Posibniki.com.uaБанківська справаБанківський наглядРозділ 2 СТВОРЕННЯ І ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ БАНКІВ В УКРАЇНІ


< Попередня  Змiст  Наступна >

Розділ 2 СТВОРЕННЯ І ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ БАНКІВ В УКРАЇНІ


2.1. Особливості здійснення вступного контролю

Вступний контроль є важливою складовою банківського нагляду, оскільки обмежує можливість здійснення банківських операцій тільки тими суб’єктами, які мають ліцензію на право займатись банківською діяльністю. Вступний контроль здійснюється на стадії реєстрації нових банків та їх філій, дає змогу ще до вирішення питання про відкриття банку впевнитися в його майбутній надійності.

Головна мета цього контролю — допустити на ринок фінансових послуг України лише ті банки, умови діяльності яких відповідають встановленим НБУ обов’язковим вимогам та діяльність яких не загрожує інтересам їхніх клієнтів.

Вимоги вступного контролю охоплюють:

 • • перевірку обсягу капіталу, джерел внесків до статутного капіталу банків та складу їх учасників;
 • • перевірку кваліфікаційних та професійних якостей працівників вищої і середньої ланки управління банками;
 • • розгляд оптимального бізнесплану діяльності банків на найближчі одиндва роки;
 • • перевірку мережі установ банків;
 • • визначення політики та напрямів діяльності банків; • розгляд питання щодо іноземних акціонерів (учасників) і кандидатів на керівні посади;
 • • розгляд відповідних технічних питань;
 • • визначення умов, за яких НБУ відмовляє в наданні ліцензій на проведення банківських операцій.

Вступний контроль здійснює Департамент державної реєстрації та ліцензування банків, до функцій якого належать:

 • реєстрація банків, представництв банків нерезидентів, які створюються на території України;
 • реєстрація змін та доповнень, внесених банками до установчих документів;
 • ведення Книги реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансовокредитних установ;
 • ліцензування банків, зареєстрованих НБУ, які діють на території України;
 • підготовка пропозицій щодо надання, розширення або відкликання ліцензії на здійснення банківських операцій;
 • ведення Книги реєстрації наданих ліцензій.

Новостворені банки є найбільш вразливими щодо розорення, тому контроль їх при вступі до ринку банківських послуг має дуже важливе значення. На цій стадії банківський нагляд зобов’язаний не допускати до банківської діяльності фахівців із недостатніми професійними навичками, засновників з незадовільним фінансовим станом, запобігати можливості проникнення в банківську сферу кримінального капіталу та кримінальних структур.

За статистикою станом на 01.03.06 ліцензію Національного банку на здійснення банківських операцій в Україні мали 165 банків, у тому числі 32 банки (80 % загальної кількості діючих банків) — акціонерні товариства [з них 91 (55,2 %) — відкриті акціонерні товариства, 41 (24,8 %) — закриті акціонерні товариства, 33 банки (20,0 %) — товариства з обмеженою відповідальністю]. За 2 місяці 2006 р. банківська система поповнилася чотирма банками з українським капіталом (ЗАТ АКБ «Сигмабанк», АКБ «Престиж», ТОВ КБ «Дельта», ТОВ «АІСбанк»).

Хоча сьогодні в Україні з’являється небагато нових банків, питання їх створення залишається дуже важливим. Поперше, банки створюються і створюватимуться, а подруге, у процесі народження нового банку потрібно вирішувати питання, відповіді на які є дуже важливими для ефективної роботи не тільки новостворюваних, а й уже діючих банків.

У вступному контролі розрізняють два етапи: реєстрацію банку як юридичної особи і надання ліцензії на здійснення банківських операцій.

У законодавстві майже всіх країн процес реєстрації банків набагато складніший за реєстрацію будьякого іншого суб’єкта підприємницької діяльності і вимагає задоволення низки передбачених законом вимог [52]. Це cтосується і законодавства України, де механізм створення і реєстрації банків регулюється законами «Про банки і банківську діяльність», «Про Національний банк України», а також Положенням про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень [16].

У Законі України «Про банки і банківську діяльність» викладено порядок реєстрації новостворюваного банку, а також наведено перелік документів, які подаються до Національного банку України для державної реєстрації. Реєстрація банків здійснюється Національним банком відповідно до Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 31 серпня 2001 р. № 375, шляхом унесення відповідного запису до Державного реєстру банків, після чого банк набуває статусу юридичної особи. Банки створюються у формі акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю або кооперативного банку.

 


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
2.3. Державна реєстрація банку
2.4. Надання попереднього дозволу на створення банку з іноземним капіталом
2.5. Особливості державної реєстрації банків з іноземним капіталом та внесення змін до статуту банку. 2.6. Реєстрація змін, що вносяться до статуту банку
2.7. Відкриття філій і представництв банків
2.8. Особливості відкриття відділення банку
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki