Posibniki.com.uaБанківська справаБанківський наглядРизик зміни процентної ставки. Компоненти системи управління ризиками щодо ризику зміни процентної ставки


< Попередня  Змiст  Наступна >

Ризик зміни процентної ставки. Компоненти системи управління ризиками щодо ризику зміни процентної ставки


Ризик зміни процентної ставки

Ризик зміни процентної ставки — це наявний або потенційний ризик для надходжень або капіталу, який виникає внаслідок несприятливих змін процентних ставок.

Цей ризик впливає як на прибутковість банку, так і на економічну вартість його активів, зобов’язань та позабалансових інструментів.

Основними типами ризику зміни процентної ставки, на які наражається банк, є:

1) ризик зміни вартості ресурсів, який виникає через різницю в строках погашення (для інструментів з фіксованою процентною ставкою) та переоцінки величини ставки (для інструментів зі змінною процентною ставкою) банківських активів, зобов’язань та позабалансових позицій;

2) ризик зміни кривої дохідності, який виникає через зміни в нахилі та формі кривої дохідності;

3) базисний ризик, який виникає через відсутність достатньо тісного зв’язку між коригуванням ставок, отриманих та сплачених за різними інструментами, усі інші характеристики яких щодо переоцінки є однаковими;

4) ризик права вибору, що виникає за наявності права відмови від виконання угоди (тобто реалізації права вибору), яке так чи інакше наявне в багатьох банківських активах, зобов’язаннях та позабалансових портфелях.

 

Компоненти системи управління ризиками щодо ризику зміни процентної ставки

Система управління ризиком зміни процентної ставки в банку складається з регламентних документів — політик, положень, процедур, методик тощо, які затверджуються відповідно до обраної банком форми корпоративного управління з урахуванням розміру банку та складності його операцій.Система управління ризиками щодо ризику зміни процентної ставки має охоплювати:

  • політики й положення щодо ризику зміни процентної ставки, у тому числі процедур ціноутворення для активів і зобов’язань як балансових, так і позабалансових. Ці положення мають ураховувати розмір банку і складність його операцій та розглядатися й затверджуватися відповідно до обраної банком форми корпоративного управління;
  • адекватні та ефективні процедури й засоби контролю за управлінням ризиком зміни процентної ставки, які підлягають перегляду нарегулярнійосновізметоюзабезпечення їхньоїактуальності;
  • адекватні інформаційні системи, потрібні для зберігання та оброблення даних за попередні періоди;
  • форми звітності для спостережної ради, правління або профільних колегіальних органів банку щодо ризику зміни процентної ставки, у тому числі на основі методики динамічного розриву активів та зобов’язань, чутливих до змін процентної ставки.

Крім того, для ефективнішого управління ризиком зміни процентної ставки необхідно:

  • система звітності, яка б ідентифікувала й вимірювала процентні позиції до методик статичного розриву активів та зобов’язань, чутливих до змін процентної ставки;
  • додатково використовувати моделі розрахунку динамічного розриву, аналізу дюрацій та (або) інших методів, прийнятних з урахуванням розміру банку і складності його операцій;
  • проводити періодичне бектестування прогнозних даних щодо величини ризику зміни процентної ставки;
  • проводити стрестестування для оцінки величини максимальних втрат від зміни процентних ставок за певний період часу;
  • налагоджувати системи надання інформації та звітності щодо вимірювання ризику зміни процентної ставки спостережній раді та правлінню.

Банки також повинні враховувати найкращий світовий досвід управління ризиком зміни процентної ставки, який, зокрема, викладено в положенні Базельського комітету з банківського нагляду «Принципи управління та нагляду за ризиком процентної ставки» (№ 102, вересень 2003 р.).


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Валютний ризик. Компоненти системи управління ризиками щодо валютного ризику
Операційно-технологічний ризик. Компоненти системи управління ризиками щодо операційно-технологічного ризику
Ризик репутації. Компоненти системи управління ризиками щодо ризику репутації
Юридичний ризик. Стратегічний ризик
6.4. Система оцінювання ризиків: основні параметри кількості ризику та якості управління ним. КРЕДИТНИЙ РИЗИК
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki