Posibniki.com.uaМенеджментУправлінський облікРозділ 5. СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗА НОРМАТИВНИМИ ВИТРАТАМИ (СТАНДАРТ-КОСТИНГ)


< Попередня  Змiст  Наступна >

Розділ 5. СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗА НОРМАТИВНИМИ ВИТРАТАМИ (СТАНДАРТ-КОСТИНГ)


5.1. Сутність і сфера застосування системи обліку та калькулювання за нормативними витратами

 

Система стандарткостинг є дієвим інструментом для контролю витрат. На основі встановлених норм (стандартів) можна заздалегідь обчислити суму очікуваних витрат на виробництво і собівартість одиниці продукції для визначення цін, а також спрогнозувати очікувані доходи.

 

Нормативні витрати на виробництво продукту являють собою попередню оцінку витрат на виробництво одиниці певної продукції в заданих умовах роботи. Це в певному розумінні «ідеальна» оцінка витрат , яку одержують розробники продукту при нормальних умовах виробництва.

 

Система калькуляції собівартості за нормативними витратами найбільше підходить для підприємств, діяльність яких складається з низки загальних або повторюваних операцій, і для тих, де можна визначити кількість вхідних ресурсів , необхідних для виробництва кожної одиниці продукції. Тобто її доцільно застосовувати на підприємствах, де виробничі процеси часто повторюються і де існує чітко виражена залежність між вхідними ресурсами та виходом продукції.

 

Однак, як зазначає К. Друрі (5, с. 636), ця система не може застосовуватися до видів діяльності, які за своєю природою не є повторюваними, оскільки в цьому випадку основа для спостереження за операціями відсутня і відповідно нормативи не можуть бути встановлені.

 

З початку свого впровадження, в перші роки ХХ ст., калькуляція собівартості за нормативними витратами зразу ж почала користуватися великим успіхом та стала одним з найбільш поширених методів управлінського обліку.

 

Широке застосування нормативного методу засвідчують зарубіжні автори, наприклад К. Уорд (14, с. 102), який пише, що найефективнішим способом виявлення економічних проблем компанії й управління нею є послідовне застосування методу нормативної калькуляції витрат . Разом з тим, він зазначає, що цей метод, відомий уже давно, на жаль, у багатьох компаніях виродився, оскільки виявилися забутими його основні цілі, якими є досягнення можливості достовірної оцінки ефективності роботи менеджерів, їх підрозділів, а також прогнозування витрат у стратегічному плані.

 

Основою методу стандарт костинг є визначення стандартних (нормативних) витрат на випуск продукції , які обчислюються шляхом простої комбінації нормативних витрат операцій, необхідних для виробництва конкретного продукту (див.табл. 5.1).

НОРМАТИВНІ ВИТРАТИ, ОБЧИСЛЕНІ ПО ОПЕРАЦІЯХ І ПРОДУКТАХ

З табл. 5.1 видно , що нормативні витрати для виробу «100» становлять 110 грн , в які входять витрати по операціях 1, 3, 4 (20 + 40 +50). Такі ж показники для всіх інших виробів. Разом з тим, нормативи такого ступеня деталізації дають можливість розрахувати загальні нормативні витрати по кожній операції для всіх видів продукції, при виробництві яких вона застосовується. Наприклад, нормативні витрати по операції № 1, які виконуються в центрі відповідальності «А», дорівнюють 120 грн (виходячи з вартості операції в 20 грн для шести видів продук  ції).


Наводячи цей приклад, К. Друрі переконує в доцільності переносу акценту з контролю витрат по продуктах на контроль витрат по центрах відповідальності (ЦВ). Зокрема, він зазначає, що коли за кожну окрему операцію відповідає свій центр відповідальності, то для управління немає рації порівнювати фактичні витрати на виробництво певного виробу з нормативними, оскільки за відхилення відповідають декілька таких центрів. Тобто в цьому випадку жоден з центрів не може відповідати за відхилення одноосібно. Лише порівнюючи всю суму фактичних витрат із загальними нормативними витратами по кожній операції центру відповідальності за період, витрати можна контролювати ефективно (5, с. 637).

 

Отже, для цілей управління більш важливо порівнювати фактичні витрати з нормативними не по видах продукції, а по операціях або по центру відповідальності. Наприклад, у звіті центру відповідальності «А» важливо показати відхилення між сумою фактичних витрат і нормативних по операції № 1, яка виконується даним центром (цехом).

 

Уявлення про функціонування системи стандарткостинг можна одержати з рис. 5.1.

Загальна схема функціонування системи калькуляції собівар-тості на основі нормативних витрат

 


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
5.3. Цілі калькуляції собівартості за нормативними витратами
5.4. Облік та аналіз відхилень від норм (стандартів) витрат
5.5. Облік та аналіз відхилень змінних накладних витрат
5.6. Облік та аналіз відхилень постійних накладних витрат
5.7. Порівняльна характеристика вітчизняного нормативного методу і зарубіжного стандарткостингу
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki