< Попередня  Змiст  Наступна >

6.4. Питання для обговорення


6.5. Практичні завдання

підприємств; кокони шовкопряду, махорка, тютюн і тютюнові вироби, продукція звірівництва, хутро, вовна (сировина), шкіра та шкірсировина, сировина льону, конопель, бавовни для текстильної промисловості, лікарські рослини, рицина, хміль, мак, коренеплоди цукрових буряків і продукція їх переробки, продукція насінництва, продукція бджільництва, крім меду, племінне поголів’я тварин.

1. Охарактеризуйте принципи класифікації персоналу агропромислових формувань.

2. Розкрийте зміст планування промислового персоналу в АПФ.

3. Охарактеризуйте принципові підходи до планування персоналу, зайнятого в сільськогосподарському виробництві АПФ.

4. Розкрийте суть нормування праці працівників в плодоовочевому виробництві АПФ.

5. Охарактеризуйте основні аспекти нормування праці на підприємствах по виробництву молока.

6. Опишіть порядок установлення норм праці в хлібопекарському виробництві.

7. Розкрийте зміст галузевої угоди між Міністерством аграрної політики України, галузевими об’єднаннями підприємств та Профспілкою працівників агропромислового комплексу України. Охарактеризуйте основні аспекти оплати праці, що регулюються галузевою угодою.

8. Охарактеризуйте основні аспекти договірного регулювання оплати праці.

9. Межі та особливості застосування виплати заробітної плати в натуральній формі.

1. Сформуйте перелік персоналу агропромислового формування, яке містить у своєму складі:

Варіанти:

1) сільськогосподарське виробництво представлене виробництвом молока та молокопереробкою; 2) сільськогосподарське виробництво представлене вирощуванням томатів та їх промисловою переробкою;

3) сільськогосподарське виробництво представлене виробництвом горошку молочних сортів та їх промисловою переробкою;

4) сільськогосподарське виробництво представлене виробництвом свинини та її промисловою переробкою;

5) сільськогосподарське виробництво представлене вирощуванням цукрових буряків та виробництвом цукру;

6) сільськогосподарське виробництво представлене виробництвом винограду та його промисловою переробкою.

Вибір варіанта необхідно здійснити відповідно до номера студента в списку групи, що вивчає дисципліну (7, 13, 19 по списку студенти вибирають 1 варіант; 8, 14, 20, відповідно, 2 варіант і т. д.).

Для виконання завдання студенту необхідно скористатися наступною нормативною базою:

1) Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов’язані з ним послуги. Затверджений наказом Міністерства аграрної політики України від 7 листопада 2003 р.

2) Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників загальних для всіх видів діяльності. — Краматорськ. — 1995 рік

2. Визначте потребу агропромислового формування в постійних та сезонних працівниках сільського господарства на виконанні окремих видів робіт на основі технологічної карти вирощування томатів на площі, відповідно, за варіантами:

1) 32,5 га; 2) 33 га; 3) 33,8 га; 4) 34,2 га; 5) 24,5 га; 6) 14,7 га; 7) 45,3 га; 8) 65,5 га; 9) 16,2 га; 10) 18,4 га.

Результати розрахунків відобразіть у числовому та графічному вигляді.

Вибір варіанта необхідно здійснити відповідно до номера студента в списку групи, що вивчає дисципліну (11, 21, 31 по списку студенти вибирають 1 варіант; 12, 22, 32, відповідно, 2 варіант і т. д.).

норма виробітку 13 30 5 59 16 17 16 9
Агротехнічні вимоги 4 ящики з розсадою навантажити в транспортні засоби до 5 км     оправити рослинні підсадити пропущені на глибину 6—8 см на глибину 10—12 см на глибину 6-8 см
Найменування робіт 3 Навантаження розсади Транспортування розсади Розвантаження розсади Посадка розсади Оправка і досаджування рослин після посадкової машини Перший міжрядний обробіток Рихлення міжрядь з внесенням добрив Другий міжрядний обробіток
                   

8

норма виробітку 13 0 0 0 1 0 13 10 14
к-ть днів   5 5 5 5 5 4 3 5
оптимальна агротехнол. дата закінчення роботи   30-трав 30-трав 30-трав 30-трав 30-трав 6-черв 13-черв 23-черв
оптимальна агротехнол. дата початку виконання 12 25-трав 25трав 25-трав 25трав 25-трав 2-черв 10-черв 18-черв
Склад агрегату Обслуговуючий персонал інші робітники 11 2   2 15 1      
механізатори 10   1   1   1 1 1
сг машина (кількість машин в агрегаті)   9       СКН-6А   КОР-4,2 КОР4,2 КОР4,2
трактор, автомобіль, комбайн   8 вручну ГАЗ-52-04 вручну МТЗ-80 вручну МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80
Обсяг робіт в фізичних одиницях   6 4,7 4,7 4,7 100 100 100 100 100

Одиниці виміру

1

5

8

млн шт.

9

млн шт.

10

млн шт.

11

га

12

га

13

га

14

га

15

га

209  20

20

 
Навантаження томатів
31

03. Обчисліть норму праці на ручні операції сортування та інспектування сливи для виробництва джему за вихідної інформації за даними фотографії робочого дня:

№ варіанта кількість переробленої продукції за зміну, кг тривалість зміни, год час підготовчозаключних робіт, хв час обслуговування робочого місця, хв час на особисті потреби за зміну, хв % часу на відпочинок до оперативного часу
1 285 7 19 5 20 4,1
2 293 7 20 6 20 4,3
3 302 7 21 5 20 4,5
4 310 7 21 6 20 4,7
5 318 7 22 5 20 4,9
6 327 7 23 6 20 5,1
7 335 7 24 5 20 5,3
8 343 7 25 6 20 5,5
9 352 7 25 5 20 5,7
10 360 7 26 6 20 5,9

Вибір варіанта необхідно здійснити відповідно до номера студента в списку групи, що вивчає дисципліну (11, 21, 31 по списку студенти вибирають 1 варіант; 12, 22, 32, відповідно, 2 варіант і т. д.).

4. Розрахуйте норму виробітку (часу) на операцію варіння джему зі сливи у вакуум-апараті ВНІКОП-4 періодичної дії за вихідної інформації, представленої в таблиці:

№ варіанта технічна продуктивність машини за цикл, кг тривалість зміни, год норматив часу перерв у роботі машини на підготовчо-заключну роботу, обслуговування робочого місця, на відпочинок і особисті потреби, що не перекривається машинним часом, хв тривалість одного циклу роботи машини (включаючи час на завантаження сировини та розвантаження готової продукції), хв втрати продукції при варінні, %
1 1470 7 22 120 19
2 1478 7 23 122 20
3 1487 7 24 124 21
4 1495 7 24 126 21
5 1503 7 25 127 22
6 1512 7 26 129 23
7 1520 7 27 131 24
8 1528 7 28 133 24
9 1537 7 28 135 25
10 1545 7 29 137 26

?

6.6. Завдання для самоперевірки знань

1. Сутність і зміст поняття персонал агропромислових формувань.

2. Характеристика взаємозалежних завдань, які розв’язуються в процесі організації праці в агропромислових формуваннях.

3. Методи розрахунку чисельності та професійного складу трудових колективів в агропромислових формуваннях.

4. Розкрийте організаційно-економічне і соціальне значення нормування праці.

5. Яке значення має постійний облік чинних норм затрат праці на підприємстві?

6. Які чинники впливають на рівень виконання норм затрат праці працівниками?

7. Основні нормоутворюючі фактори і особливості методики нормування в галузях сільського господарства та переробки сільськогосподарської продукції.

8. Розкрийте суть поняття «заробітна плата».

9. Охарактеризуйте функції заробітної плати в сучасних умовах.

10. Назвіть та охарактеризуйте основні елементи організації оплати праці.

11. Назвіть суб’єктів організації оплати праці в Україні.

12. Розкрийте зміст державного регулювання оплати праці.

13. Які інші норми та гарантії в оплаті праці регулюються державою?

14. Охарактеризуйте основні аспекти договірного регулювання оплати праці.

15. Розкрийте зміст галузевої угоди. Охарактеризуйте основні аспекти оплати праці що регулюються галузевою угодою.

16. Особливості регулювання на державному рівні виплати заробітної плати у натуральній формі.

17. Яка різниця між виплатою заробітної плати в натуральній формі та видачі (продажу) продукції в рахунок оплати праці?

18. Особливості укладання та сфера дії колективного договору.

19. Зміст колективного договору.

20. Які складові елементи включає в себе тарифна система? Призначення тарифної системи оплати праці?

21. Методичні підходи до встановлення мінімальних розмірів денних тарифних ставок окремих категорій працівників агропромислових формувань.

22. Опишіть порядок встановлення співвідношення між натуральною і грошовою формами оплати праці.

23. Які існують форми оплати праці?

24. Що ви розумієте під поняттям «система оплати праці»?

25. Які ви знаєте системи оплати праці?

26. Які фактори впливають на вибір системи оплати праці в певному агропромисловому формуванні?

27. Різновиди систем оплати праці при відрядній формі.

28. Розкрийте суть прямої відрядної системи оплати праці. Наведіть приклади її розрахунку.

29. Різновиди оплати праці при почасовій формі?

30. Які фактори є визначальними при розрахунку погодинної системи оплати праці? Де застосовується така система оплати праці?

31. Особливості здійснення оплати праці за внутрішньогосподарськими розрахунковими цінами.

32. Критерії та показники преміювання в агропромислових формуваннях.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
7.2. Складові внутрішньогосподарських економічних відносин
7.3. Суть внутрішньогосподарського економічного механізму та принципи його побудови
7.4. Питання для обговорення
8.3. Напрями підвищення прибутковості виробництва
8.4. Макро- і мікроекономічні чинники ефективності дiяльностi АПФ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki