Posibniki.com.uaБанківська справаБанківський наглядРизик ліквідності. Компоненти системи управління ризиками щодо ризику ліквідності


< Попередня  Змiст  Наступна >

Ризик ліквідності. Компоненти системи управління ризиками щодо ризику ліквідності


Ризик ліквідності.

Ризик ліквідності визначається як наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність банку виконати свої зобов’язання в належні строки, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат. Ризик ліквідності виникає через нездатність управляти незапланованими відпливами коштів, змінами джерел фінансування та (або) виконувати позабалансові зобов’язання.

Виокремлюють також ризик ліквідності ринку, який визначається як наявний або потенційний ризик для надходжень та капі талу, що виникає через нездатність банку швидко закрити розриви своїх позицій за поточними ринковими ставками, не зазнавши при цьому неприйнятних витрат. Ризик ліквідності ринку виникає через нездатність керівництва банку визначати або враховувати зміни ринкових умов, які впливають на спроможність банку залучати кошти в необхідних обсягах та за прийнятними ставками та (або) реалізовувати активи швидко і з мінімальними втратами вартості.

Компоненти системи управління ризиками щодо ризику ліквідності

Система управління ризиком ліквідності складається з регламентних документів — політик, положень, процедур, методик тощо, які затверджуються відповідно до обраної банком форми корпоративного управління з урахуванням розміру банку та складності його операцій.Система управління ризиком ліквідності охоплює:

  • політику і положення з управління ліквідністю і активами/зобов’язаннями, у тому числі положення щодо джерел ліквідності, які мають підтримуватися банком. Ці документи мають бути розглянуті та затверджені відповідно до обраної банком форми корпоративного управління;
  • адекватні та ефективні процедури й засоби контролю за управлінням ризиком ліквідності, які підлягають перегляду на регулярній основі з метою забезпечення їхньої актуальності;
  • процес визначення потреб у поточній і майбутній ліквідності та фінансуванні, необхідних банку для проведення своїх операцій;
  • регулярний процес ідентифікації та звітування про концентрації активів і зобов’язань банку (за всіма валютами за клієнтами банку та пов’язаними з ними осіб);
  • форми звітності для спостережної ради, правління або профільних колегіальних органів банку щодо позиції ліквідності та необхідності у фінансуванні;
  • план на випадок кризових обставин щодо ліквідності та фінансування й запровадження порядку регулярного уточнення цього плану.

Крім того, для підвищення ефективності управління ризиком ліквідності банк вибирає для себе прийнятні компоненти системи управління ризиком ліквідності з нижченаведених або використовує інші досконалі підходи, а саме:

  • розроблення і подання на розгляд і затвердження спостережній раді або правлінню положення щодо джерел ліквідності, які розглядаються за їх видами, рівнями ліквідності, строками до погашення та валютами;
  • визначення потреби в ліквідності та фінансуванні банку оцінюються з урахуванням операцій, що проводяться через його дочірні структури, а також з урахуванням стану та потреб у ліквідності групи, до якої входить банк;
  • впровадження системи моніторингу, що ґрунтується на методі єдиного фондового пулу або на ідентифікації розривів ліквідності за активами та зобов’язаннями в національній та іноземній валютах, строк погашення яких настає протягом відповідних майбутніх періодів часу, та на інших сучасних методах, наприклад симуляції грошових потоків;
  • розроблення методики аналізу сезонних тенденцій потоків коштів на майбутній період, достатній для потреб банку.

Банки також повинні враховувати найкращий світовий досвід управління ліквідністю, який, зокрема, викладено в положенні Базельського комітету з банківського нагляду «Надійна практика управління ліквідністю в банківських організаціях» (№ 6, лютий 2000 р.).


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Ринковий ризик. Компоненти системи управління ризиками щодо ринкового ризику
Валютний ризик. Компоненти системи управління ризиками щодо валютного ризику
Операційно-технологічний ризик. Компоненти системи управління ризиками щодо операційно-технологічного ризику
Ризик репутації. Компоненти системи управління ризиками щодо ризику репутації
Юридичний ризик. Стратегічний ризик
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki