Posibniki.com.uaМенеджментУправлінський облік5.7. Порівняльна характеристика вітчизняного нормативного методу і зарубіжного стандарткостингу


< Попередня  Змiст  Наступна >

5.7. Порівняльна характеристика вітчизняного нормативного методу і зарубіжного стандарткостингу


 

Порівняння сутності вітчизняного нормативного методу обліку витрат і калькулювання собівартості продукції із зарубіжною системою обліку витрат стандарткостингу показує, що вони мають багато спільного. Зокрема, загальними принципами для обох систем є:

  • суворе нормування витрат;
  • попереднє (до початку поточного періоду) складання нормативних калькуляцій на основі встановлених норм (стандартів) витрат ресурсів по окремих статтях витрат;
  • розподільний облік та контроль витрат за діючими нормами
  • відхилень від них у розрізі місць їх виникнення й центрів відповідальності;
  • систематичне узагальнення та аналіз відхилень з метою використання інформації для усунення негативних явищ у виробничому процесі й управління витратами;
  • універсальність і можливість застосування за будьякого традиційного методу обліку витрат та калькулювання собівартості продукції.

 

Разом з тим, слід звернути увагу і на такі розбіжності між ними.

а) за системи обліку стандарткостингу на відміну від вітчизняної системи нормативного обліку відокремлений облік зміни самих норм не ведеться;

 

б) вітчизняний нормативний метод орієнтується на оперативне документування відхилень від норм з установленням їх причин і винуватців; а стандарткостинг ґрунтується на визначенні відхилень розрахунковим методом (як правило, по закінченні місяця), дослідженні причин відхилень та прийнятті відповідних управлінських рішень;

 

в) за системи стандарткостинг стандартні (нормативні) витрати списуються безпосередньо на рахунок виробництва. Відхилення ж від норм протягом року на відміну від вітчизняного нормативного методу можуть нагромаджуватися на окремих (спеціальних) рахунках відхилень і повністю списуватися на фінансові результати підприємства, тобто без відображення на рахунках витрат виробництва.

 

Слід зазначити, що рахунки для обліку відхилень мають однакову структуру незалежно від варіанта обліку нормативних витрат, тобто незалежно від того, як ведеться рахунок «Виробництво»: по дебету і кредиту витрати й випуск відображаються за нормами, чи по дебету відображаються фактичні витрати, а по кредиту — списання витрат на випуск за нормативною собівартістю.

 

У зв’язку з тим що рахунки для обліку відхилень побудовані таким чином, що по їх дебету відображають негативні відхилення (перевитрати), а по кредиту — позитивні (економію), при списанні перевитрат рахунки відхилень кредитуються (в дебет рахунку «Собівартість реалізації »), а при списанні економії — дебетуються (відповідно в кредит рахунку «Собівартість реалізації»).

 

Якщо порівняти таке списання з вітчизняною практикою то згідно з П(С)БО 16 «Витрати» передбачено віднесення в дебет рахунку 901 «Собівартість реалізованої продукції» лише наднормативних витрат (перевитрат).


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
6.2. Застосування аналізу витрати - обсяг діяльності - прибуток у процесі управління поточною діяльністю підприємства
6.3. Визначення точки беззбитковості
6.4. Визначення запасу міцності та операційного важеля
6.5. Графічний метод аналізу витрати - обсяг діяльності - прибуток
6.6. Визначення точки беззбитковості на багатопродуктовому підприємстві
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki