< Попередня  Змiст  Наступна >

ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ


Становлення і розвиток процесів демократизації в Україні супроводжується внесенням організаційних змін у сферу державного фінансового контролю, загальними тенденціями котрих є розширення його сфер, визначення і законодавче закріплення форм і методів контрольних заходів, прав і обов’язків контролюючих органів. Запровадження у галузь контролю державного сектору такої форми, як аудит пов’язане для України з використанням апробованих у зарубіжних країнах загальних підходів і принципів побудови системи державного фінансового контролю, застосуванням системного підходу до визначення її елементів, формування необхідних передумов та єдиних стандартів здійснення контрольних заходів, оцінки і подання їх результатів.

Міжнародний досвід засвідчує, що метою державного аудиту є не тільки затвердження достовірності фінансової звітності підприємств державного сектору, а й допомога владі та керівництву підприємства удосконалювати фінансову та адміністративну ефективність діяльності. Так, загальноприйнятою практикою діяльності органів державного фінансового контролю багатьох країн є проведення аудиту державних підприємств у формі прямого або наглядового аудиту. При цьому, якщо навіть вища аудиторська

установа не наділяється повноваженнями на проведення фінансового аудиту державних підприємств, то вона повинна мати право на здійснення аудиту ефективності їх діяльності.

Сьогодні у галузі державного фінансового контролю Україна підійшла до необхідності проведення аудиту фінансово-господарської діяльності суб’єктів державного сектору економіки. Законодавчо така можливість з’явилася з прийняттям низки нормативноправових актів (зокрема, Бюджетного кодексу, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання фінансовим порушенням, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, державного і комунального майна»).

Оскільки державний аудит в Україні знаходиться сьогодні на етапі становлення, вважаємо, що перспективи переходу до такої форми державного фінансового контролю та подальшого її розвитку у нашій країни тісно пов’язані з вирішенням наступних питань: ? встановлення єдиних регламентів і процедур проведення державного аудиту для всіх суб’єктів контролю; ? законодавчим закріпленням вимог стосовно обов’язковості формування думки державного контролера (аудитора) про достовірність річної фінансової звітності суб’єктів господарювання державного сектору економіки; ? створенням нормативно-методичної бази, яка б відповідала меті державного аудиту та міжнародним стандартам і принципам його організації у країнах із розвинутою демократією; ? залучення на контрактної основі до проведення державного аудиту незалежних аудиторів за умови відповідності останніх вимогам державних органів — замовників державного аудиту; ? організація підготовки і перепідготовки кадрів (державних аудиторів).

А. П. Шаповал, ст. викладач

Дніпропетровського державного аграрного університету, м. Дніпропетровськ


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УМОВАХ «ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ»
РОЛЬ КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ АКТИВЫ — КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И ОБЪЕКТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki