Posibniki.com.uaБанківська справаБанківський наглядСистема оцінювання ризиків: РИНКОВИЙ РИЗИК


< Попередня  Змiст  Наступна >

Система оцінювання ризиків: РИНКОВИЙ РИЗИК


РИНКОВИЙ РИЗИК

Фактори оцінки

Для оцінки ринкового ризику наглядовці мають ураховувати викладені нижче фактори. Ці фактори є рекомендованими критеріями; їх перелік може бути розширений наглядовцями в разі потреби. Вони є оглядом моментів, які можуть допомогти наглядовцю ухвалити рішення в межах системи оцінки ризиків. Фактичні дані наявної в банку постійно діючої системи оцінки та контролю ризиків мають забезпечувати прийняття керівництвом адекватних та ефективних рішеньівраховуютьсянаглядовцямипідчасоцінюванняризикубанку.

Це такі фактори:

існування адекватної, ефективної, доведеної до виконавців внутрішньої нормативної бази (положень, процедур тощо) щодо управління ринковим ризиком, затвердженої відповідними органами банку виходячи з принципів корпоративного управління, а також відповідної практики виконання її вимог;

джерела ринкового ризику, включаючи динаміку цін на інструменти процентних ставок, товари і пайові цінні папери, а також динаміку валютних курсів;

розмір, термін дії та складність позицій;

компоненти ринкового ризику та цінова чутливість різних продуктів, у тому числі за позабалансовими угодами (наприклад, свопами, форвардними та опціонними контрактами);

стабільність реальних грошових надходжень від торговельних операцій;

динаміка значень надходженьпід ризиком ікапіталу під ризиком; уразливість банку за ймовірнісними сценаріями зміни процент

них ставок і ринкових потрясінь (стрестестування);

можливість хеджування або закриття позицій ризику, що існують на кожен момент часу, у тому числі професійна здатність керівництва здійснювати операції хеджування та доступ банку до відповідних ринків;

розмір відкритих позицій порівняно з реальними очікуваними грошовими надходженнями (тобто ризик порівняно з винагородою); наявність своєчасної, точної та інформативної управлінської інформації;

рівень і кваліфікація керівництва та персоналу;

існування належних механізмів контролю для моніторингу точності інформації, належних облікових підходів і дотримання положень, обмежень, нормативноправових актів або законів.

 

Кількісні параметри ринкового ризику

Кількість ринкового ризику можна оцінити, враховуючи такі фактори.

 

Незначна

Помірна

Значна

Величина відкритих незахеджованих позицій є обмеженою. У разі зміни цін та курсів коливання розміру надходжень                  та       капіталу будуть мінімальними

Величина відкритих незахеджованих позицій є помірною. У разі зміни цін та курсів коливання розміру надходжень та капіталу будуть помірними

Величина відкритих незахеджованих позицій є значною. У разі зміни цін та курсів коливання розміру надходжень та капіталу будуть значними

Ризики      в     основному випливають з клієнтських операцій і стосуються ліквідних та добре контрольованих продуктів, ринків і рівнів діяльності

Ризик виникає насамперед у зв’язку з клієнтськими операціями. Ураховуючи розмір, термін і складність відкритих позицій, банк має доступ до різних ринків і інструментів управління ризиками за прийнятних витрат

Існує значна ймовірність виникнення підвищеного ризику, який пов’язаний з операціями та позиціями, що були свідомо розпочаті та (або) відкриті керівництвом або трейдерами на основі власного бачення ринку. Обсяг та (або) умови здійснення клієнтських операцій не є адекватними для цього банку

Очікується, що тривалість     утримання     відкритої позиції та її обсяги   залишаться       на поточному      рівні     або зменшаться

Очікується, що тривалість     утримання     відкритої позиції та її обсяги   залишаться       на поточному рівні

Існує ймовірність значних втрат або ускладнень із закриттям або хеджуванням        позицій через складність самих позицій, складність доступу до певних інструментів, ринків або строків або у зв’язку з загальною неліквідністю ринків або продуктів.            Очікується,        що тривалість     утримання відкритої позиції та її обсяги залишаться на поточному     рівні     або збільшаться

 

 

Якість управління ринковим ризиком

 

Якість управління ринковим ризиком можна оцінити, враховуючи такі фактори.


Висока

Потребує вдосконалення

Низька

Внутрішня нормативна база, що затверджена відповідними органами банку згідно з принципами               корпоративного управління, чітко визначає рівень та види ризику, на який готовий іти банк, а також установлює чіткі повноваження,               консервативні обмеження і відповідний           розподіл обов’язків. Положення дозволяють               приймати ризики     лише     особам відповідного рівня, які мають належний досвід та професійні знання

Внутрішня нормативна база, що затверджена відповідними органами банку згідно з принципами               корпоративного управління,        визначає рівень та види ризику, на який готовий іти банк, а також установлює чіткі повноваження, консервативні обмеження і відповідні обов’язки в загальному вигляді. Повноваження із прийняття ризиків загалом відповідають досвіду персоналу банку

Внутрішня нормативна база банку відображає ставлення до ризиків правління банку, а не акціонерів. Чіткого розподілу повноважень немає. Ризики приймаються персоналом, який не має відповідного досвіду

Керівництво,                      відповідальні посадові особи та відповідні структурні     підрозділи     цілком розуміють усі аспекти ринкового ризику

Керівництво,                      відповідальні посадові особи та відповідні структурні підрозділи повністю розуміють основні аспекти ринкового ризику

Керівництво,                      відповідальні посадові особи та відповідні структурні підрозділи не розуміють або вирішили ігнорувати основні аспекти ринкового ризику

Керівництво та відповідальні посадові особи передбачають                                 зміни ринкових умов і своєчасно та ефективно реагують на них

Керівництво та відповідальні посадові особи адекватно реагують на зміни ринкових умов

Керівництво та відповідальні посадові особи не передбачають зміни ринкових умов та (або) не вживають своєчасних і належних заходів у відповідь на зміни ринкових умов

Інструменти і методи вимірювання ризику є досконалими, зважаючи на обсяги і складність діяльності

Інструменти і методи вимірювання          ризику мають незначні вади, але є достатніми, зважаючи на     обсяги      і складність діяльності

Інструменти і методи вимірювання ризику є неадекватними обсягам або складності діяльності

Управлінська інформація є достатньою для чіткої оцінки потенційної волатильності (мінливості) ринку і оцінки сукупного ризику, узятого банком на себе

Управлінська     інформація є в цілому достатньою для оцінки потенційної                   волатильності (мінливості) ринку і оцінки сукупного ризику, узятого банком на себе

Управлінська інформація неточно характеризує потенційну волатильність                     (мінливість) ринку або сукупний ризик, узятий банком на себе

Системи обмежень (лімітів)     установлюють чіткі параметри ризику для надходжень та капіталу за різними визначеними й обґрунтованими сценаріями

Системи обмежень (лімітів)     встановлюють чіткі параметри ризику для надходжень та капіталу за визначеними й обґрунтованими сценаріями

Системи обмежень (лімітів) не відображають повного розуміння ризику для надходжень та капіталу

Функція визначення кількісної оцінки і моніторингу ризику є незалежною від діяльності, пов’язаної з прийняттям ризику

 

Функція визначення кількісної оцінки й моніторингу ризику не є незалежною від діяльності, пов’язаної з прийняттям ризику

 

Узагальнені висновки

 

Кількість ринкового ризику:

 

Незначна

Помірна

Значна

 

Якість управління ринковим ризиком:

 


Висока

Потребує вдосконалення

Низька

 

Інспектори мають ураховувати як кількість ринкового ризику, так і якість управління ринковим ризиком, щоб зробити такі висновки:

 

Сукупний ринковий ризик:

 

Низький

Помірний

Високий

 

Очікується, що напрям зміни ризику буде:

 

Такий, що зменшується

Стабільний

Такий, що зростає

 


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Система оцінювання ризиків: ОПЕРАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РИЗИК
Система оцінювання ризиків: РИЗИК РЕПУТАЦІЇ
Система оцінювання ризиків: ЮРИДИЧНИЙ РИЗИК
Система оцінювання ризиків: СТРАТЕГІЧНИЙ РИЗИК
Розділ 7 ЗАХОДИ ВПЛИВУ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО БАНКІВ ЗА ПОРУШЕННЯ БАНКІВСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА 7.1. Заходи впливу та організація їх застосування
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki