Posibniki.com.uaПолітологіяЄвропейська інтеграційна політика2.1.6. Розвиток фінансової перспективи ЄС


< Попередня  Змiст  Наступна >

2.1.6. Розвиток фінансової перспективи ЄС


 

Розглянемо розвиток фінансової перспективи, як документа, що визначає питання надходження та розподілу фінансових ресурсів бюджету ЄС у середньостроковій перспективі. Найбільш важливим є питання витрачання коштів, що впливає на поточний та майбутній розвиток союзу. Разом зі зміною акцентів розвитку світового господарства, досягнення поставлених цілей та еволюцією союзу відбуваються й трансформації пріоритетів витрат бюджету ЄС. Крім того, тривалість процесу пошуку компромісу між усіма сторонами бюджетного процесу та необхідність забезпечення стабільного функціонування й розвитку союзу спонукали до прийняття рішення про планування надходжень та витрат бюджету на семирічний період. Так, згідно з фінансовою перспективою* на 2000—2006 рр. бюджетні витрати складалися з таких розділів:

 

 1. Сільськогосподарський та сільський розвиток (фінансування здійснювалося через Європейський фонд сільськогосподарської підтримки та розвитку).

 

 1. Структурні операції для вдосконалення економічного та соціального єднання (Європейський фонд регіонального розвитку; Європейський соціальний фонд; Фонд згуртування).

 

 1. Внутрішні політики ЄС (підвищення конкурентоспроможності, структурні операції, освіта, молодіжна, культурна, аудіовізуальна та інформаційна політика, соціальний розвиток, енергетична політика та навколишнє середовище; захист споживачів, свобод, безпека та юстиція).

 

 1. Зовнішні акції (горизонтальні заходи та допомога; Європейський фонд розвитку).

 

 1. Адміністративні витрати на діяльність інституцій ЄС.

 

 1. Резерви (резерв невідкладної допомоги, зокрема Фонд солідарності, та резерв гарантування позик);

 

 1. Стратегія вступу нових країн (програма PHARE).

 

 1. Тимчасова компенсація новим країнамчленам.

 

У міру того, як були досягнуті поставлені цілі та в результаті взятих на себе міжнародних зобов’язань на наступну семирічку ЄС установив дещо інші пріоритети. Згідно з фінансовою перспективою на 2007—2013 роки, бюджетні витрати в найближчі роки складатимуться з таких розділів**:

 

1а. Конкурентоспроможність для розвитку та зайнятості (дослідження та технологічний розвиток; єднання людей через європейські мережі; освіта та тренування; просування конкурентоспроможності в повністю інтегрованому єдиному ринку; соціальна політика тощо).

 

1б. Єднання для розвитку та зайнятості (основним завданням якого є мінімізація диспропорцій у рівнях розвитку країн і регіонів, які значно поширилися з приєднанням нових 12 членів).

 

2. Збереження та управління природними ресурсами (сільськогосподарський та сільський розвиток, риболовна політика; нові фінансові інструменти для навколишнього середовища).

 

3а. Громадянство,свобода,безпека та юстиція (спільна політика щодо міграції та контролю кордонів, кроскордонні проблеми (нелегальна міграція, работоргівля, тероризм, організована злочинність), захист фундаментальних прав, юридична кооперація).

 

3б. Інші внутрішні політики (культурна, молодіжна, аудіовізуальна, охорона здоров’я, захист прав споживачів тощо).

 

4. ЄС як глобальний гравець (приєднання до ЄС;стабільність, кооперація розвитку, економічна кооперація, європейське сусідство та партнерство, гуманітарна та макрофінансова допомога).

 

5. Управління ЄС (адміністративні витрати на функціонування інститутів, які забезпечують функціонування ЄС).

 

Для забезпечення можливості стратегічного планування періодично приймається фінансовий перспективний план — «Фінансова перспектива». Згідно з фінансовою перспективою на 2007— 2013 роки, ЄС може розраховувати на 864 млрд євро протягом цих семи років, що еквівалентно щорічному зростанню ВНД на 1,045 % у цінах 2004 року (табл. 2.4).

СТРУКТУРА БЮДЖЕТУ ЄС НА 2007—2013 РОКИ


Передбачаються такі зміни у системі власних ресурсів на 2007—2013 роки порівняно з попередньою фінансовою перспективою (мають остаточно бути впроваджені всіма країнамичленами до 2009 року та в разі необхідності мати ретроспективний характер), що вступають у дію з 1 січня 2007 року:

 

 • рівень платежів на основі ПДВ (уніфікований рівень) становитиме 0,3 %;

 

 • на 2007—2013 роки рівень платежів на основі ПДВ для Австрії встановлюється на рівні 0,225 %, для Німеччини — 0,15 %, Нідерландів та Швеції 0,1 %;

 

 • на 2007—2013 роки Нідерланди матимуть перевагу від зменшення платежів на основі ВНД на 605 млн євро, Швеція — 150 млн євро;

 

 • механізм корекції бюджету (поправка Великої Британії) продовжуватиме діяти як і її зменшене фінансування з боку Німеччини, Нідерландів, Швеції та Австрії, як було погоджено на Берлінській Європейській Раді 1999 року.

 

Розуміючи, що глобалізація швидко крокує світом, а технологічні зміни продовжують пропонувати нові можливості та несуть нові виклики, Європейська комісія погоджується з необхідністю переоцінки та перегляду фінансової перспективи, зокрема доходи та витрати. Такий перегляд включатиме всі аспекти витрат, зокрема сільськогосподарську політику, та надходжень бюджету ЄС, включаючи поправку Великої Британії, 2008—2009 роках. 


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
РОЗДІЛ 3. ГОРИЗОНТАЛЬНІ ПОЛІТИКИ ЄС. ПОЛІТИКА РЕГІОНАЛЬНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
3.1.2. Теоретичний бекграунд
3.1.3. Еволюція регіональної політики ЄС
3.1.4. Європейська регіональна семирічка 2000-2006 рр.
3.1.5. Трансформація регіональних пріоритетів у Євросоюзі (2007-2013 рр.)
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki