Posibniki.com.uaБанківська справаБанківський наглядСистема оцінювання ризиків: ВАЛЮТНИЙ РИЗИК


< Попередня  Змiст  Наступна >

Система оцінювання ризиків: ВАЛЮТНИЙ РИЗИК


ВАЛЮТНИЙ РИЗИК

Фактори оцінки

Для оцінки валютного ризику наглядовці мають ураховувати викладені нижче фактори. Ці фактори є рекомендованими критеріями; їх перелік може бути розширений наглядовцями в разі потреби. Вони є оглядом моментів, які можуть допомогти наглядовцю ухвалити рішення в межах системи оцінки ризиків. Фактичні дані наявної в банку постійно діючої системи оцінки та контролю ризиків мають забезпечувати прийняття керівництвом адекватних та ефективних рішень і враховуються наглядовцями під час оцінювання ризику банку.

Це такі фактори:

 • існування адекватної, ефективної, доведеної до виконавців внутрішньої нормативної бази (положень, процедур тощо) щодо управління валютним ризиком, затвердженої відповідними органами банку виходячи з принципів корпоративного управління, а також відповідної практики виконання її вимог;
 • обсяг балансових та позабалансових статей, які підлягають переоцінці у зв’язку зі змінами поточного валютного курсу та строкового валютного курсу;
 • структура балансових та позабалансових статей за такими факторами:
 • валюта;
 • продукти;
 • строк існування або очікуваний строк подальшого утримання позицій;
 • розмір і строк неузгоджених грошових потоків;
 • розмір позицій у валютах, обсяги торгівлі якими є обмеженими; потенційна величина втрати капіталу у зв’язку з перерахуванням валютних позицій у їх гривневий еквівалент у разі зміни валютних курсів, ураховуючи останні тенденції та прогнози;
 • наявність своєчасної, точної та інформативної управлінської інформації;
 • рівень і кваліфікація керівництва та персоналу;
 • наявність відповідних механізмів контролю для моніторингу точності інформації, належних облікових підходів і дотримання внутрішніх положень, нормативноправових актів або законів.

Кількісні параметри валютного ризику

 

Кількість валютного ризику можна оцінити, враховуючи такі фактори.

 

Незначна

Помірна

Значна

Величина відкритих валютних незахеджованих позицій в окремих валютах є обмеженою

Величина відкритих валютних                 незахеджованих позицій в окремих валютах є помірною

Величина відкритих валютних                 незахеджованих позицій в окремих валютах є значною

 

Потоки грошових коштів є передбачуваними, добре узгодженими або захеджованими

 

Невідповідності                                потоків грошових коштів є передбачуваними, розміри таких невідповідностей помірні

 

Банк має позиції у неконвертованих                             валютах, що ускладнює процес, швидкість та вартість хеджування

 

Вплив змін валютних курсів на величину надходжень та (або) капіталу незначний

Вплив змін валютних курсів на величину надходжень та (або) капіталу помірний

Вплив змін валютних курсів на величину надходжень та (або) капіталу значний

 

Якість управління валютним ризиком

 

Якість управління валютним ризиком можна оцінити, враховуючи такі фактори.

 

Висока

Потребує вдосконалення

Низька

Внутрішня нормативна база, що затверджена відповідними органами банку згідно з принципами               корпоративного управління, чітко та обґрунтовано     визначає обмеження      валютних позицій за валютами, строками та інструментами

Внутрішня нормативна база, що затверджена відповідними органами банку згідно з принципами               корпоративного управління, загалом визначає обмеження валютних позицій за валютами, строками та інструментами

Внутрішньої нормативної бази щодо валютного ризику немає або вона неадекватна обсягу та характеру операцій банку, зважаючи на досвід керівництва, капітальну базу банку та (або) обсяг активів і зобов’язань, номінованих в     іноземний       валюті. Обов’язки розподілено нечітко

Керівництво,                      відповідальні посадові особи та відповідні структурні підрозділи повністю розуміють усі аспекти валютного ризику

Керівництво,                      відповідальні посадові особи та відповідні структурні підрозділи повністю розуміють основні аспекти валютного ризику

Керівництво, відповідальні посадові особи та відповідні                         структурні підрозділи не розуміють або вирішили ігнорувати основні аспекти валютного ризику


Системи обмежень (лімітів)     установлюють чіткі параметри ризику для надходжень та капіталу за різними визначеними й обґрунтованими сценаріями

 

 

Системи обмежень (лімітів) не відображають повного розуміння ризику для надходжень та капіталу

 

Функція визначення кількісної оцінки й моніторингу ризику є незалежною від діяльності, пов’язаної з прийняттям ризику

 

Функція визначення кількісної оцінки і моніторингу ризику не є незалежною від діяльності, пов’язаної з прийняттям ризику

 

Узагальнені висновки

 

 

Кількість валютного ризику:

Незначна

Помірна

Значна

 

Якість управління валютним ризиком зміни:

 


Висока

Потребує вдосконалення

Низька

 

Інспектори мають увраховувати як кількість валютного ризику, так і якість управління валютним ризиком, щоб зробити такі висновки:

 

Сукупний валютний ризик зміни:

 

Низький

Помірний

Високий

 

Очікується, що напрям зміни ризику буде:

 

Такий, що зменшується

Стабільний

Такий, що зростає

 


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Система оцінювання ризиків: РИЗИК РЕПУТАЦІЇ
Система оцінювання ризиків: ЮРИДИЧНИЙ РИЗИК
Система оцінювання ризиків: СТРАТЕГІЧНИЙ РИЗИК
Розділ 7 ЗАХОДИ ВПЛИВУ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО БАНКІВ ЗА ПОРУШЕННЯ БАНКІВСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА 7.1. Заходи впливу та організація їх застосування
7.2. Використання такого заходу впливу, як письмове застереження; 7.3. Укладення письмової угоди з банком
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki