Posibniki.com.uaБанківська справаБанківський наглядСистема оцінювання ризиків: ЮРИДИЧНИЙ РИЗИК


< Попередня  Змiст  Наступна >

Система оцінювання ризиків: ЮРИДИЧНИЙ РИЗИК


ЮРИДИЧНИЙ РИЗИК

Фактори оцінки

Для оцінки юридичного ризику наглядовці мають ураховувати викладені нижче фактори. Ці фактори є рекомендованими критеріями; їх перелік може бути розширений наглядовцями в разі потреби. Вони є оглядом моментів, які можуть допомогти наглядовцю ухвалити рішення в межах системи оцінки ризиків. Фактичні дані наявної в банку постійно діючої системи оцінки та контролю ризиків мають забезпечувати прийняття керівництвом адекватних та ефективних рішень і враховуються наглядовцями під час оцінювання ризику банку.

Це такі фактори:

  • • існування адекватної, ефективної, доведеної до виконавців внутрішньої нормативної бази (положень, процедур тощо) щодо управління юридичним ризиком, затвердженої відповідними органами банку, виходячи з принципів корпоративного управління, а також відповідної практики виконання її вимог;
  • • кількість та серйозність порушень або відхилень від установлених норм або юридичних вимог (серйозність визначається шляхом аналізу частоти, грошової суми та характеру відхилення). Такий аналіз має враховувати як поточні дані, так і дані за минулі періоди;
  • • історія подання скарг, претензій та порушення судових справ клієнтами або іншими особами. Скарги, претензії та судові справи можуть бути пов’язані із:

― захистом клієнтом своїх прав, які виникають у результаті використання банківських продуктів або отримання банківських послуг, таких як кредитні, вкладні операції, грошові перекази тощо;

― порушеннями норм та вимог законодавства й нормативноправових актів;

― недотриманням інших пруденційних або етичних вимог, установлених самим банком або органами його регулювання;

― як положення та повноваження доведено до керівництва та працівників;

― наявність своєчасної, достовірної та повної управлінської інформації;

― професійний рівень та кваліфікація керівництва та працівників (зокрема працівників юридичної служби);

― наявність належних механізмів контролю (внутрішній і зовнішній аудит, відповідні процедури тощо) для забезпечення дотримання норм законодавства та нормативноправових актів, вимог внутрішньої нормативної бази та укладених угод.

 

Узагальнена оцінка

 

Сукупний юридичний ризик можна оцінити, враховуючи такі фактори.

 

Низький

Помірний

Високий

Керівництво повністю розуміє всі аспекти юридичного ризику та демонструє готовність забезпечувати відповідність усім установленим вимогам

 

 

Керівництво       достатньо розуміє основні аспекти юридичного ризику

 

 

Керівництво не розуміє або вирішило ігнорувати основні аспекти юридичного ризику

 

Повноваження,                         підзвітність та відповідальність за виконання відповідних вимог та норм чітко визначені та запроваджені на всіх організаційних рівнях відповідно до принципів корпоративного управління

Повноваження,                         підзвітність та відповідальність за виконання відповідних вимог та норм доведені до всіх організаційних рівнів відповідно до принципів корпоративного управління, але можуть потребувати певного вдосконалення

Керівництво не визначило, не довело до всіх необхідних                   організаційних рівнів відповідних вимог та норм або не вимагає належної відповідальності за їх виконання

Керівництво      передбачає зміни регулятивного характеру й відповідно реагує на них

Керівництво       адекватно реагує на зміни регулятивного характеру

Керівництво не передбачає змін регулятивного характеру або не вживає своєчасних або адекватних заходів у відповідь наних


Є певна непослідовність у процесі навчання та підвищенні кваліфікації персоналу

 

Банк не забезпечує належних та послідовних програм навчання / підвищення кваліфікації персоналу

 

 

Узагальнені висновки

 

Сукупний юридичний ризик:

 

Низький

Помірний

Високий

 

Очікується, що напрям зміни ризику буде:

 

Такий, що зменшується

Стабільний

Такий, що зростає

 


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Розділ 7 ЗАХОДИ ВПЛИВУ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО БАНКІВ ЗА ПОРУШЕННЯ БАНКІВСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА 7.1. Заходи впливу та організація їх застосування
7.2. Використання такого заходу впливу, як письмове застереження; 7.3. Укладення письмової угоди з банком
7.4. Скликання загальних зборів учасників банку, спостережної ради банку, правління (ради директорів) банку для прийняття програми фінансового оздоровлення або плану реорганізації банку
7.5. Видача Національним банком розпоряджень
7.6. Запровадження тимчасової адміністрації в банках
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki