Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикаПрохорова Є. В., к.е.н., доцент, доцент кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна Prokhorova Yeliena, Candidate of sciences, associated professor of the


< Попередня  Змiст  Наступна >

Прохорова Є. В., к.е.н., доцент, доцент кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна Prokhorova Yeliena, Candidate of sciences, associated professor of the


Відповідно до структури рівнів організаційної культури, запропонованої Едгаром Шейном [1], такі елементи оргкультури, як артефакти та проголошені цінності, є відкритими для зовнішніх споживачів, хоча їхня розшифровка не завжди може бути простою чи коректною. Базові уявлення працівників, як правило, є закритими для зовнішніх спостерігачів і потребують тривалішого часу для дослідження безпосередньо на підприємстві. Погоджуючись із висновком Е. Шейна про складність розшифровки формальних елементів організаційної культури, вважаємо, що дослідження ступеню розвитку організаційної культури підприємства слід розпочинати з аналізу саме тих проявів оргкультури, які офіційно проголошені керівництвом підприємства та закріплені відповідними документами або матеріалізовані іншим чином (наприклад, тип оргструктури управління, наявність фірмової символіки і т. п.).

Пропонуємо результати моніторингу наявності формальних елементів організаційної культури на підприємствах України, виконаного магістрантами програми «Менеджмент проектів і кон-

Таблиця 1

НАЯВНІСТЬ ФОРМАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Елементи організаційної культуриКількість підприємствЧастка, %
1 Сформульована філософія бізнесу, цінності 65100
2 Проголошена соціальна відповідальність бізнесу 5788
3Символіка підприємства:
Логотип6295
Герб3960
Дизайн будівлі та внутрішніх приміщень 5585
Фірмовий одяг6397
Інше — фірмова символіка, газета 5179
4 Сформульовані моральні норми управління і поведінки:
Кодекс етичної поведінки2945
Внутрішні правила поведінки6194
5 Міфологія (міфи, легенди, історії, анекдоти):
Про видатних людей4366
Про події4366
Про подолання кризових ситуацій3554
Про культурно-спортивні заходи4671
6 Централізована організаційна структура управління 6397

салтинг» ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана». Дослідженням було охоплено 65 підприємств 14 галузей і підгалузей економіки України (харчова, фармацевтична промисловість, виробництво будівельних матеріалів, банківські установи, роздрібна торгівля) станом на грудень 2013 року. Наявність формальних елементів організаційної культури (табл. 1) було виявлено відповідно до інформації, оприлюдненої на офіційних сайтах підприємств.

Закінчення табл. 1

№Елементи організаційної культуриКількість підприємствЧастка, %

7 Вертикальна система підпорядкування та звітності 6092
8 Обряди, ритуали, церемонії, звичаї, традиції 5585
9 Критерії/показники заохочення працівників (система преміювання) 65100
10 Процедура введення нових працівників у колектив: наставництво, навчання, інше 65100

Дослідження виявило, що 100 % підприємств, охоплених моніторингом, мають сформульовані філософію і цінності бізнесу, визначені критерії заохочення працівників і процедури введення нових працівників у колектив. Також велика частка підприємств (більше 80 %) мають фірмову символіку. Інформацію про кодекс етичної поведінки подають лише 45 % підприємств, охоплених дослідженням. Більше половини досліджених підприємств використовують такий потужний інструмент формування та зміцнення організаційної культури, як традиції, ритуали та повчальні історії про видатні події або осіб підприємства.

Особливістю вітчизняних підприємств є переважання централізованої організаційної структури управління та вертикальної побудови системи звітності (більше 90 %).

Підводячи підсумки, слід зазначити, що вітчизняні підприємства активно використовують формальні елементи для побудови та зміцнення організаційної культури. Разом з цим, переважна більшість досліджених підприємств тяжіють до побудови вертикальної централізованої системи управління та звітності, що свідчить про певні пріоритети у стилі управління. Для отримання достовірніших висновків про наявність і використання формальних елементів організаційної культури на вітчизняних підприємствах необхідно продовжувати моніторинг підприємств вибірки та розширювати кількість підприємств, охоплених дослідженням.

Література

1. Шейн Э. Х. Организационная культура и лидерство / Пер. с англ. под ред. В. А. Спивака. — СПб.: Питер, 2002. — 336 с.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА НЕОЕКОНОМІКИ
Сагайдак Михаил Петрович, к.э.н., доцент Криворожский экономический институт ГВУЗ «КНУ», Украина Sagaіdak M.P., PhD, аssos. рrof. Economic Institute of Kryvyi Rig Kryvyi Rig
Салавеліс Д.Є., аспірант,
Свинчук А. А., аспірант, асистент кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Svynchuk Anastasiia, postgraduate, assistant at the Department of
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki