Posibniki.com.uaЕкономікаАктуальні питання розвитку агробізнесу в УкраїніШЛЯХИ ЕКОНОМІЇ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ В СЕЗОННОМУ ВИРОБНИЦТВІ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ШЛЯХИ ЕКОНОМІЇ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ В СЕЗОННОМУ ВИРОБНИЦТВІ


Сільське господарство — особлива галузь економіки, яка суттєво відрізняється від інших галузей. Це пов’язано як із специфікою господарювання, унікальними природно-біологічними фак-торами галузі, що використовує землі сільськогосподарськогопризначення як основний і незамінний засіб виробництва, так і зпризначенням продовольчої продукції як життєзабезпечувального фактора для всього суспільства. Тому праця у цій сферіоб’єктивно потребує особливого правового регулювання та облікового відображення.

Особливості праці в сільському господарстві полягають у тому, що така праця має сезонний характер, виробництво залежитьвід природно-кліматичних та географічних умов, основним засобом виробництва є земля. Це, у свою чергу, впливає на розподілробочого часу та часу відпочинку, трудових обов’язків працівників. Крім того, членами сільськогосподарських виробничих кооперативів і фермерських господарств можуть бути неповнолітніпрацівники, які потребують додаткових гарантій і захисту з бокудержави, зокрема, встановлення скороченого робочого часу, збільшення часу відпочинку, підвищеної заробітної плати, заборонизалучення до робіт з важкими і шкідливими умовами праці тощо.Сільське господарство здійснює свою діяльність, зазвичай, за рахунок кредитних коштів, власних коштів не завжди вистачає, навіть на оплату праці. Якщо працівники в рослинництві, в сезон(період не більше шести місяців), отримують заробітну плату замісяць більшу ніж два їх місячних оклади, то в міжсезонні можуть залишатися взагалі без роботи і свого заробітку. Кожне підприємство бажає зменшити витрати та збільшити прибутки, відсоток заробітної плати в доході підприємства завжди займаєвелику частину. Для економії заробітної палати в період між сезону та зменшення сезонного безробіття, пропонуємо такі варіанти праці та її оплати:

— переміщення працівників на інше робоче місце (відповідно доч. 2 ст. 32 КЗпП) з погодинною оплатою праці, відповідно до відпрацьованого часу працівником, в міжсезонні зазвичай виконуються ремонті роботи до яких і залучають різноробочий персонал [1];

— ввести підсумковий облік робочого часу на підприємстві(відповідно до ст. 61 КЗпП), на нашу думку, найкращий варіантекономії та виплати заробітної плати працівникам рівними частинами з врахуванням наднормових. При підсумковому облікуробочого часу на підприємстві працівники, отримують заробітнуплату відповідно до річного розрахунку робочого часу та в кінцімаркетингового року (період МР з 1 липня по 31 червня) отримують доплати за понад норму, якщо вона була виявлена [1–5];

— змінити графік роботи підприємства в період міжсезоння,що дасть змогу скоротити витрати на оплату праці що найменшена 20 %, перехід підприємства на скорочений робочий день абоскорочений робочий тиждень, при цьому директор повинен повідомити всіх працівників про зміну графіку роботи підприємства не пізніше ніж за 2 місяці під розпис [5];

— зупинення роботи підприємства (простій), як такого що виник не з вини працівника (відповідно до ст. 113 КЗпП), підприємство припиняє свою роботу на певний час при цьому виплачуєзаробітну плату працівникам у розмірі не нижче двох третин тарифної ставки встановленого працівнику розряду(окладу) [1–5];

— неоплачувана відпустка за згодою сторін (ст. 84 КЗпП), алевона може надаватися не більше ніж на 15 календарних днів протягом року [1; 6].

Усі наведені шляхи економії заробітної плати на підприємствімають бути погодженні з працівниками підприємства. Найкращим варіантом, на нашу думку, є перехід підприємства на підсумковий облік робочого часу, при цьому річна економія витрат наоплату праці становитиме близько 30 %.

Список використаних джерел

1. Кодекс законів про працю від 10.12.1971 року № 322-VIII, із змінами, станом на 01.04.2014 року / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

2. Закон України «Про оплату праці» № 108/95-ВР від 24.03.1995року, із змінами станом на 11.08.2013 року / [Електронний ресурс]. —Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

3. Закон України «Про колективні договора та угоди» № 3356-XIIвід 01.07.1993 року, із змінами станом на 24.07.2013 року / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

4. Наказ Міністерства праці та соціальної політики «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування підсумковогообліку робочого часу» № 138 від 19.04.2006 року / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

5. Галузева угода між Міністерством аграрної політики та продовольства України, Всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців«Федерація роботодавців агропромислового комплексу та продовольства України» і Професійною спілкою працівників агропромисловогокомплексу України в сільському господарстві на 2014 — 2016 роки /[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.minagro.gov.ua.

6. Закон України «Про відпустки» № 504/96-ВР від 15.11.1996 року,із змінами станом на 09.12.2012 року / [Електронний ресурс]. — Режимдоступу: http://www.rada.gov.ua.

Молочко В. С.,науковий керівникСук П. Л., д.е.н., професор,ДВНЗ «Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана», м. Київ


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА
СТРАТЕГІЧНИЙ ОРІЄНТИР ВНУТРІШНЬО-ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАПІТАЛУ: ІСТОРИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В ПРОЦЕСІ АУДИТУ
НАПРЯМКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki