< Попередня  Змiст  Наступна >

2.12. Термінологічний словник


Агропромислова інтеграція — процес зближення і поєднання галузей сільського господарства і промисловості що забезпечує органічний синтез цих найважливіших сфер матеріального виробництва, їхню гармонійну соціально-економічну єдність.

Агропромисловий виробничий цикл — єдність видів виробничої діяльності в рамках груп підприємств різних галузей (чи одного підприємства) або певної території, яка на основі поєднання промислових ресурсів та сільськогосподарської сировини забезпечує виробництво кінцевого продукту та його реалізацію.

Агропромислове виробництво — перехід від традиційного відокремлення господарськовиробничих зв’язків між окремими елементами технологічного циклу до їх органічного поєднання та організаційного оформлення в певні міжгалузеві структури.

Вертикальна інтеграція — організація співпраці юридично та економічно самостійних підприємств і організацій, які в процесі відтворення на основі поділу праці здійснюють різні стадії виробничого циклу з одержання кінцевого продукту.

Внутрішньогосподарська інтеграція — поєднання процесів власного виробництва сировини і власної її промислової переробки в рамках одного сільськогосподарського підприємства.

Горизонтальна інтеграція — форма організації співробітництва юридично та економічно самостійних підприємств та організацій однієї галузі. Зв’язки інтеграції — стосунки, в які вступають партнери по інтеграційному процесу з метою вирішення спільних завдань.

Капіталізація сільського господарства — процес трансформації доходів чи прибутку в капіталовкладення та інвестиції.

Конгломератна інтеграція — розвиток інтеграційного процесу за участю підприємств та організацій, які не мають прямого відношення до АПК.

Координаційна інтеграція — розвиток міжгалузевих зв’язків у сфері менеджменту та регулювання міжгалузевих відносин.

Міжгалузева інтеграція — розвиток інтеграційного процесу між різними галузями.

Міжгосподарська інтеграція — розвиток інтеграційних зв’язків між підприємствами однієї галузі.

Синергічний ефект — спільний соціально-економічний результат, який забезпечується інтегрованим виробництвом.

Функціональний ефект — результат, який одержує кожна окремо взята ланка технологічного процесу агропромислового виробництва.

Професійні й міжпрофсійні організації в АПК — суспільно уповноважені представники аграрного сектора, переробних галузей, торгівлі, інших структур АПК, на які покладено виконання чітких функцій із захисту великого галузевого чи міжгалузевого формування у сфері прийняття законів і законодавчих актів, реалізації податкової політики, управління, а також забезпечення взаємовигідних економічних стосунків.

2.13. Література

1. Андрійчук В. Г. Економіка аграрного підприємства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2000.

— 356 с.

2. Андрійчук В. Г. Капіталізація вітчизняного сільського господар-тва: суть напрями, механізми і перші оцінки здійснення // Економіка АПК. — 2005.

— № 7. — С. 69—74.

3. Андрійчук В. Г. Капіталізація сільського господарства: вимір масштабів та оцінка переваг і загроз здійснення // Економіка АПК. — 2006.

— № 2. — С. 8

—16.

4. Коденская М., Киселев В. Агропромышленные предприятия и агрофирмы в условиях перехода к рынку. — К.: 1993. — С. 15—25.

5. Національна програма розвитку агропромислового виробництва і соціального відродження села на 1995

—2000 роки // Економіка АПК,

— 1999. — № 6.

6. Хорунжий М. Й. Організація агропромислового комплексу. — К., 2001.

— С. 5

—35, 297—331.

7. Хорунжий М. Й. Організація агропромислового комплексу: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К., 2005. — С. 10

—25, 227

—233.

8. Экономика, организация и планирование агропромышленного комплекса. — К., 1989. — С. 19

—30.

Тема 3


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
3.2. Передумови створення агропромислових формувань
3.3. Теоретичні засади створення агропромислових формувань
3.4.1. Основні види агропромислових формувань
3.4.4. Переваги агропромислових формувань
3.5.1. Вибір моделі агропромислового формування
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki