< Попередня  Змiст  Наступна >

2.9. Питання для обговорення


1. Технологічний процес і агропромисловий виробничий цикл: суть, складові ланки, особливості.

2. Міжгалузеві зв’язки, їх види та механізм поєднання.

3. Агропромислова інтеграція: поняття, види, суб’єкти і об’єкти.

4. Синергічний ефект: суть, прояви і джерела утворення.

5. Еволюція та сучасні форми агропромислової інтеграції в Україні.

6. Продуктові підкомплекси як результат агропромислової інтеграції.

7. Професійні і міжпрофесійні організації та їх роль в інтеграційному процесі.

2.10. Практичні завдання

1. Сформувати можливі переробні тандеми, поклавши в основу такі види заводів: консервний, цукровий, комбікормовий, спиртовий, виноробний, крохмалепереробний. На основі якої кінцевої продукції можливі такі комбіновані тандеми?

2. У сільській місцевості є такі осередки праці: ? аграрне підприємство; ? фермерські господарства; ? особисті селянські господарства; ? заготівельний пункт; агроторговий дім; ? ремонтна майстерня; ? фельдшерсько-акушерський пункт; ? пошта; ? магазин продовольчих товарів; ? бібліотека; ? школа; ? дитячий садок; ? пункт прокату техніки; ? будинок культури; ? комплекс побутового обслуговування; ? ковбасно-коптильний цех; ? плодоовочевоконсервний цех.

Які з цих осередків слід вважати суб’єктами агропромислової інтеграції в широкому розумінні слова? Хто в даному випадку може взяти на себе функцію інтегратора? 3. У межах певної території є такі виробничі структури:

Сільськогосподарська ланка Післясільськогосподарська ланка
Садівництво Лікарські культури Скотарство Свинарство Вівчарство Птахівництво Молокозавод Сир завод Забійний цех Крупорушка Млин Холодильні камери Цех обробки шкір Цех утилізації побічної продукції

Сформувати відповідні агропереробні тандеми продуктового спрямування.

4. Обґрунтувати, яка частка грошової виручки від реалізації цукру буде надаватися аграрним підприємствам як постачальникам сировини (цукрового буряку), а яка цукровому заводу з урахуванням резерву грошових коштів для виплати даним переробним підприємствам дивідендів на акції. Розподіл грошової виручки між учасниками агропромислової інтеграції здійснюється пропорційно нормативним витратам, понесеним на відповідній технологічній стадії: аграрні підприємства — на виробництві і доставці до заводу цукрового буряку; цукровий завод — на переробці цієї сировини і оптовій реалізації цукру. Скільки грошової виручки одержить підприємство, якщо ним реалізовано 6250 т цукрового буряку цукристістю 17,3 % ?

Потужність цукрового заводу становить 180 тис. т переробки цукрового буряку в сезон. Біологічна цукристість буряку в середньому дорівнює 17 %, коефіцієнт вилучення цукру — 0,77. Оптова ціна реалізації 1 т цукру становить 1200 грн. Нормативні витрати постачальників сировини з розрахунку на 180 тис. т дорівнюють 9,9 млн грн, а нормативні витрати заводу на переробку цієї сировини і оптову реалізацію цукру

— 5,33 млн грн.

Акціонерний капітал цукрового заводу становить 7,42 млн грн. Сільськогосподарським товаровиробникам передано 49 % акцій. Учасниками інтеграційного процесу прийнято рішення виплачувати дивіденди на акції в розмірі 3 % їх номінальної вартості. ?

2.11. Завдання для самоперевірки знань

1. Структура технологічного процесу одержання кінцевого продукту АПК.

2. Складові елементи агропромислового виробничого циклу: зміст і функціональне призначення.

3. Види міжгалузевих зв’язків та особливості їх прояву та поєднання в АПК.

4. Соціально-економічний зміст агропромислової інтеграції та її особливості.

5. Горизонтальна та вертикальна інтеграція: спільні риси та відмінності.

6. Координаційна та конгломератна інтеграція: суть, особливості прояву.

7. Капіталізація сільського господарства як форма агропромислової інтеграції: суть, позитивні риси та можливі загрози.

8. Функціональний та синергічний ефект інтеграції: відмінності, джерела утворення.

9. Трансформація міжгалузевих зв’язків у певні спеціалізовані продуктові вертикалі.

10. Роль в інтеграційному процесі професійного інтересу та професійних структур.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
АГРОПРОМИСЛОВІ ФОРМУВАННЯ ТА ЇХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ 3.1. Економічна суть та особливості агропромислових формувань
3.2. Передумови створення агропромислових формувань
3.3. Теоретичні засади створення агропромислових формувань
3.4.1. Основні види агропромислових формувань
3.4.4. Переваги агропромислових формувань
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki