Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикащие на процесс принятия решения при условии использования бухгалтерской информации.


< Попередня  Змiст  Наступна >

щие на процесс принятия решения при условии использования бухгалтерской информации.


— Транспортная проблема.

— Проблема ограничения во времени.

Неэффективность и нерациональность применения профессиональных качеств бухгалтерского учета, как известно, может стать решающим фактором влияния на современный бизнес.

Литература

1. Davis, G. B (1974) Management Information System Ohio: MC Grawill.

2. Druny Collins (1973) «Accountancy and finance series» management and cost accounting. Uk: Van NastraReind.

3. Edward JID (1976) « The Modern accountants hand books». Home wood: lonhowles Irwin inc. Isaac, NR (1984) Principles of accounting

4. Japan: Holt Sandien.

5. Murdick, Rg. (1979) «Accountancy Information System» New Jersey: Prentice Hall.

6. Kurdistan Region Accounting standard board (1982) Statement of accounting standard». Lagos» Min.Saff of finance.

7. Nwoko, CS (1990) Studies in Accounting Text and Reading. Enugu: New Age Publishers.

8. Omuya, J. O (1980) Business Accounting UK African Edition Long man Group ltd.

9. Suoma; BC (1990) Studies in Accountancy Enugu: New Age Publishers.

10. Owler LWJ and Brown JL (1984) Weldon cost Accounting (5 th ED) London: Elbo printing publication corporation.

11. Reynold (N.Ed (1984) Principles of Accounting Japan.

12. Encyclopedia for professional management (1979) New York: Prentice Hall.

13. Warre CS and FESS Philip. E. (1986) «Principles and management accounting». USA: South Western Publication Corporation.

УДК 338.43: 316e-mail:Shergina60@mail.ru

Шергіна Л. А., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана,

Україна Shergina Lydia, Master of Economic Science Associate Professor of Economic enterprises KNEU named after Vadym Hetman, Ukraine

СПЕКТР МІЖНАРОДНИХ МОДЕЛЕЙ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ SPECTRUM INTERNATIONAL MODELS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Анотація. Розглянуто спільні риси національних моделей соSummary. Considered in com-mon national models of social

responsibility. Resulted form Corporate Social Responsibility: Ключові слова: соціальна відповідальність, модель КСВ, відкрита форма КСВ, прихована форма КСВ. open and hidden. Key words:social responsibility, model of CSR, open form of CSR, hidden form of CSR.

Порядний той, хто своє право вимірює своїм обов’язком.

Г. Лакордер

Бізнес почав розглядатися не лише як основний каталізатор економічних змін і впливовий чинник політичних процесів, але й як інститут, який бере активну участь у підтримці соціальної стабільності в суспільстві. У розвинутих країнах в останні роки активно розвиваються процеси корпоративної соціальної відповідальності, ідеї розвитку соціально та екологічно відповідального бізнесу.

У сучасній науковій літературі існує ряд моделей соціальної відповідальності бізнесу, що відображають основні тенденції формування системи корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) у компаніях різних країн.

Спектр міжнародних моделей корпоративної соціальної відповідальності визначається у першу чергу дилемою: бізнес самостійно визначає міру свого внеску в розвиток суспільства або офіційні та неофіційні інститути виробляють узгодження суспільних інтересів, які потім трансформуються в обов’язкові вимоги до бізнесу.

Теоретичні напрацювання у сфері соціальної відповідальності бізнесу, які ґрунтуються на практиці ведення бізнесу у зарубіжних країнах, враховують історію, менталітет, традиції, політику урядів. У різних державах сформувалися специфічні моделі взаємодії бізнесу з персоналом, місцевими громадами, урядом та іншими стейкхолдерами (зацікавленими сторонами) — особами, що впливають на діяльність підприємства чи зазнають його впливу.

Аналіз підходів до визначення корпоративної соціальної відповідальності у різних країнах і контингентах виявив, що між ними існують певні розбіжності, які здебільшого зорієнтовані на особливості взаємовідносин бізнес — держава. Так, у країнах


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Шиян Дмитро Вікторович, д-р екон. наук, професор, кафедра економіка підприємства та менеджменту Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна ОКРЕМІ
Бараник З. П., д.е.н., професор, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Пєтухова О.А. старший викладач, Київський національний економічний університет імені Вадима
Секція № 4
Бойко Тетяна Леонтіївна, аспірант кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» Boyko Tetyana, postgraduate student, KNEU named after Vadym Hetman,
Бойченко Катерина Степанівна, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна Boichenko Kateryna, Ph. D., associated professor of the economic of enterprises
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki