< Попередня  Змiст  Наступна >

ТРАНСФЕРНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ


Проблема трансферного ціноутворення відіграє важливу рольяк в управлінському обліку, так і в оподаткуванні диверсифікованих підприємств. Дослідження з управлінського обліку розглядають трансфертні ціни як один з інструментів, які координуютьрішення щодо виробництва та продажу різних товарів і послугсеред різних бізнес сегментів підприємства. Література з питаньтрансфертного ціноутворення більше фокусується на транзакціях, які відбуваються між різними бізнес одиницями однієї компанії, наприклад, яким чином фірма може мінімізувати своє податкове зобов’язання за допомогою використання механізмутрансфертного ціноутворення. У будь-якому випадку використання та встановлення рівня трансфертних цін залежить від рішень вищого управлінського персоналу та результату, якого вонихочуть досягти за допомогою цих рішень.

Трапляється, що деякі підрозділи одного підприємства постачають товари чи послуги іншим підрозділам. Для забезпеченняцього процесу встановлюється механізм трансферного ціноутворення. Трансфертна ціна — це ціна, за якою продаються товаричи надаються послуги бізнес-сегментами всередині однієї компанії. Трансфертні ціни мають прямий вплив на рівень доходів підрозділу, що постачає товари та послуги, та на витрати підрозділу,що їх купує і, як наслідок на результат діяльності обох контрагентів. Таким чином, однією з цілей управлінського обліку високодиверсифікованого підприємства є вирішення проблеми встановлення адекватного механізму трансферного ціноутворення з метою коректного розрахунку результатів діяльності різних бізнессегментів підприємства.«Дилема трансферного ціноутворення» має дві частини: рішення щодо постачання необхідних товарів або послуг та рішення щодо встановлення адекватної ціни на ці товари та послуги.Уявіть ситуацію: Ви — керівник підрозділу «А» великого підприємства і виробляєте деталі, які необхідні для виробництва кінцевого продукту підрозділом «Б» підприємства. При чому, підрозділ «Б» має вибір купувати цю деталь чи у підрозділу «А» чиу іншого підприємства. Загальною корпоративною політикоювстановлено продаж товарів між підрозділами за цінами, що єтрохи нижчими ринкові. Звичайно, підрозділ «Б» обере купівлюцієї деталі у підрозділу «А» бо це дешевше і надійніше. З іншогобоку, підрозділ «А» може продати деталі, або підрозділу «Б» зацінами, встановленими корпоративною політикою, або поставитиці деталі зовнішньому покупцеві. Якщо підрозділ «А» обересвоїм клієнтом підрозділ «Б» він втратить можливість отриманнядодаткового прибутку, який міг би отримати від продажу зовнішньому покупцю. Як наслідок, господарська операція є вигідноюлише для підрозділу «Б». Цей процес можна назвати головною«дилемою трансфертного ціноутворення» для вищого управлінського персоналу, а саме: яким чином необхідно встановититрансфертну ціну, щоб адекватно оцінити результати діяльностірізних підрозділів підприємства.

Дослідження цієї проблеми показали, що ключем до її вирішення є розуміння стратегії розвитку підприємства, в основі якоїлежить п’ять важливих характеристик: 1) характер корпоративноїстратегії та процесу стратегічного планування; 2) система контролю з боку вищого управлінського персоналу; 3) критерії оцінкирезультатів діяльності різних підрозділів підприємства; 4) визначення «справедливості» встановлення трансфертних цін в компанії; 5) характер управлінських процесів в компанії.

Для оцінки того, чи є процес трансферного ціноутворення узгодженим зі стратегією підприємства пропонується до використання наступні два показники: це рівень вертикальної інтеграціїпідприємства (характеризує взаємозалежність між різними бізнессегментами компанії) та рівень диверсифікації підприємства (характеризує кількість напрямків діяльності компанії).

Проте, навіть якщо компанія налагодить процес трансферногоціноутворення, який буде повністю узгоджений з корпоративноюстратегією підприємства, існує кілька проблем, які можуть постати перед керівництвом підприємства, а саме: 1) проблема адекватної оцінки результатів діяльності різних бізнес-сегментів підприємства; 2) персональні конфлікти щодо встановлення трансфертних цін між різними менеджерами компанії; 3) незбалансована взаємозалежність між різними підрозділами підприємства;4) встановлення правильного рівня цін на товари та послуги, щопродаються та купуються всередині компанії.

Хоча не існує універсального рішення «дилеми трансферногоціноутворення», ефективне керівництво цим процесом вимагає,щоб управлінські процеси та організаційні характеристики відповідали корпоративній стратегії підприємства.УДК 657Гавриловська Л. М.,к.е.н., доцент, доцент кафедри облікупідприємницької діяльності, Головко Т. В.,к.е.н., професор, професор кафедри облікупідприємницької діяльності,ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ДОДАТКОВИХ БЛАГ
ОБЛІКОВІ ТЕОРІЇ ХІХ СТОЛІТТЯ: МОЖЛИВІСТЬ ЗАПОЗИЧЕННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ЗБЕРІГАННЯ ЗАПАСІВ
ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ В СИСТЕМІ ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki