< Попередня  Змiст  

9.8. Термінологічний словник


286

5. Напрями державного впливу на економіку АПК?

6. Доцільність державного регулювання цін на сільськогосподарську продукцію?

7. Яка головна функція державного регулювання розвитку економіки?

8. Розкрийте економічну суть основних економічних важелів, за допомогою яких держава здійснює регулювання стану розвитку економіки.

9. Чому введення орієнтовних стартових цін на сільськогосподарську продукцію не поліпшило економічного стану сільськогосподарських виробників?

10. Які ви знаєте способи кредитування аграрних підприємств у розвинутих країнах Заходу, як важелі, спрямовані на їх підтримку?

11. Який механізм підтримки сільськогосподарських товаровиробників передбачено Указом Президента України «Про підтримку сільськогосподарських товаровиробників» (2 грудня 1998 р.)?

12. Дайте визначення поняття «ринкова ціна».

13. Чому зміна валютного курсу впливає на динаміку цін країни, в якій відбулася ревальвація чи девальвація національної валюти?

14. Поясніть суть і значення ціни пропозиції і трансфертних цін.

15. Який принцип ціноутворення діє в сільському господарстві і як він впливає на структуру доходів аграрних підприємств, що використовують різні за родючістю землі?

16. В яких випадках користуються терміном «світова ціна»?

17. Чому ринкова ціна розглядається як регулятор розвитку ринкової економіки і які функції вона виконує?

18. Поясніть, що таке мінімальна ціна, який існує взаємозв’язок між нею і ціновою конкурентоспроможністю?

19. Чи можливо, щоб в умовах ринкової економіки ціна виконувала функцію соціального захисту населення?

20. Які, на вашу думку, першочергові заходи повинні бути вжиті на державному рівні, щоб забезпечити паритетність цін на сільськогосподарську і на промислову продукцію та послуги, що споживаються аграрними підприємствами?

Вільні ринкові ціни — це біржові ціни, а також ціни, за якими підприємства реалізовують свою продукцію через власну торговельну мережу.

Державне регулювання і підтримка сільськогосподарського виробництва — це система економічних, фінансових, юридичноправових, організаційних і соціальних заходів, здійснюваних державою з метою забезпечення ефективного і стабільного розвитку цього вироб-


< Попередня  Змiст  
Iншi роздiли:
9.3. Зовнішнє середовище діяльності АПФ
9.2. Ціноутворення в АПК
9.1. Основи функціонування ринків сільськогосподарської продукції
8.7. Завдання для самоперевірки знань
8.4. Макро- і мікроекономічні чинники ефективності дiяльностi АПФ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki