Posibniki.com.uaБанківська справаБанківський наглядСистема оцінювання ризиків: РИЗИК РЕПУТАЦІЇ


< Попередня  Змiст  Наступна >

Система оцінювання ризиків: РИЗИК РЕПУТАЦІЇ


РИЗИК РЕПУТАЦІЇ

Фактори оцінки

Для оцінки ризику репутації наглядовці мають ураховувати викладені нижче фактори. Ці фактори є рекомендованими критеріями; їх перелік може бути розширений наглядовцями в разі потреби. Вони є оглядом моментів, які можуть допомогти наглядовцю ухвалити рішення в межах системи оцінки ризиків. Фактичні дані наявної в банку постійно діючої системи оцінки та контролю ризиків мають забезпечувати прийняття керівництвом адекватних та ефективних рішень івраховуються наглядовцями під часоцінюванняризику банку.

Це такі фактори:

  • сприйняття ринком або суспільством менеджменту й фінансової стабільності банку;
  • сприйняття ринком або суспільством продуктів або послуг, які пропонує банк;
  • бажання та здатність керівництва банку коригувати бізнесстратегії відповідно до змін у законодавстві, кон’юнктури ринку або інших факторів (наприклад, припинення або обмеження дії окремих пунктів ліцензії, зміна статусу банку тощо);
  • практика роботи банку щодо аналізу перспектив розширення спектра продуктів та послуг та розроблення відповідної внутрішньої нормативної бази, у тому числі щодо перевірки клієнтів та отримання інформації про них. Перспективи збереження такої практики надалі;
  • обсяг послуг довірчого управління та умови їх здійснення; характер та обсяг скарг і звернень від клієнтів та здатність і
  • бажання керівництва відповідно реагувати на них;
  • існування дуже гучної або помітної судової справи, яка негативно впливає на імідж банку;
  • штрафи, пені та інші фінансові збитки, завдані банку в минулому внаслідок притягнення банку (або його керівників) до адміністративної, цивільної або кримінальної відповідальності;
  • результати перевірок уповноважених органів державного регулювання, бажання та здатність керівництва відповідно реагувати на їхні рекомендації;
  • участь банку у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб.

 

Узагальнена оцінка

 

Сукупний ризик репутації можна оцінити, враховуючи такі фактори.


Низький

Помірний

Високий

Керівництво                         передбачає зміни, які впливають на репутацію банку, та відповідно реагує на них

Керівництво адекватно реагує на зміни, які впливають на репутацію банку

Керівництво не передбачає ринкових або інших змін або не вживає своєчасних або адекватних заходів у відповідь на них

Банк      відповідно        до принципів корпоративного управління розробив Кодекс етики, що повністю виконується

Банк      відповідно        до принципів корпоративного управління розробив Кодекс етики, що загалом виконується

Кодексу етики в банку немає або він не функціонує

Внутрішня дисципліна банку       забезпечується на дуже високому рівні

Внутрішня дисципліна банку       забезпечується на прийнятному рівні

Внутрішня дисципліна банку не забезпечується

Системи внутрішнього контролю та аудиту повністю адекватні

Системи внутрішнього контролю та аудиту загалом адекватні

Системи внутрішнього контролю та аудиту неефективні й не забезпечують зменшення ризиків. Керівництво не вжило     належних     виправних дій або в минулому їх застосування не дало очікуваних результатів

Вплив внутрішніх і зовнішніх     чинників     на публічний імідж та добре ім’я банку є мінімальним,                      вживаються заходи для контролю (наприклад, через дієву службу зв’язків із громадськістю).     Негативного впливу найближчим часом не очікується

Вплив внутрішніх і зовнішніх     чинників     на публічний імідж та добре ім’я банку є контрольованим                 (наприклад,                 через        дієву службу зв’язків з громадськістю). І, як очікується,     вплив     залишиться       низьким   у найближчому     майбутньому

Існує значний негативний вплив на публічний імідж і добре ім’я банку за рахунок внутрішніх та зовнішніх чинників. Це виявляється в значній кількості позовів, порушених проти банку або його керівників, у значному обсязі скарг клієнтів або у великих сумах      збитків.                Найближчим часом поліпшення ситуації не очікується

Значна частина загальної суми вкладів фізичних осіб гарантована Фондом      гарантування вкладів фізичних осіб. Середня сума одного вкладу не перевищує суму гарантованого відшкодування

 

Банк не є учасником Фонду        гарантування вкладів фізичних осіб або є його тимчасовим учасником

 

Узагальнені висновки Сукупний ризик репутації:

Низький

Помірний

Високий

 

Очікується, що напрям зміни ризику буде:

 

Такий, що зменшується

Стабільний

Такий, що зростає

 


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Система оцінювання ризиків: СТРАТЕГІЧНИЙ РИЗИК
Розділ 7 ЗАХОДИ ВПЛИВУ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО БАНКІВ ЗА ПОРУШЕННЯ БАНКІВСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА 7.1. Заходи впливу та організація їх застосування
7.2. Використання такого заходу впливу, як письмове застереження; 7.3. Укладення письмової угоди з банком
7.4. Скликання загальних зборів учасників банку, спостережної ради банку, правління (ради директорів) банку для прийняття програми фінансового оздоровлення або плану реорганізації банку
7.5. Видача Національним банком розпоряджень
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki