< Попередня  Змiст  Наступна >

Салавеліс Д.Є., аспірант,


Одеський національний економічний університет, Україна

КОНКУРЕНТНИЙ БЕНЧМАРКІНГ ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація: На засадах алгоритсну систему забезпечення попотенціал, конкурентний бенчмаркінг. Salavelis Dmitry, graduate, Odessa National Economic University, Ukraine COMPETITIVE BENCHMARKING POTENTIAL OF INDUSTRIAL ENTERPRISES Abstract: on the basis of com-system provision potential en-

му онкурентного бенчмаркінгу визначено програму і комплекpetitive benchmarking algorithm defined program and complex тенціалу підприємства за умов ринку.

Ключові слова: підприємство, terprise in terms of the market. Keywords: enterprise,potential, competitive Benchmarking.

Конкурентний бенчмаркінг потенціалу підприємства представляє систему стратегічного планування, яка дозволяє дати оцінкуекономічної ефективності стратегії, спрямованої на адаптивну реструктуризацію підприємства.

У стратегії адаптивної реструктуризації підприємства виконують оцінку економічної ефективності за метою його адаптації до структурних змін згідно «Програмі забезпечення конкурентоспроможності потенціалу підприємства».

При визначенні програми забезпечення конкурентоспроможності виникає потреба в моделюванні структури потенціалу підприємства. Побудова моделі потенціалу підприємства створює можливість приймати рішення щодо вибору критерію оптимізації.

Оптимізація потенціалу, виходячи з нинішнього чи прогнозованого стану індикаторів потенціалів підприємств, виконується на базі побудови математичної моделі задачі оптимізації, яка дозволяє створити його оптимальну структуру на основі методів економіко-математичного моделювання.

Математичний вираз правил, які забезпечують конкурентоспроможність потенціалу підприємства, дають критерії оптимізації. При вирішенні задачі оптимізації потенціалу підприємства потрібно враховувати таку обставину, що управління системою схильне обмеженням, пов’язаним з обмеженістю ресурсів у силу особливостей цієї системи.

Визначення прогнозних сценаріїв пошуку резервів забезпечує можливість прогнозувати індикатори конкурентоспроможності потенціалу підприємства. Мета такого прогнозу — це конкурентоспроможність потенціалу підприємства на майбутній період. У базовій задачі прогнозування конкурентоспроможності потенціалу підприємства дається оцінка індикаторів конкурентоспроможності в базових, песимістичних і оптимістичних сценаріях пошуку резервів і оцінка їх економічної ефективності. У розрахунках використана модель «ARIMA», яка є авторегресіонною і інтегрованою моделлю ковзної середньої. Критерієм якості є найменше значення помилки прогнозу. На базі моделі «ARIMA» та системи «Statistica» [1], взятої за основу дослідження, визначаються графіки прогнозних значень конкурентоспроможності потенціалу підприємства. Цій підхід дозволяє дати оцінку конкурентоспроможності потенціалу підприємства та визначити коефіцієнти його економічної ефективності на ринку будівельних матеріалів в Одеській області (табл. 1).

Конкурентний бенчмаркінг потенціалу підприємств — це технологія оцінки коефіцієнтів ефективності потенціалу в стратегії розвитку підприємств. Пошук ефективних резервів потенціалу підприємства створює основу їх стратегічної поведінки. Стратегія адаптивної реструктуризації підприємства здійснюється у комплексній системі забезпечення конкурентоспроможності його потенціалу. Оцінка абсолютного відхилення індикаторів конкурентоспроможності створює «інтервал міцності» процесу забезпечення конкурентоспроможності потенціалу підприємства в діючих стратегіях.

Таблиця 1

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Коефіцієнт ефективності потенціалу підприємства ТО В « Ком ф орт ЛВ » ТО В с ІІ « Дикерго ф ф Україна » ТО В « Стро йіндустрія » ТО В « Дорсе р віс » ТО В « Вестт » ТО В « Група комп аній Г л австр о й »
Ресурсного+ 0,41– 0,17+ 0,58– 0,63– 0,47– 0,58
Інвестиційного+ 0,29– 0,45+ 0,33– 0,52– 0,47– 0,42
Маркетингового– 0,54– 0,48+ 0,39– 0,05– 0,39+ 0,38
Організаційного– 0,58– 0,26– 0,44+ 20,64+ 0,21+ 2,66
Інноваційного– 0,06+ 1,23– 0,61+ 0,43+ 0,86+ 0,88
Виробничого+ 0,52+ 0,91– 0,24– 0,02+ 0,29– 0,06

Алгоритм конкурентного бенчмаркінгу потенціалу підприємства створює прогнозні сценарії і сценарії оптимізації структури потенціалу, які оцінюються завдяки коефіцієнтам економічної ефективності. Вони мають різну величину і дають оцінку економічної ефективності в стратегії адаптивної реструктуризації підприємства — основної моделі його стратегічної поведінки.

Література

1. Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 170 с.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Тищенко Олександр Олександрович, аспірант кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
Тонюк Марина
ційний клімат, аграрні підприємства, аграрний сектор економіки. of the state in the provision of investment was researched. Keywords: investments, invest-ment activities, investment envi-ronment,
Швиданенко Генефа
ницькій діяльності. Виокремлено ключові елементи інтелектуально-інтеграційної платфозапропоновано напрями її використання з метою підвищення результативності діярозвиток підприємства, цінність,
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki