Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикаПРОГРАМА РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА НЕОЕКОНОМІКИ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА НЕОЕКОНОМІКИ


Анотація: Визначено програму розвитку потенціалу підприємства неоекономіки. Запропоно

Abstract:defined a development program potential enterprise вано розподіл сукупних можливостей ресурсів за допомогою моделі, що дає максимальний прибуток. of total capacity resources using a model that gives the maximum profit. Keywords:potential, enterprise,

Ключові слова: потенціал, підприємство, неоекономіка Sabadyreva Antonina, c.e.s. lecturer, Shinkarenko V. M, c.phys.-mathem.s. lecturer, Odessa National Economic University, Ukraine DEVELOPMENT PROGRAM POTENTIALENTERPRISE NEOEKONOMY neoeconomy. A distribution neoeconomy

може бути ліквідовано, а його основні фонди здаватися в оренду стороннім організаціям. Усі ці варіанти дозволяють гнучкіше реагувати на зміни у ринкових тенденціях, оперативно проводити внутрішню перебудову і модернізацію допоміжних і обслуговуючих підрозділів підприємства.

Науково-технічний прогрес потужно впливає на потенціал підприємства. Теоретичний і практичний інтерес викликає нова концепція «неоекономіки», що заснована на технологічних устроях виробництва продукції в глобальному економічному просторі.

Концепція організації потенціалу підприємства неоекономіки, коли знання виступають ув якості ресурсів, націлює на систему методичного забезпечення та стратегію потенціалу. Система концепції організації потенціалу підприємства неоекономіки характеризується рішенням, що входить у повсякденну практику стратегії потенціалу і створює організаційні умови реалізації корпоративного потенціалу.

Методичне забезпечення потенціалу підприємства неоекономіки створено у вигляді трансферту знань від науки і освіти до процесів виробництва нового продукту з урахуванням інвестицій в національну економіку. Концентрація капіталу і глобалізація діяльності істотно впливають на потенціал підприємства неоекономіки і створюють його проблемно-цільову модель у стратегії розвитку.

Запустити механізм концентрації та інтеграції капіталу на підприємствах неоекономіки можна за умовами інвестиційної привабливості його потенціалу. Інвестування необхідно для забезпечення конкурентоспроможності на ринках високотехнологічної продукції за умови зниження витрат на одиницю ефекту підприємства неоекономіки. Інвестиції розглядають, як фактор технологічного розвитку в умовах корпоративних стратегій розвитку на конкурентному ринку. Потенціал підприємства неоекономіки розглядається, як сукупні можливості матеріальних і нематеріальних ресурсів у модернізації укладів виробництва нової продукції. для виробничої системи необхідно визначити програму можливостей ресурсів за умовами максимального прибутку. Рішення задачі оптимального розподілу сукупних можливостей ресурсів за допомогою лінійної економічної моделі представляє «Програму потенціалу» підприємства неоекономіки за умов отримання максимального прибутку. Досягнення ефекту в «Програмі потенціалу» підприємства неоекономіки демонструє оптимальний розподіл сукупних можливостей ресурсів у вигляді оптимального потенціалу. У задачі застосовано лінійну економічну модель, що

Модернізація потенціалу підприємства неоекономіки відбувається за умов оптимального розподілу сукупних можливостей ресурсів за допомогою лінійної економічної моделі. У цій моделі

1 , x

2 ,…,x n і позначається L; обмеження, що накладаються на елементи розв’язку, мають вигляд лінійних рівностей і нерівностей щодо x

1 , x

2 ,…,x n . Така задача зустрічається на практиці як задача про оптимальне використання ресурсів.

Оптимальний розподіл сукупних можливостей ресурсів, тобто потенціалу, на основі рішення задачі за допомогою лінійної економічної моделі критерію «максимальний прибуток» представлено в «Програмі потенціалу» підприємства неоекономіки (табл. 1).

Таблиця 1

ПРОГРАМА ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА НЕОЕКОНОМІКИ

План інвестицій Прийняті позначення Відсотки за кредит ВитратиАктивиІнвестиції
Інвестиції в квартал з 1.01 X10,0240 000500 0000
Інвестиції в квартал з 1.04 X20,0240 000300 0000
Інвестиції в квартал з 1.07 X30,0230 000200 0000
Інвестиції в квартал з 1.10 X40,0250 000190 0000
Інвестиції на два квартали з 1.01. X50,0580 000500 0000
Інвестиції на два квартали з 1.04. X60,0570 000300 0000
Інвестиції на два квартали з 1.07. X70,0580 000200 00070000
Інвестиції на три квартали з 1.01. X80,08110 000500 00037037
Інвестиції на три квартали з 1.04. X90,08120 000300 000160000
Інвестиції на рік з 1.01. X100,11160 000500 000422 963

Модернізація потенціалу підприємства неоекономіки націлена на розподіл сукупних можливостей ресурсів за умов, що відомі

відсоток за кредит, витрати і активи.

вигідно відрізняє її від задач загального характеру. Характерною рисою задачі є те, що цільова функція F(x) лінійно залежить від елементів розв’язку x

Концепція організації потенціалу підприємства неоекономіки заснована на оптимізації сукупних можливостей ресурсів і знань у стратегіях його розвитку в умовах технологічних укладів виробництва продукції. Коли знання є ресурсом підприємства неоекономіки, то концепції організації потенціалу на принципах системного підходу відрізняється від існуючих наукових підходів тим, що дає змогу застосовувати методичне забезпеченням на «виході» системи і створює організаційні умови для нагромадження знань в корпоративному портфелі.

УДК 658.8:338.46michael_p_s@ukr.net


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Салавеліс Д.Є., аспірант,
Свинчук А. А., аспірант, асистент кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Svynchuk Anastasiia, postgraduate, assistant at the Department of
Тищенко Олександр Олександрович, аспірант кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
Тонюк Марина
ційний клімат, аграрні підприємства, аграрний сектор економіки. of the state in the provision of investment was researched. Keywords: investments, invest-ment activities, investment envi-ronment,
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki