувалося після прочитання визначення.

Діти в групі № 2 робили те ж, що і діти в групі №1, за тим винятком, що, замість того щоб малювати самим, вони одержали у своє розпорядження готові малюнки. Діти в групі №3 просто записували слово і визначення багато разів.

Тиждень потому дітей проекзамену вали на предмет того, наскільки добре вони засвоїли ті самі слова і визначення. Діти з групи №1, що малювали самі, набагато краще інших витримали іспит; діти ж із групи № 3, що у загалі не працювали з візуальними образами, справилися найгірше. Результати даного експерименту підтверджують ту думку, що інтелект-карти являють собою надзвичайно ефективний навчальний метод. Вони не тільки використовують візуальні образи — вони самі по собі є візуальними образами. Інтелект-карти використовують увесь спектр кортикальних здібностей — оперу вання словами, образами і числами, логіку, ритм, колір і просторову орієнтацію — в універсальному і надзвичайно ефективному методі. Тим самим забезпечується частка довільного додатку необмежених можливостей, закладених у вашому мозку.

572Інтелект-карта — це графічне вираження процесу радіантного мислення і тому є природним продуктом діяльності людського мозку. Це могутній графічний метод, що надає універсальний ключ до вивільнення потенціалу, схованого в мозку. Метод інтелект-карт може знайти застосування в будь-якій сфері життя, де б не було потрібно удосконалювати інтелектуальний потенціал особистості, в тому числі і у формуванні ефективного економічного мислення, що досягається навчанням, як вирішувати різноманітні інтелектуальні завдання. !

Що таке І-карта та методика її створення Інтелект-карта має чотири істотні відмітні риси: а) об’єкт уваги / вивчення кристалізований у центральному образі; б) основні теми, пов’язані з об’єктом уваги / вивчення, розходяться від центрального образу у вигляді гілок; в) гілки, що набирають форми плавних ліній, позначаються і пояснюються ключовими словами чи образами. Вторинні ідеї також зображуються у вигляді гілок, що відходять від гілок більш високого порядку; те ж справедливо для третинних ідей і т. д.; г) гілки формують пов’язану вузлову систему.

Якість інтелект-карт можна поліпшу вати за допомогою кольору та малюнків, закодованих виразів (наприклад загальноприйнятих абревіатур), а також за допомогою додання карті тривимірної глибини, що в сумі служить тому, щоб підвищити цікавість, привабливість і оригінальність інтелект-карт. І те, і друге, і третє допомагає збільшити творчий запал під час створення і подальшого використання інтел екткарт, а тому і краще запам’ятати інформацію, що міститься в них. Інтелект-карти допомагають вам засвоїти різницю між здатністю до збереження обсягу інформації, що може бути відбита в пам’яті, що, власне, дозволяє вам демонструвати метод інтелекткарт, і ефективністю збереження інформації, підвищити яку він (метод) покликаний. Ефективне збереження інформації в мозку збільшує обсяг засвоєної інформації. Це нагадує різницю між добре і погано організованим складом чи між двома бібліотеками, в одній з яких мається каталог книг, а в іншій він відсутній. Інтелект-карта являє собою крок у перед на шляху прогресу від лінійного (одномірного) через латеральне (двомірне) до радиантного (багатомислення).

Авторами методу І-карт розроблені правила складання інтелекткарт, критерії оцінювання створених І-карт, індивідуальних і колективних; характеристика типових помилок під час складання карт і як їх

573уникати, а також комп’ютерне забезпечення складання інтелект-карт (див. Додатки). Далі наводимо основні рекомендації авторів методу.

Закони І-карт І. Закони змісту і оформлення:

1. використовуйте емфазу: ? використовуйте центральний образ; ? використовуйте графічні образи; ? використовуйте більше кольорів; ? змінюйте розміри букв; ? намагайтесь зробити розміщення елементів оптимальним;

2. асоціюйте: ? використовуйте стрілки, якщо необхідно показати зв’язок між об’єктами; ? використовуйте кольори; ? використовуйте кодування інформації;

3. прагніть ясності думок: ? на гілці розміщуйте одне ключове слово; ? використовуйте друковані літери; ? розміщайте слова над лініями; ? з’єднуйте лінії між собою; ? виділяйте головні лінії; ? дотримуйтесь ясності малюнків; ? тримайте папір горизонтально;

4. виробляйте власний стиль. ІІ. Закони структури:

1. зберігайте ієрархію думок;

2. використовуйте нумерацію думок.

Рекомендації щодо використання методу І-карт: І. Усувайте ментальні блокади: ? додавайте пусті лінії; ? ставте собі запитання; ? доповнюйте карту малюнками; ? пам’ятайте про безмежну асоціативність вашого мозку; ІІ. Вдосконалюйте досягнуте:

574

? передивляйтесь свою інтелект-карту; ? перевіряйте свої можливості щодо запам’ятовування інформації; ІІІ. Підготуйтесь перед роботою з І-картою:

1. внутрішньо налаштуйтесь на роботу: ? виробіть позитивне ставлення до роботи; ? копіюйте образи, що бачили навколо; ? не здавайтесь перед невдачами; ? налаштуйте себе на створення красивих ІК;

2. приготуйте матеріали, з якими вам доведеться працювати;

3. підготуйте робоче місце: ? працюйте в умовах нормальної температури; ? віддавайте перевагу природному освітленню; ? стежте, щоб кімната провітрювалася; ? працюйте під приємну музику.

Типові помилки, що притаманні початківцям під час створення І-карт: ? створення інтелект-карт, які насправді такими не є; інколи особи, які тільки починають працювати з І-картами, думають, що вони роблять це правильно, проте, насправді це лише ілюзія, якщо відсутнє підпорядкування чітким схемам; ? переконання, що ф разою можна сказати більше ніж одним словом; ? переконання, що безладні І-карти не несуть ніякої користі — навіть конспектуючи лекцію, записуючи інформацію хаотично, все одно ви відтворюєте природний процес роботи мозку.

Три «П» І-карт:

1.«Принимай» (приймай) — відкидайте всі упередження відносно обмеженості своїх ментальних здібностей і чітко сліду йте законам І-карт;

2.«Применяй» (застосовуй) — використовуйте всі набуті навички і намагайтесь намалювати якомога більше І-карт;

3.«Приспосабливай» (пристосовуй) — виробляйте свій власний стиль і вносьте певні свої особливі відмінності, експериментуйте.

Все складне непотрібно, все потрібне просто.

Давня мудрість

Таким чином, І-карта, або карта пам’яті, — це сильна графічна техніка, яка є універсальним ключем, що відкриває потенційні можливості нашого мозку. Її використовують мільйони людей різного віку в усіх сферах, де вони бажають використати свій мозок більш ефективно.

Основні переваги І-карт як інструменту ефективного навчання ! І-карти допомагають людині як особистості: у сфері планування, комунікації, організації, аналізу і вирішенню проблем.

Як і дорожна карта, так і І-карта може дати вам загальне уявлення про якійсь великий об’єкт чи галузь знань; дає можливість плану вати свої дії, аналізувати і робити висновки, як ви рухаєтесь до мети і де ви повинні бути; дає можливість бачити картину в цілому і в деталях одночасно, концентрувати свої очі і мозок на якійсь проблемі; полегшує вирішення проблем шляхом відкриття нових креативних напрямів; навчить вас краще засвоювати і запам’ятову вати матеріал. Ікарта робить навчання, роботу та мислення насолодою.

Як студенту чи учню: сприяють запам’ятовуванню, конспектуванню, складанню звітів і есе, іспитів, мисленню і концентрації на проблемі.

Як працівнику

— фахівцю: полегшують планування, комунікації, проекти, зустрічі, тренінги, інтерв’ю, презентації, конфлікти, мозкові атаки — як нова форма МА, в якій генерується дії на основі вільних асоціацій.

Усі ці напрями застосу вання І-карт скорочують час виконання любої діяльності, підсилює мисленнєву діяльність, а також умі ння зосереджуватись і отримувати задоволення від власної діяльності.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
12.4.Використання інтелект-карт в організації самостійної роботи студентів та методика роботи з ними на практичних і семінарських заняттях
12.5.Досвід проведення педагогічного експерименту «Використання інтелект-карт в економічному навчанні»
Стилі навчання та шляхи їх удосконалення в процесі викладання економічних дисциплін
13.2.Поради з удосконалення стилю викладання економічних дисциплін
Частина 2. 13.2.Поради з удосконалення стилю викладання економічних дисциплін
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki