Posibniki.com.uaБанківська справаБанківський наглядСистема оцінювання ризиків: РИЗИК ЗМІНИ ПРОЦЕНТНОЇ СТАВКИ


< Попередня  Змiст  Наступна >

Система оцінювання ризиків: РИЗИК ЗМІНИ ПРОЦЕНТНОЇ СТАВКИ


РИЗИК ЗМІНИ ПРОЦЕНТНОЇ СТАВКИ

Фактори оцінки

 

Для оцінки ризику зміни процентної ставки наглядовці мають ураховувати викладені нижче фактори. Ці фактори є рекомендованими критеріями; їх перелік може бути розширений наглядовцями в разі потреби. Вони є оглядом моментів, які можуть допомогти наглядовцю ухвалити рішення в межах системи оцінки ризиків. Фактичні дані наявної в банку постійно діючої системи оцінки та контролю ризиків мають забезпечувати прийняття керівництвом адекватних та ефективних рішень і враховуються наглядовцями під час оцінювання ризику банку.

Це такі фактори:

 • існування адекватної, ефективної, доведеної до виконавців внутрішньої нормативної бази (положень, процедур тощо) щодо управління ризиком зміни процентної ставки, затвердженої відповідними органами банку виходячи з принципів корпоративного управління, а також відповідної практики виконання її вимог;
 • значення і стабільність динаміки чистої процентної маржі та її адекватність порівняльній групі банків;
 • компонентний та сукупний рівень ризику зміни процентної ставки, у тому числі ризик зміни вартості ресурсів, базисний ризик, ризик кривої дохідності та ризик, пов’язаний із правом вибору (опціону), стосовно надходжень та капіталу;
 • наскільки адекватно банк оцінює ризик процентної ставки як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі;
 • уразливість надходжень та капіталу за умов істотних змін процентних ставок, таких як поступові зрушення ставок та зміни форми кривої дохідності. Прийнятність сценаріїв має оцінюватися в контексті поточних параметрів процентних ставок. Для забезпечення ґрунтовного аналізу потрібні сценарії змін процентних ставок достатньо широкого діапазону;
 • характер ризику різних продуктів, тобто їхній обсяг і рівень чутливості до змін процентної ставки;
 • відносний обсяг і перспективи тривалого використання дешевих і стабільних джерел фінансування;
 • наявність своєчасної, достовірної та повної управлінської інформації для моніторингу ризику зміни процентної ставки;
 • наявність у банку практики періодичної перевірки обґрунтованості та чинності припущень і моделей оцінки ризику;
 • чи розроблено процес незалежного вимірювання й аналізу, пов’язаного з ризиком зміни процентних ставок у всіх значних видах діяльності з використанням різних сценаріїв;
 • чи має банк достатньо досвіду та чи адекватно реагує на зміни ринкових умов;
 • чи має банк достатній доступ до ринків для гнучкого коригування рівня ризику;
 • рівень і кваліфікація керівництва та персоналу;
 • існування належних механізмів контролю для моніторингу достовірності інформації, належних облікових підходів і дотримання внутрішніх положень, нормативноправових актів, законів.

 

Кількісні параметри ризику зміни процентної ставки

 

Кількість ризику зміни процентної ставки можна оцінити, враховуючи такі фактори.

 

Незначна

Помірна

Значна

Ризик зміни вартості ресурсів невеликий, базисний ризик і ризик кривої дохідності мінімальні. Позиції, що передбачають право вибору, чітко визначені та добре управляються

Ризик складається з ризику зміни вартості ресурсів, базисного ризику,  ризику            кривої дохідності            і     ризику, пов’язаного з правом вибору, які підтримуються на контрольованих рівнях

Ризик     складається        зі значного ризику зміни вартості ресурсів, високого базисного ризику, неприйнятного за наявних умов ризику кривої дохідності або значного ризику, пов’язаного з правом вибору

Неузгоджені позиції є короткостроковими

Неузгоджені позиції можуть бути більш довгостроковими, але вони ефективнохеджуються

Неузгоджені позиції є більш               довгостроковими, а їх хеджування є дорогим

Неузгоджені позиції, напевно, не викличуть нестабільності надходжень або капіталу через зміни процентних ставок

 

Не очікується значних коливань       надходжень або капіталу у зв’язку зі змінами процентних ставок

 

Імовірність значної нестабільності надходжень або капіталу у зв’язку зі змінами процентних ставок є високою

 

Ризики, пов’язані з довгостроковими              неузгодженостями щодо зміни вартості ресурсів, і ризики, пов’язані з правом вибору, значно перекриті або повністю компенсуються     дешевими стабільними ресурсами, залученими на невизначений термін

Деякі, але не всі ризики, пов’язані з довгостроковими неузгодженостями    щодо                   зміни вартості ресурсів, і ризики, пов’язані з правом вибору, перекриваються           дешевими стабільними ресурсами, залученими на невизначений термін

Ризики, пов’язані з довгостроковими              неузгодженостями щодо зміни вартості ресурсів, і ризики, пов’язані з правом вибору, недостатньо перекриті або не повністю                   компенсуються дешевими стабільними ресурсами, залученими на невизначений термін

 

 

Якість управління ризиком зміни процентної ставки

 

Якість управління ризиком зміни процентної ставки можна оцінити, враховуючи такі фактори.

 

Висока

Потребує вдосконалення

Низька

Внутрішня нормативна база, що затверджена відповідними органами банку згідно з принципами              корпоративного управління, є прийнятною та ефективно формулює вимоги щодо управління          ризиком зміни процентної ставки,        функціональних обов’язків і толерантності до ризику

Внутрішня нормативна база, що затверджена відповідними органами банку згідно з принципами              корпоративного управління,          загалом адекватно      формулює вимоги щодо управління ризиком зміни процентної ставки, функціональних обов’язків і толерантності до ризику. Можуть мати місце незначні недоліки

Внутрішня нормативна база неадекватно формулює вимоги     щодо управління          ризиком зміни процентної ставки,             функціональних обов’язків і толерантності до ризику

Керівництво,                     відповідальні посадові особи й відповідні структурні підрозділи       повністю розуміють усі аспекти ризику процентної ставки

Керівництво,                     відповідальні посадові особи і відповідні       структурні підрозділи      достатньо розуміють основні аспекти ризику процентної ставки

Керівництво,                     відповідальні посадові особи і відповідні       структурні підрозділи не розуміють або вирішили ігнорувати основні аспекти ризику процентної ставки

Керівництво           передбачає           зміни     ринкових умов і вчасно та відповідно реагує на них

Керівництво  загалом адекватно      реагує     на зміни ринкових умов

Керівництво не передбачає зміни ринкових умов та (або) не вживає своєчасних і адекватних заходів у відповідь на них

Функція       моніторингу лімітів ризиків і вимірювання розміру ризиків є незалежною від осіб,       які     виконують рішення про прийняття на банк ризиків

 

Функція       моніторингу лімітів ризиків і вимірювання розміру ризиків не є незалежною від осіб,       які     виконують рішення про прийняття на банк ризиків

Інструменти і методи вимірювання          ризику сприяють процесу прийняття рішень, надаючи суттєву і своєчасну інформацію за різними визначеними й обґрунтованими       сценаріями змін процентних ставок

Інструменти і методи вимірювання         ризику мають незначні недоліки, але є прийнятними, зважаючи на розмір та складність балансових і позабалансових ризиків банку

Інструменти й методи вимірювання ризику є надто спрощеними, зважаючи     на     відносний розмір та складність балансових та позабалансових ризиків банку


Узагальнені висновки

Кількість ризику зміни процентної ставки:

 

Незначна

Помірна

Значна

 

Якість управління ризиком зміни процентної ставки:

 

Висока

Потребує вдосконалення

Низька

 

Інспектори мають ураховувати як кількість ризику зміни процентної ставки, так і якість управління ризиком зміни процентної ставки, щоб зробити такі висновки:

 

Сукупний ризик зміни процентної ставки:

 

Низький

Помірний

Високий

 

Очікується, що напрям зміни ризику буде:

 

Такий, що зменшується

Стабільний

Такий, що зростає

 


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Система оцінювання ризиків: ВАЛЮТНИЙ РИЗИК
Система оцінювання ризиків: ОПЕРАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РИЗИК
Система оцінювання ризиків: РИЗИК РЕПУТАЦІЇ
Система оцінювання ризиків: ЮРИДИЧНИЙ РИЗИК
Система оцінювання ризиків: СТРАТЕГІЧНИЙ РИЗИК
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki