< Попередня  Змiст  Наступна >

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ


Перехід до нових економічних відносин в Україні, реорганізація підприємств, залучення іноземного капіталу, об’єктивно обумовили необхідність подальшого розвитку аудиторських послуг.Кількість аудиторських послуг і їх видів розширюється, що відкриває нові можливості для аудиторів і замовників.

Стаття 3 Закону України «Про аудиторську діяльність» визначає, що аудитори та аудиторські фірми можуть виконувати аудиторські перевірки та надавати інші аудиторські послуги, пов’язані з їх професійною діяльністю, зокрема, по веденню та відновленню бухгалтерського обліку, у формі консультацій з питаньбухгалтерського обліку та фінансової звітності, експертизи і оцінки стану фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення господарської діяльності суб’єктів господарювання. Крім того, уточнюється, що перелік послуг,

був крах корпорації «Енрон» та її аудитора — фірми «Артур Андерсен», що «підтверджувала» фінансову стійкість банкрута).

У свою чергу, Аудиторська палата України, як головний керуючий орган аудиторської діяльності, своїм рішенням № 244/14від 22.12.2011 затвердила Перелік послуг, які можуть надаватиаудитори (аудиторські фірми). У цьому переліку конкретизуються послуги, які в загальному вигляді визначені в Міжнароднихстандартах контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема: завдання з надання впевненості, аудит історичної фінансової інформації, огляд історичноїфінансової інформації, завдання з надання впевненості, що не єаудитом чи оглядом сторичної фінансової інформації та супутніпослуги.

Крім того, наведений розширений та уточнений перелік інших послуг пов’язаних з професійною діяльністю, який визначенийЗаконом України «Про аудиторську діяльність». Також цей перелік доповнено послугами, які стосуються організаційного та методичного забезпечення аудиту.

Затверджений перелік послуг, які можуть надавати аудиторита аудиторські фірми, досить великий і детальний, але він не враховує сучасні потреби керівників підприємств, пов’язаних із бажанням залучити стратегічних інвесторів, реорганізувати чирозширити бізнес, перевірити надійність та платоспроможністьсвого контрагента. В такому випадку необхідно ретельно дослідити діяльність компанії чи бізнесу, для того щоб впевнитись що інформація, яка розкривається у фінансовій звітності потенційногооб’єкта інвестування, не має ніяких неточностей чи викривлень.

Проведення процедури багатостороннього дослідження діяльності компанії, її менеджменту, аналізу фінансової звітності тадоговірних зобов’язань, розробка різних варіантів перспективного розвитку потенційного об’єкта інвестицій відноситься до одного з видів сучасних аудиторських послуг Due Diligence (англ.належна обачність — належна віра).

Процедура Due Diligence дозволяє уникнути або максимально знизити існуючі підприємницькі ризики, зокрема: ризик придбання підприємства за завищеною вартістю; ризик невиконаннязобов’язань підприємством-боржником; ризик виникнення корпоративних конфліктів (захоплення, судові позови); ризик несумлінних дій конкурентів (змова з контрагентами, лобіювання інтересів); ризик неотримання або втрати відповідних дозволів,ліцензій, від яких залежить подальша діяльність підприємстватощо.

які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми), визначаєтьсяАудиторською палатою України відповідно до стандартів аудиту.

Результати Due Diligence допомагають попередити негативні наслідки придбання компанії, проаналізувати прибутковість бізнесу в минулому та вірогідність майбутніх грошових потоків, вирішити питання відповідальності за порушення та контролю запідприємством, визначити вартість проекту, своєчасно прийнятирішення щодо відмови від придбання, якщо проблеми мають суттєвий характер та можуть призвести до припинення діяльностіпідприємства в майбутньому, та багато іншого.

В процесі виконання аудиторської послуги Due Diligence задіяні оцінювачі, фінансові аналітики, аудитори і юристи, які працюють у тісній взаємодії, оскільки повна інформація доволі частоможе бути забезпечена тільки спільними зусиллями.

Але проблема в тому, що така послуга не передбачена в Переліку № 244/14, що робить її, на мій погляд, не зовсім легальною.Тому конче необхідно внести послугу Due Diligence в цей списокдля того, щоб аудиторські фірми могли включати її в договір напроведення аудиту та надання інших аудиторських послуг.

Крім того, методичне забезпечення аудиторських послуг також потребує негайного вирішення, адже методологія проведення Due Diligence залишається недосконалою, не враховує сучаснінаукові дослідження та розробки. Кожна із аудиторських фірм,що надає такі послуги, розробляє методику їх проведення на свійрозсуд.

Також проблемою являється брак досвіду аудиторів у наданні послуг Due Diligence та недостатня кількість кваліфікованих аудиторських кадрів, які могли б її проводити.

Підсумовуючи викладене, можна зазначити, що в Україні стала вкрай актуальною проблема створення наукового інститутуаудиту, який був би єдиним методологічним та організаційноосвітянським центром розвитку аудиту та підготовки професійних аудиторів, які могли би надавати якісні та сучасні аудиторські послуги.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПОТРЕБ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ КОНСОЛІДАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ КОНКУРЕНТНОЇ РОЗВІДКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ВЕКТОРОМ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki