Posibniki.com.uaБухгалтерський облікПодатковий облік і звітністьРозділ 1. СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ І ОСНОВИ ПОБУДОВИ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ


< Попередня  Змiст  Наступна >

Розділ 1. СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ І ОСНОВИ ПОБУДОВИ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ


 

1.1. Сутність та функції податків

Податки є фінансовими регуляторами державної політики і забезпечують вилучення і перерозподіл створеного валового внутрішнього продукту і формування централізованих фондів грошових ресурсів держави.

Поява податків зумовлена виникненням держави і виконанням нею суспільно необхідних функцій.

Податки — це фінансові відносини між державою і платниками податків, що виникають з метою створення загальнодержавного централізованого фонду грошових коштів, необхідних для виконання державою своїх функцій.

Централізований фонд грошових коштів держави формується як за рахунок податків, так і за рахунок інших надходжень (збори, плата тощо).

Під податком (зборами, платою) до бюджету та державними цільовими фондами слід розуміти обов’язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний    платниками     у порядку  і    на   умовах,           що визначаються законами України про оподаткування.

Податок характеризують такі ознаки: примусовий характер, безеквівалентність,   відсутність       цільового      використання, законодавча регламентація, однаковий підхід до всіх платників, форми власності підприємств і організацій.

Збори (внески) передбачають цільове призначення платежів. Вони вводяться для фінансування конкретних цілей (наприклад, збори до державного пенсійного фонду).

Плата,     на     відміну     від     податків,     передбачає    певну еквівалентність     відносин     платника             з     державою.      Платник, перераховуючи     кошти     до     бюджету,     одночасно     отримує можливість використання певних ресурсів чи послуг (наприклад, плата за користування надрами для видобування корисних копалин).

Призначення податків проявляється у функціях, які вони виконують.                       Основними    функціями    податків    є    фіскальна, регулююча та контрольна.

Фіскальна функція є найважливішою і полягає у мобілізації коштів у розпорядження держави для забезпечення фінансування державних витрат. Для її реалізації важливе значення мають постійність та стабільність надходження коштів у розпорядження держави (наповнення державної казни).

Регулююча функція реалізується через вплив податків на розвиток     різних                    напрямків                      діяльності      та      показників господарювання        суб’єктів        підприємницької         діяльності, наприклад, шляхом застосування пільгових чи підвищених ставок оподаткування окремих видів господарської діяльності.

Контрольна функція реалізується через контроль щодо дотримання платниками податків порядку нарахування, сплати і звітності податків і зборів (обов’язкових платежів).


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
1.4. Податкова система і податкова політика
1.5. Податковий облік у системі бухгалтерського обліку
Розділ 2. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК. 2.1. Платники податку на прибуток
2.2. Об’єкт оподаткування податком на прибуток 2.3. Валові доходи: їх склад та порядок обліку
2.4. Валові витрати: їх склад та порядок обліку
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki